Skip to main content

Posts

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Recent posts

Għalfejn nhar is-Sibt għandek tivvota lill-Partit Nazzjonalista?

Bħal-lum ġimgħa tkun għaddiet il-kampanja elettorali, il-poplu jkun xeħet il-vot tiegħu għar-rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsilli Lokali ta’ kull lokalità.
Fil-kampanja issemmew ħafna temi u saru diversi proposti. Tajjeb ninnutaw però li kien il-Partit Nazzjonalista li għamel kampanja ta’ proposti u li ppreżenta r-raġunijiet reali għalxiex in-nies ser jivvutaw fil-25 ta’ Mejju. Min-naħa tal-Partit Laburista rajna biss kampanja ta’ ħafna qlub, kampanja ta’ tgħajjar lejn esponenti tal-Partit Nazzjonalista, bit-timbru ripetut ta’ “tradituri”, u reazzjonijiet fejn jew jirredikolaw jew jispinnjaw il-proposti tal-Partit Nazzjonalista.
Għax fuq x’hiex għandek tiddeċiedi lil min ser tivvota nhar is-Sibt? L-ewwelnett, fil-Parlament Ewropew, ser tkun qed tagħżel liema huma dawk ir-rappreżentanti li l-aħjar isemmgħu leħnek. Leħnek. Leħen iċ-ċittadin, u mhux leħen il-Gvern, jew leħen “Malta” li l-Gvern jippretendi li huwa leħnu. U hemmhekk ċert li l-kandidati tal-Partit Nazzjo…

Il-Gudja fl-Elezzjoni tal-Kunsilli Lokali

Programm Elettorali għal kull lokalitàKif dejjem għamel Partit Nazzjonalista f’kull elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, nieda programm elettorali għal kull lokalità. Il-punti prinċipali ta’ kull programm elettorali ser ikunu qed jitqassmu fid-djar tagħkom, filwaqt li l-programm elettorali sħiħ jinsab fis-sit tal-Partit fuq dan il-link, fejn wieħed jista’ jsib il-kandidati u l-wegħdiet għal kull lokalità f’Malta u Għawdex: http://www.pn.org.mt/kandidati_kunsilli_lokali
Dawn il-programmi saru wara konsultazzjoni sħiħa mal-Kunsilliera Lokali tagħna, il-kandidati għal Kunsill Lokali, u l-Kumitati Sezzjonali tagħna fil-lokalitajiet, u jirreflettu ħsieb li dejjem applika għall-Partit Nazzjonalista: għalina kull individwu mhuwiex biss numru li jgħix waħdu, imma huwa membru ta’ komunità li għandu jkollu sehem sħiħ fiha.
Illum, bħala kandidat għal Kunsill Lokali tal-Gudja, ser nitkellem ftit dwar il-programm elettorali tagħna f’din il-lokalità.
Infrastruttura Nibdew bl-infrastruttura, li dwarha f’dawn …

Il-Kunsilli Lokali mhumiex super-favoriti tiegħu

Hekk stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat ftit tal-ġimgħat ilu waqt attività tal-Partit Laburista. Il-Kunsilli Lokali qatt ma kienu super-favoriti tiegħu. U dan jidher bil-fatti. Apparti li fil-bidu tagħhom il-Partit Laburista lanqas biss emmen fihom, il-mod kif ġab ruħu l-Prim Ministru f’dawn is-sitt snin juri li mhux biss ma kienx jemmen fihom fil-passat, imma għadu ma jemminx fihom s’issa.


Matul dawn is-sitt snin, minflok ma l-Kunsilli Lokali ġew mgħoddija iżjed poteri u magħhom iżjed finanzjament, kif dejjem sar fi żmien Gvern Nazzjonalista, raw il-poteri tagħhom jitnaqqru, u l-allokazzjoni tiżdied b’rata li bilkemm baqgħet tlaħħaq ma kemm qed togħla l-ħajja. Il-ħajja mhix togħla biss għall-anzjani, għaż-żgħażagħ u għall-familji, iżda qed togħla wkoll għall-Kunsilli. L-ispejjeż tal-kuntratti obbligatorji, bħat-tindif u ġbir ta’ skart, tant qed jogħlew li mill-allokazzjoni l-Kunsilli bilkemm qed jibqagħlhom finanzi biex iwettqu proġett. Wieħed kultant jibda jissuspetta jekk din hux…

Tibda l-kampanja elettorali

F’dawn il-ġranet ingħata bidu għal kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. U mal-ewwel ħareġ ċar li l-Partit Laburista fil-Gvern, minkejja l-priedki kollha ta’ pożittività li jagħmel, imbarka fuq kampanja negattiva għall-aħħar ta’ attakki, ingann u gideb biex jipprova jkisser lill-Partit Nazzjonalista.
Fuq barra, jipprova jpinġi kampanja kollha qlub u mħabba, bil-logo tal-figolla mċappas ma’ kullimkien. Iżda tmur dibattiti, u tisma’ d-diskors tal-esponenti laburisti, tinduna bl-ingann tal-kampanja tagħhom.


L-ewwelnett, jippruvaw isikktu kull kritika kostruttiva u kull argument realistiku bħala “negattività”, anzi kultant saħansitra bħala tradiment. Jippruvaw ipinġu lil kulmin jitkellem fuq dak li qed jiġri ħażin f’Malta bħala xi traditur li ma jħobbx lil Malta. Minn banda jippriedkaw li jridu Oppożizzjoni li taħdem flimkien mal-Gvern u li toħroġ l-id tal-ħbiberija, u mill-banda l-oħra meta l-Oppożizzjoni tippubblika l-proposti u d-dokumenti t…