Skip to main content

Posts

Iċ-ċittadinanza tal-magni – l-aħħar ġennata

Il-Gvern Malti, fis-sapjenza kbir tiegħu u fil-ġirja biex jurina kemm hu innovattiv, ħareġ bl-idea li tingħata ċ-ċittadinanza lir-robots, lill-magni (ara hawn).
Issa min jistudja l-intelliġenza artifiċjali jaf li waħda mill-kwistjonijiet u d-dilemmi kbar tal-intelliġenza artifiċjali hija jekk din qatt issir biżżejjed konxja tagħha nnifisha li tibda tiddeċiedi aktar għal ġid tagħha milli tal-bniedem. Jekk għadx jasal żmien li din tant issir intelliġenti li tibda taspira għad-drittijiet tal-bniedem, anzi flok tibqa’ magna li taħdem għal bniedem, tipprova ssir magna li tjassar il-bniedem u twassal lill-bniedem jaħdem għaliha.
Forsi għad baqa’ biex l-intelliġenza artifiċjali tavvanza tant li tkun tant konxja. Iżda jekk xi darba tasal, naħseb l-għan tar-razza umana jkun li jikkontrolla dan il-livell ta’ intelliġenza, mhux iħallieh jaħrab mill-kontroll tiegħu u jsir razza superjuri aktar mill-bniedem.
Iżda fl-għerf tagħna, Malta qed nivvintaw li nżidu u nkabbru l-problema qabel tinħoloq. F’ten…
Recent posts

Għoli tal-ħajja? U le, kulħadd bil-mobile f’idu!

Ftit tal-ġranet ilu l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna urta ħafna nies meta ta x’jifhem li f’Malta m’hawnx faqar għax hawn ħafna nies li għandhom mobile. Tisma oħrajn li jgħidulek li m’hawn faqar għax ir-ristoranti dejjem mimlijin. Imma dan ir-raġunar jagħmel sens?L-ewwel nett, fid-dinja tal-lum affarijiet bħal mobile m’għadhom kapriċċ. Saru kważi bżonn. In-nuqqas ta’ aċċess għall-internet, għas-servizzi onlajn, għal media soċjali, huwa wkoll meqjus bħala faqar ġdid fid-dinja tal-lum.
Lanqas m'hu ġust li tnessi l-faqar ta’ min għandu problemi u tipprova tgħattieh bil-ħafna li forsi m’għandhomx u jaffordjaw joħorġu jieklu barra. Ma ninsewx li f’pajjiżna kien hawn ukoll żieda fil-popolazzjoni, speċjalment minn barranin, illi joħorġu jieklu, jixtru u jipparteċipaw fl-ekonomija, iżda ma jfissirx li l-istandard tal-ħajja tal-Maltin żdied bil-preżenza tagħhom.
Fil-budget tħabbret żieda ta’ €2.33, li suppost għandha tagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja. Imma din iż-żieda hija biżżejjed…

Miżuri li nesew, u dawk li rrepetew

It-Tnejn li għadda tħabbar il-Budget għas-sena d-dieħla. Budget li mad-daqqa t’għajn ma jħabbar xejn negattiv, iżda ftit li xejn pożittiv lanqas. Naħseb li żgur tista’ tgħid hu li dan hu budget nieqes mill-innovazzjoni, għax ftit li xejn rajna affarijiet ġodda li jistgħu jinċentivaw setturi ġodda jew li jippjanaw għal Malta ta’ għada f’dawk li huma l-aktar oqsma kruċjali: l-edukazzjoni, is-saħħa, l-akkomodazzjoni u t-trasport tal-massa.
Ħa nibdew billi nħarsu ftit lejn xi tħabbar dwar l-aktar problema li qed jaffaċċjaw il-Maltin bħalissa, il-prezz tal-kera u tal-propjetà. Apparti l-white-paper li ġiet pubblikata, fid-diskors tal-budget issemmew diversi miżuri li huma ripetizzjoni ta’ miżuri li ħabbar il-Gvern stess f’budgets passati, jew ri-introduzzjoni ta’ skemi li kien daħħal Gvern Nazzjonalista fil-passat u li dan il-Gvern kien maqdar u saħansitra waqqaf.
Issemma s-sussidju fuq il-kera fil-privat. Din kienet skema li issa ilha snin li ġiet introdotta. Vera li żdied dan is-sussidju, …

L-Ikreħ Kapitlu

Għaddiet sena mill-qtil makabru tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, f’pajjiż li suppost hu Ewropew, liberu u demokratiku. Qtil li prova jagħlqilha ħalqha u jwaqqaf l-investigazzjonijiet tagħha. Qtil li ried jibgħat messaġġ wieħed: li f’dan il-pajjiż, għalkemm ngħidu li hawn id-demokrazija, l-għażliet huma li jew tbaxxi rasek u timxi mal-kurrent, jew tinxtara biex toqgħod kwiet, jew inkella jkissruk u jfarrkuk, jekk hemm bżonn anke joqtluk.
It-Tlieta li għaddew pero’, fl-anniversarju ta’ dan il-qtil, eluf ta’ nies inġbarna fil-Belt Valletta biex nibagħtu messaġġ. Li mhux kulħadd ser ibaxxi rasu, u mhux kulħadd ser jinxtara. Li f’dan il-pajjiż, mhux kulħadd daqshekk negattiv li lest jirrassenja ruħu għal mexxejja korrotti, li lest jaċċetta qtil għax “tort tagħha għax lagħbet man-nar” kif hawn min jgħid. F’dan il-pajjiż, għad baqa’ eluf ta’ nies li jridu tmexxija serja, politiċi integri, ġustizzja għal kulħadd. Għad baqa’ nies li ma jridux isikktu l-intiena tal-kuxjenza bil-fwieħa tal-…

Fuq tlieta toqgħod il-borma - Chris Cardona, il-Fulu u Pierre Darmanin

Żgur li l-aktar storja segwita fuq l-internet din il-ġimgħa f’pajjiżna kienu r-rivelazzjonijiet ġodda li ħareġ il-konsorzju Forbidden Stories fil-proġett imlaqqam The Daphne Project, li qed ikompli l-investigazzjonijiet ta’ Daphne Caruana Galizia u jsegwi dawk dwar il-qtil tagħha.
L-aħbar li ġiet ippubblikata fil-ġurnali ewlenin parteċipi fil-konsorzju, inkluż The Times of Malta u La Repubblica (ara hawn), titratta dwar rabta oħra bejn il-qattiela ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Ministru Chris Cardona. Niftakru li xhur ilu sirna nafu li l-Ministru Cardona kien iltaqa’ ma’ Alfred Degiorgio f’bar fis-Siġġiewi xahar wara l-qtil. Issa sirna nafu wkoll li f’Ġunju 2017, erba’ xhur qabel il-qtil, il-Ministru Cardona kien f’Bachelor’s Party mal-istess Alfred Degiorgio. Sirna nafu wkoll li l-Ministru Cardona kien l-avukat ta’ Vincent Muscat, il-Koħħu, ieħor mill-qattiela, f’kawża oħra.
Dawn ir-rivelazzjonijiet waħedhom ukoll joħorġu lill-Ministru ta’ giddieb, meta xhur ilu kien qalilna li hu qatt…