Skip to main content

My Journey to the Marathon (1): The Dream

It's how every project or endeavour starts. With a dream.

I can't say that running a Marathon has been a life-long dream, for the simple reason that up to two years ago it was beyond my dreams. I had never thought about it because it was something completely unreachable. But I have always enjoyed watching two particular events during the Olympic Games: the 100m sprint and the Marathon. One showcasing the fastest, and the other the most enduring, man on earth.

Slightly more than two years ago I went for my first jog. Had started doing the President's Award programme at the time, and part of the requirements were to do a physical activity at least one hour per week. Jogging seemed to be the easiest and least expensive thing to do. Together with my friend Warren, we went for  first run. It was just 4km along the runway strip, and took us almost 30 minutes. That day, under drizzling rain, was our baptism into running.

Anyway, to cut a long story short, we started enjoying doing it regularly, and in time increased both pace and distance. We did some 10km races during that year, a sprint triathlon the following summer, and a half-marathon a year later.

The first time I thought about doing a Marathon was quite co-incidental. I had decided to do the Qormi 10k on the 7 June 2010. A few weeks earlier, my friend Cyprian asked me to join him trying the route out. I had just bought a new car, and the new number-plate showed my initials and birth-date: MAS 262. Jokingly, Cyprian asked me if it was a reference to the Marathon.

"What Marathon?" I asked. "The Marathon-distance", he replied, "it's 26.2 miles".

During that run I couldn't stop thinking about it. I knew the Malta Marathon usually took place on the last Sunday of February. Could it one day co-incide with my birthday? That would be a nice way to celebrate it.

As soon as I arrived home, I quickly checked my calendars. 2012. The 26th February of 2012 was going to fall on a Sunday. And guess what: it was going to be my lucky birthday! How many people have the opportunity to run 26.2 miles on their 26th birthday on the 26th February?

A dream was born. 26.2.12, my lucky birthday, was set to be the day I would attempt my first Marathon.

And since then, I have dreamt about it every single day. Not a day has gone by without thinking and planning what my next step would be in order to move closer towards achieving it. Because that's the only way a dream can become reality.

I am now in the last stage, only 11 weeks of preparation before D-Day. Still much to go. I have only run a distance of 25km twice in my life, in the third stage of my two participations in the Malta Challenge Marathon. There's still another 17.195km to add to that to reach the total Marathon distance of 42.195km, or 26.2 miles. But my mind is focused, my spirit craves for it, so I'm sure that with the proper commitment, my body will be prepared for it as well.

I have decided to share through this diary what I'll be going through in the coming weeks for two reasons: one is to help keep myself motivated, and the other is that by letting everyone know, I will add an extra reason why, come rain and shine, I will not let myself lose any training sessions, especially during the frantic Christmas and festive season.

Follow this diary by joining or subscribing to this blog. It should be one hell of a ride...or rather, one hell of a run ;) Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…