Skip to main content

Posts

Il-Miljuni tal-Vitals

Matul dawn il-ġranet, is-sit The Shift News żvela għall-ewwel darba numru ta’ dettalji dwar il-ftehim iffirmat bejn Steward Healtchare u Vitals Global Healthcare dwar it-trasferiment tal-konċessjoni ta’ tliet sptarijiet pubbliċi. Ftehim li s’issa inżamm moħbi mill-pubbliku u li l-Gvern irrifjuta li jagħti dettajli dwaru fil-Parlament.
Il-ftehim jikxef dettalji xokkanti. Juri li Steward Healthcare xtrat il-Vitals għal €1 biss, iżda li fil-ftehim għaddew miljuni kbar bejn l-idejn u għand is-sidien moħbija tal-Vitals.
Dawn il-ħlasijiet jinkludu €1.4 miljun li għaddew għand kumpanija misterjuża reġistrata fid-Dubaj, u €1.85 miljun lil individwu ieħor, bl-isem ta’ Samuel Loft. Għaddew ukoll ammont mhux magħruf ta’ fondi għand investitur bl-isem ta’ Dr Ambrish Gupta. Dan f’għanqbuta ta’ strutturi u kumpaniji oħra, reġistrati fost l-oħrajn f’Jersey, li jżommu ishma tal-Vitals u ta’ kumpaniji relatati biex is-sidien veri li qed igawdu minn dawn il-ħlasijiet jibqgħu moħbija.
Joħroġ minn dan il-ft…
Recent posts

Dritt jew karità?

Bħal kull sena, l-għada tal-Milied issir l-Istrina. Appuntament annwali fejn il-poplu Malti jinsa d-differenzi, u jiġi flimkien biex jagħti minn dak li jista’ biex jgħin lil min hu fil-bżonn. Ħaġa tajba u sabiħa. 
Spiss nibża’ pero’ li dan l-appuntament minflok ma qed jgħin biex nies fil-bżonn jingħataw dak li hu tagħhom bi dritt, qiegħed jistituzzjonalizza l-karità. X’jiġifieri?
Matul il-maratona li saret ħadt pjaċir nisma’ għal ħafna drabi lill-preżentatur Peppi Azzopardi jħeġġeġ lin-nies biex jagħtu u biex jikkontribwixxu, għax dawn in-nies għandhom bżonn din l-għajnuna bi dritt u mhux b’karità. U veru. Hemmhekk naqbel miegħu. Iżda allura, jekk din l-għajnuna għandhom jeħduha bi dritt, hija problema kbira li biex jeħduha rridu nagħmlu dan l-isforz kollu kull sena, u ndaħħlu jdejna fil-but, biex intuwhielhom. Għax din turi li allura din l-għajnuna għadha qed issir b’karità u mhux bi dritt. Kieku tassew din l-għajnuna qed jeħduha bi dritt, kieku jeħduha direttament mill-Gvern mingħajr …

Il-Milied it-tajjeb!

Dawn iż-żminijiet ta’ festi huma żmien fejn nippruvaw nieqfu minn ħafna battibekki u mill-ħafna ġenn ta’ matul is-sena, u nippruvaw inqattgħu iktar ħin mal-familji tagħna u ma’ dawk l-aktar qrib tagħna. U hekk inhu xieraq, għax fl-aħħar mill-aħħar, dak li jibqa’ mill-ħajja la huma l-flus, la l-fama, lanqas il-poter. Jibqa’ biss ir-relazzjonijiet li nkunu bnejna ma’ dawk ta’ madwarna tul ħajjitna.
Iżda f’dan iż-żmien huwa wkoll żmien ta’ solidarjetà. Żmien fejn niftakru aktar f’nies li għandhom bżonn l-għajnuna. U allura jkun hawn diversi kampanji ta’ karità u ta’ solidarjetà. Kollha huma tajbin u importanti ħafna li lkoll nagħtu sehemna biex ngħinu kemm nistgħu, għax fl-aħħar mill-aħħar mingħajr riżorsi materjali u finanzjarji ħafna minn dawn l-atti u dawn l-istituzzjonijiet ta’ għajnuna ma jkunux jistgħu jiġu operati.
Pero’ nemmen li lkoll kemm aħna għandna mmorru oltre’ milli sempliċiment nagħtu donazzjoni. Ħafna drabi faċli illi billi sempliċiment nagħtu donazzjoni nsikktu l-kuxjenza…

Ir-Rapport tal-Kummissjoni Venezja

Din il-ġimgħa ġie pubblikat ir-rapport dwar is-saltna tad-dritt u d-demokrazija f’Malta tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija Permezz tal-Liġi, magħrufa aħjar bħala l-Kummissjoni Venezja. It-talba għal dan ir-rapport saret minn Ms Ævarsdottir, Chairperson tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (PACE). It-talba mill-PACE saret fil-kuntest tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, tal-kultura ta’ impunità li waslet għal dan.
Ovvjament minn hawn diġa’ jibda l-ispin tal-Gvern, li meta kien ra hekk, għamel talba hu innifsu tlitt ijiem wara għal rapport simili biex issa joħroġ jgħid li dan ir-rapport talbu hu stess. Imma ħa nħallu ftit dan fil-ġenb u niffukaw fuq dak li kkonkludiet il-Kummissjoni.
Fuq il-ħatriet tal-Imħallfin u l-Maġistrati, il-Kummissjoni qalet li l-vakanzi għandhom ikunu pubblikati u l-kandidati japplikaw huma quddiem il-Kumitat li jaħtar il-Ġudikanti. Dan il-Kumitat għandu jkollu mqar nofsu …

32 sena wara – l-istess kultura ta’ impunità