Skip to main content

Posts

Muscat ma jimpurtahx aktar

Ma jimpurtahx aktarF’dawn l-aħħar ftit ġimgħat, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel xi dikjarazzjonijiet li skantaw ftit nies mhux ħażin. Kienu dikjarazzjonijiet insensittivi u li huma ammissjoni tal-falliment ta’ dan il-Gvern, xi ħaġa li Joseph Muscat is-soltu joqgħod ħafna attent li ma jagħmilx.


Smajna lil Joseph Muscat jiddikjara li jekk ma jkunux il-ħaddiema barranin li qed jimporta dan il-Gvern, ma jkollniex biex inħallsu l-pensjonijiet tal-anzjani tagħna. Ammissjoni ċara li minkejja l-ftaħir ta’ surplus, ta’ ekonomija soda, ta’ “l-aqwa fl-Ewropa”, il-politika ta’ dan il-Gvern ġabitna dipendenti biss fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. Biex inħallsu l-pensjoni tal-anzjani li għamlu snin twal iħallsu l-bolla, irridu nġibu aktar ħaddiema jaħdmu. U x’ser jiġri għada, meta jkollna iżjed anzjani jgħixu aktar, li jkunu ħallsu l-bolla u li jkun jixirqilhom pensjoni? Kemm ser inkomplu niddependu biss fuq tkabbir tal-popolazzjoni?
Qalilna wkoll li parti mill-problema tal-pensjonijiet hija li l…
Recent posts

PN - Oppożizzjoni bi Proposti

Partit propożittiv


Matul din il-ġimgħa naħseb kulmin kien qed isegwi dak li qed jagħmel u jipproponi l-Partit Nazzjonalista innota li dan il-Partit mhuwiex biss Oppożizzjoni li titkellem fuq in-nuqqasijiet tal-Gvern, mhuwiex biss Oppożizzjoni tikkritika dak li jkun qed isir ħażin, imma huwa wkoll Partit li joħroġ bl-ideat u jipproponi dak li jista’ jsir aħjar b’riżq il-poplu Malti.Proposti għal ġlieda kontra l-kanċerNhar it-Tnejn li għadda, permezz tal-Membru Parlamentari Ewropew Francis Zammit Dimech, il-Kelliem għas-Saħħa Stephen Spiteri, u t-tabib Michael Asciak, il-Partit Nazzjonalista għamel numru ta’ proposti biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kanċer; marda li sfortunatament qed tikber fl-inċidenza tagħha u qed tolqot ħafna nies. F’pajjiżna, jkollna elfejn każ kull sena u disa’ mitt mewt minħabba din il-marda.
Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista fassal għoxrin proposta biex tissaħħaħ din il-ġlieda li ser ikun qed jiddiskuti mal-istakeholders fis-settur. Fost dawn il-proposti hemm…

L-iskandlu tal-visas fl-Alġerija

Din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali ppubblika ir-rapport dwar l-investigazzjoni fuq il-ħruġ ta’ visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija bejn Marzu 2014 u Settembru 2015. Dan ir-rapport jinsab aċċessibbli fuq is-sit tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali f’din il-link: http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0.

Huwa rapport komprensiv ta’ 89 paġna li jidħol f’diversi aspetti, sa mill-ftuħ ta’ dan il-konsolat għal ħabta ta’ Novembru 2013, meta l-Gvern poġġa bħala Konslu lil ħadd ħlief il-kuġin tal-Prim Ministru Joseph Muscat, sal-metodu użat għal ħruġ ta’ dawn il-visas, u anke fejn marru n-nies li ħadu dawn il-visas.

L-Awditur Ġenerali jgħid li ma ingħata l-ebda viżibilità u informazzjoni dwar il-proċessi użati fid-deċiżjonijiet tal-għoti ta’ dawn il-visas, u allura ma setax jikkonkludi kienx hemm xi ħlasijiet illeċiti. Ma setax lanqas jikkonkludi kienx hemm każi fejn ġew rifjutati u l-proċess ġie mtawwal apposta biex jintalbu ħlasijiet ħalli l-proċess jitkompla jew jitħaffe…

Waqgħa wara l-oħra

Għalkemm il-Gvern ta’ kuljum jipprova jifqagħna bil-propoganda ta’ “l-aqwa żmien”, li tipprova tbellagħhielna li kollox sejjer tajjeb, li ma stajniex inkunu aħjar, ir-realtà li qed jaslu għaliha u li qed jipperċepixxu analisti u aġenziji internazzjonali hija differenti ħafna.

Ilbieraħ ġiet ippubblikata l-klassifika ta’ Transparency International dwar l-indiċi tal-korruzzjoni tal-pajjiżi differenti. F’din il-klassifika, Malta waqgħet tmien postijiet mis-sena l-oħra ‘l hawn u issa tinsab fl-54 post. Meta wieħed jikkumpara mal-2004, Malta tilfet 29 post, għax dak iż-żmien, li kien l-ewwel darba li dehret f’din il-klassifika, Malta kienet klassifikat fil-25 post.
Anke jekk wieħed jikkumpara mal-2012, li kienet l-aħħar sena ta’ Gvern Nazzjonalista, Malta tilfet 11-il post, għax fl-2012 kienet tinsab fit-43 post.

Malta ġabet marka ta’ 54 minn 100, li ġġibha qrib ħafna tal-marka ta’ 49 li Transparency International tqisha bħalha l-linja medja fejn fiha demokrazija ma tkunx qed tiffunzjona.

Ir-r…

Punti minn din il-ġimgħa

Paternity Leave

Din il-ġimgħa intlaħaq ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri fuq direttiva li mexxa fil-Parlament Ewropew l-MEP Nazzjonalista David Casa. B’din id-direttiva, l-irġiel kollha fl-Unjoni Ewropea ser jingħataw id-dritt ta’ minimu ta’ għaxart ijiem ta’ leave tal-paternità meta jsiru missirijiet, li l-ħlas li jieħdu f’dan il-leave ma jkunx inqas mill-ħlas tas-sick leave ta’ dak il-pajjiż (ara hawn).
F’pajjiżna dan ifisser qabża mill-mimimu ta’ ġurnata waħda leave tal-paternità li għandna bħalissa għal għaxart ijiem, qabża sinifikanti li ser tkun ittejjeb bil-kbir il-kwalità tal-ħajja tal-familji. Għal żmien twil tkellimna ħafna fuq il-leave għall-ommijiet, però jekk vera nemmnu fl-ugwaljanza, għandna naraw li għandna f’dak li huwa leave tal-ġenituri nibdew issa nżidu d-drittijiet tal-missirijiet sabiex anke huma jaqsmu aktar mal-ħajja tal-familja.
Id-direttiva tagħti wkoll dritt ta’ ħamest ijiem leave lil dawk li jieħdu ħsieb lil xi qarib f’darhom, u erba’ x…