Skip to main content

Posts

Kulħadd se jgawdi s-sajf?

Recent posts

Id-droga: tidħol il-ħabs u taħrab mill-Qrati

Tiskanta, kull ġimgħa toħroġ xi aħbar li tħallik bla kliem. Mela ftit tax-xhur ilu konna nisimgħu spiss bi droga li tinstab fil-ħabs, u rapporti dwar droga li tiġi traffikata b’mod regolari fost il-priġunieri. Dil-ġimgħa smajna b’oħra ġdida. In-Nazzjon żvelat kif mill-Qorti sparixxew ħmistax-il blokk tal-kannabis li suppost jiffurmaw parti mill-atti tal-Qorti, u li kellhom jintużaw bħala evidenza f’ġuri.

Ħmistax-il blokka mhumiex pillola waħda jew tnejn. Huma ammont kbir, li ma sparixxiex kumbinazzjoni jew għax intilef, jew għax tpoġġa f’post jew f’ieħor. Fuq dan infatti infetħet inkjesta immexxija minn Maġistrat.
Li jqajjem ħafna dubji hu kif kumbinazzjoni, f’ġuri ieħor li sar fl-2012 relatat mal-istess sejba tad-droga, il-Prosekuzzjoni għamlet ħafna żbalji banali li waslu biex l-akkużat spiċċa inħeles bl-inqas danni possibbli. Dawn id-dubji u dawn il-kumbinazzjonijiet iwaslu lil ħafna jistaqsu jekk hux vera li l-ġustizzja hija għamja u ma tħarisx lejn uċuħ, jekk hux vera li l-liġi h…

Il-ħajja qed tgħola għall-Maltin

Ftit tal-ġranet ilu bdiet tiġri l-aħbar li l-prezz tal-ħobż kien ser jiżdied, b’24 ċenteżmu l-ħobża l-kbira u b’20 ċenteżmu l-ħobża ż-żgħira. L-aħbar ħarġet l-ewwel b’mod esklussiv fuq is-sit Net News (ara hawn), il-portal diġitali tal-Media Link, li issa stabilixxa ruħu bħala wieħed mis-siti ewlenin f’pajjiżna li jkun minn tal-ewwel bl-aħbar. Ir-raġuni tidher li hi ż-żieda internazzjonali fil-prezz tal-qamħ, li wassal għal żieda fil-prezz tad-dqiq li jużaw il-furnara biex jaħmu l-ħobż.
L-aħbar ġiet eventwalment konfermata minn siti oħrajn bħal Times of Malta, MaltaToday u The Malta Independent, li l-Erbgħa anke kellha editorjal dwar dan is-suġġett (ara hawn). L-editorjal jitkellem dwar dak li qalu l-Caritas u l-Partit Nazzjonalista fuq l-effetti ta’ din iż-żieda. Il-Partit Nazzjonalista u l-Caritas qalu li din iż-żieda ħa jkollha effett li jinħass fuq dawk l-aktar vulnerabbli, partikolarment il-foqra u dawk f’riskju ta’ faqar. Dan għax il-ħobż huwa l-iktar ikel bażiku, speċjalment għa…

Dak li jiġri bil-wegħdi fiergħa

Ħafna drabi faċli li biex wieħed jirbaħ il-voti, jew jikkuntenta lil sezzjoni ta’ nies għal mument, ma jagħtix kas tar-riperkussjonijiet fit-tul u jwiegħed l-impossibli. Basta fil-mument ikkuntentahom. Basta fil-mument ħadilhom il-vot.
Din hija tentazzjoni li jaffaċċja kull politiku u kull Partit, iżda li nemmen li għandu joqgħod attent ħafna milli jaqa’ għaliha għax faċli ttellfu l-kredibilità u għada pitgħada turta ħafna iżjed lil dawk in-nies li jaraw li l-wegħdi li saru magħhom ma jitwettqux.
Huwa dak li qed jiġri fl-ekonomija bħalissa. Għandna Gvern li qed ikabbar l-ekonomija b’rata mgħaġġla, iktar milli hu normali, billi sempliċiment iżid il-popolazzjoni bl-immigrazzjoni, mingħajr ma jara l-konsegwenzi li dan ser iħalli fil-futur: il-mod kif qed jikber id-distakk bejn min għandu ħafna u min m’għandu xejn, u x’ser ikun qed jiġri hekk kif din ir-rata tat-tkabbir fil-popolazzjoni tilħaq limitu.
U huwa dak ukoll li ġara fil-każ tal-insib. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-i…

L-arroganza tkompli tikber

Il-ġimgħa kompla d-dibattitu dwar l-emendi għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Minkejja n-numru ta’ emendi li ġew proposti, kemm mill-Partit Nazzjonalista u kemm mis-soċjetà ċivili, il-Gvern ma aċċetta xejn minnhom u ma għamel xejn biex naqqas u illimita r-riskji għan-numru ta’ embrijuni li ser jiġu iffriżati. Anzi, n-numru ta’ embrijuni li jistgħu jiġu iffriżati żdied għal tlieta f’kull każ.
Fil-liġi tneħħiet ukoll ir-riferenza li kien hemm qabel, li f’kull deċiżjoni l-Qrati għandhom ipoġġu l-ewwel l-aqwa interess tat-tfal. Għalfejn din tneħħiet, għadna ma fhimniex.
Il-Partit Nazzjonalista baqa’, f’kull stadju, il-vuċi tal-aktar persuna vulnerabbli, it-tarbija fil-ġuf. Sfortunatament, din mhix l-ewwel priorità ta’ dan il-Gvern. Ser jibqa’ għaddej bl-emendi tiegħu, u ser iwitti t-triq għal soċjetà li ħa toħloq tfal a priori b’ġenitur wieħed, tfal li ma jistgħu qatt isiru jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom, u soċjetà fejn il-mara ser tiġi meqjusa bħala oġġett għal kiri.…