Skip to main content

Posts

Il-Gudja fl-Elezzjoni tal-Kunsilli Lokali

Programm Elettorali għal kull lokalitàKif dejjem għamel Partit Nazzjonalista f’kull elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, nieda programm elettorali għal kull lokalità. Il-punti prinċipali ta’ kull programm elettorali ser ikunu qed jitqassmu fid-djar tagħkom, filwaqt li l-programm elettorali sħiħ jinsab fis-sit tal-Partit fuq dan il-link, fejn wieħed jista’ jsib il-kandidati u l-wegħdiet għal kull lokalità f’Malta u Għawdex: http://www.pn.org.mt/kandidati_kunsilli_lokali
Dawn il-programmi saru wara konsultazzjoni sħiħa mal-Kunsilliera Lokali tagħna, il-kandidati għal Kunsill Lokali, u l-Kumitati Sezzjonali tagħna fil-lokalitajiet, u jirreflettu ħsieb li dejjem applika għall-Partit Nazzjonalista: għalina kull individwu mhuwiex biss numru li jgħix waħdu, imma huwa membru ta’ komunità li għandu jkollu sehem sħiħ fiha.
Illum, bħala kandidat għal Kunsill Lokali tal-Gudja, ser nitkellem ftit dwar il-programm elettorali tagħna f’din il-lokalità.
Infrastruttura Nibdew bl-infrastruttura, li dwarha f’dawn …
Recent posts

Il-Kunsilli Lokali mhumiex super-favoriti tiegħu

Hekk stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat ftit tal-ġimgħat ilu waqt attività tal-Partit Laburista. Il-Kunsilli Lokali qatt ma kienu super-favoriti tiegħu. U dan jidher bil-fatti. Apparti li fil-bidu tagħhom il-Partit Laburista lanqas biss emmen fihom, il-mod kif ġab ruħu l-Prim Ministru f’dawn is-sitt snin juri li mhux biss ma kienx jemmen fihom fil-passat, imma għadu ma jemminx fihom s’issa.


Matul dawn is-sitt snin, minflok ma l-Kunsilli Lokali ġew mgħoddija iżjed poteri u magħhom iżjed finanzjament, kif dejjem sar fi żmien Gvern Nazzjonalista, raw il-poteri tagħhom jitnaqqru, u l-allokazzjoni tiżdied b’rata li bilkemm baqgħet tlaħħaq ma kemm qed togħla l-ħajja. Il-ħajja mhix togħla biss għall-anzjani, għaż-żgħażagħ u għall-familji, iżda qed togħla wkoll għall-Kunsilli. L-ispejjeż tal-kuntratti obbligatorji, bħat-tindif u ġbir ta’ skart, tant qed jogħlew li mill-allokazzjoni l-Kunsilli bilkemm qed jibqagħlhom finanzi biex iwettqu proġett. Wieħed kultant jibda jissuspetta jekk din hux…

Tibda l-kampanja elettorali

F’dawn il-ġranet ingħata bidu għal kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. U mal-ewwel ħareġ ċar li l-Partit Laburista fil-Gvern, minkejja l-priedki kollha ta’ pożittività li jagħmel, imbarka fuq kampanja negattiva għall-aħħar ta’ attakki, ingann u gideb biex jipprova jkisser lill-Partit Nazzjonalista.
Fuq barra, jipprova jpinġi kampanja kollha qlub u mħabba, bil-logo tal-figolla mċappas ma’ kullimkien. Iżda tmur dibattiti, u tisma’ d-diskors tal-esponenti laburisti, tinduna bl-ingann tal-kampanja tagħhom.


L-ewwelnett, jippruvaw isikktu kull kritika kostruttiva u kull argument realistiku bħala “negattività”, anzi kultant saħansitra bħala tradiment. Jippruvaw ipinġu lil kulmin jitkellem fuq dak li qed jiġri ħażin f’Malta bħala xi traditur li ma jħobbx lil Malta. Minn banda jippriedkaw li jridu Oppożizzjoni li taħdem flimkien mal-Gvern u li toħroġ l-id tal-ħbiberija, u mill-banda l-oħra meta l-Oppożizzjoni tippubblika l-proposti u d-dokumenti t…

Flimkien għal Pajjiżna

Din il-ġimgħa tnediet uffiċċjalment il-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli Lokali ta’ Mejju 2019. Elezzjonijiet li għalihom il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta għaxar kandidati għall-Parlament Ewropew, u 295 kandidat għall-Kunsilli Lokali. 28% ta’ dawn il-kandidati huma nisa, waqt li 23% huma żgħażagħ taħt il-35 sena. Wieħed tajjeb isemmi wkoll li 155 minnhom qatt ma servew fil-Kunsilli Lokali.


Dawn huma elezzjonijiet importanti. Huma elezzjonijiet li għalkemm ma jibdlux il-Gvern tal-pajjiż, jistgħu jwasslu biex il-Gvern ibiddel id-direzzjoni. U għandna għalxiex inbiddlu d-direzzjoni.
Pajjiżna qed jaqla’ daqqa wara l-oħra li tnawwarlu r-reputazzjoni tiegħu. Rapporti mill-Moneyval, mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Kummissjoni Venezja, mit-Transparency International, mir-Reporters Without Borders, minn istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti, kollha jsemmu l-ħsara li qed issir lil Malta mill-korruzzjoni u l-kultura tal-impunità, kultura li …

Ġurnalisti bla fruntieri