Skip to main content

Posts

Efimova tingħata l-protezzjoni

F’deċizjoni bla preċedent din il-ġimgħa, il-Qorti Suprema Griega ikkonfermat l-ewwel deċiżjoni tal-Qorti Griega u irrifjutat l-estradizzjoni tal-whistleblower Russa Maria Efimova.
Dan wara li l-Gvern Malti talab li din tiġi estraditha lejn Malta biex taffaċċja akkużi li jridu jressqu l-Pulizija kontrieha fuq rapporti li saru fuqha mill-Bank Pilatus. Hija ċaħdet dawn l-akkużi u qed tgħid li dawn huma biss forma ta’ tpattija u intimidazzjoni minn dan il-Bank wara li hi kienet kixfet l-attività kriminali li kienet għaddejja hemm ġew. Din l-istorja ġiet rappurtatha anke mir-Reuters minħabba s-sinifikat tagħha (ara hawn).
Hawnhekk għandna Qorti f’pajjiż tal-Unjoni Ewropea li tiddikjara li mhix konvinta li whistleblower hija protetta biżżejjed minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Għandna Qorti Ewropea li tgħid li Malta m’għadhiex pajjiż sikur. Li tgħid li jekk iċ-ċittadini ta’ Malta jkunu lesti jikxfu każi ta’ korruzzjoni kbar li fihom hemm involuti politiċi Maltin, dawn mhumiex protetti mi…
Recent posts

Meta anke Laburist jinduna li nsteraq mill-ARMS

Ftit tal-ġranet ilu, tellajt artiklu fuq dan il-blog (misluf mir-rubrika tiegħi "Cyberspace" f' In-Nazzjon), fejn pruvajt nispjega b’mod sempliċi kif is-sistema li qed jaħdmu biha l-ARMS bil-kontijiet kull xahrejn qed twassal biex in-nies iħallsu iktar f'kontijiet tad-dawl u l-ilma. 
Matul il-ġimgħa xerridt dan l-artiklu fil-midja soċjali, u numru kbir ta’ persuni qassmuh ma’ sħabhom, irrispondew u bagħtuli l-kontijiet tagħhom.  Oħrajn, f’dak li deher bħala risposta kordinata u organizzata, daħlu joffendu, jgħajjru, u jippruvaw igiddbu l-matematika u l-fatti pruvati.
Wieħed partikolari, li hu magħruf simpatizzant tal-Partit Laburista fid-distrett tiegħi, daħal jikkummenta u jisfidana li sakemm ma nippublikawx dawn il-kontijiet aħna paroli biss, “bla bla bla u ħabi” u ma nistgħux niġu emmnuti. Ovvjament spjegajtlu li l-kontijiet tan-nies ma nistgħux nippubblikawhom minħabba l-protezzjoni tad-data, u minflok offrejtlu jurini l-kontijiet tiegħu u ngħid lilu hu kemm qed ji…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Bla standards u bla rispetti

Hija sfortuna li ġimgħa wara ġimgħa, f’dan il-pajjiż spiċċajna minflok ma naraw Gvern li jiddiskuti proposti ġodda, ideat ġodda u kif ħa nagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar, spiċċajna ġimgħa wara ġimgħa naraw Gvern jipprova jiddefendi l-indifensibbli. Naraw Gvern jipprova jara kif ħa jiddefendi skandlu wara l-ieħor li jiġi żvelat fil-media.
Din il-ġimgħa kien imiss li nsiru nafu b’abbuż minn Ministru li forsi ftit konna nistennewha mingħandu, il-Ministru Karmenu Abela. Kien il-ġurnal The Sunday Times of Malta li żvela kif fl-2015, sar xogħol fid-dar privata ta’ Karmenu Abela minn ħaddiema taċ-ċivil. Jidher li x-xogħol sar waqt li dawn kienu suppost waqt xogħolhom mal-Gvern, u kien kordinat mill-mara tal-Ministru. Inkredibbilment, il-Ministru Abela irrisponda li ma jafx min għamel ix-xogħol. Ma jafx min għamel ix-xogħol ġo daru.
Jidher li din tal-“ma nafx” hija l-ewwel difiża komuni tal-membri ta’ dan il-Gvern. Konrad Mizzi ma jafx bis-17 Black, għalkemm niżżilha bħala klijent tiegħu. Keith…

Mhux kollox jeħtieġ permess

Il-front-page fuq is-sit timesofmalta.com nhar it-Tlieta li għadda kien interessanti ferm, jekk mhux kemmxejn ironiku.
Taħt xulxin kien hemm żewġ aħbarijiet li jitrattaw permessi (dan u dan). Waħda kienet tgħid li minn issa ‘l quddiem, kulmin ikun jixtieq jagħmel BBQ fil-Bajja tal-Mixquqa (jew kif nafuha l-aktar Golden Bay), irid japplika għal permess. Qabel dan kien irid jintalab jekk il-BBQ hija għal ħmistax-il ruħ jew aktar. Issa peress li qed innaqsu l-burokrazija, trid permess anke jekk tmur waħdek mal-familja tiegħek biss. Anke jekk tmorru int u l-partner.
L-aħbar l-oħra ta’ taħtha kienet titratta permessi oħra. Dawk għal campus il-ġdid tal-ITS, li issa ser jimxi għall-uffiċċji l-antiki tal-Air Malta. Hawnhekk bil-kontra, jidher li x-xogħol beda mingħajr ma saru l-ebda permessi. Għax il-permessi mhux qed għal kulħadd, il-permessi qegħdin hemm għall-plebej. Għall-annimali. Ara l-allat, dawk jiġu fuq il-permessi, m’għandhomx bżonnhom. Semmai, trid permess int biex tlissen kelma kont…