Skip to main content

Posts

Aktar pompi, inqas arja

Il-Ħamis li għadda assistejna għal xeni li konna ilna ma naraw bħalhom. Grupp ta’ żgħażagħ, mużiċisti, u attivisti ta’ diversi NGOs, marru l-bini tal-Awtorità tal-Ippjanar fejn kien qed jiltaqa’ l-Bord biex jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tal-bini ta’ fuel station oħra b’art barra z-zona tal-iżvilupp, din id-darba fiż-Żejtun qrib Bulebel. Zona fejn diġa’ hemm mal-ħames fuel stations qrib xulxin, u fejn l-art li saret l-applikazzjoni fuqha hija art agrikola (ara hawn).
L-argument tal-attivisti kien wieħed sempliċi. Għaddew disa’ xhur mindu l-Gvern wiegħed li ser jirrevedi l-policy tal-Fuel Stations. Policy li wasslet għal bini eżaġerat ta’ numru ta’ pompi tal-petrol ta’ daqs enormi, kważi kumplessi sħaħ, ħafna drabi qrib ħafna ta’ xulxin. Policy li qed teqred art agrikola, art barra z-zoni tal-iżvilupp, għal xi ħaġa li huwa ċar li m’hawnx dan il-bżonn kbir għaliha. Speċjalment meta l-Prim Ministru kien ħabbar li sa ftit għexieren ta’ snin oħra jrid li f’pajjiżna jispiċċa l-użu ta’ karoz…
Recent posts

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…

In-nirien tal-Magħtab: Inaċċettabbli

Il-ġimgħa l-oħra l-impjant tal-iskart tal-Magħtab inħakem min-nirien li xeħtu sħaba sewda fuq Malta u Għawdex (ara hawn).

Il-Partit Nazzjonalista għamel numru ta’ mistoqsijiet fuq l-immaniġġjar ta’ dan l-impjant, u fuq il-kompetenza ta’ nies li tpoġġew f’karigi ta’ responsabbilità minn siti bħal dawn. Kien hawn min iżda skandalizza ruħu li qed isiru mistoqsijiet ‘politiċi’ fuq ‘inċident’. Iżda dawn il-mistoqsijiet iridu jsiru, għax inċidenti bħal dawn huma wkoll frott deċiżjonijiet politiċi. "Ħeqq accident, m'hemmx x'tagħmel" mihix risposta adekwata għal sit b’materjal perikoluż u tossiku.
Ir-responsabbilità tal-protezzjoni tagħna ċ-ċivili mill-periklu li joħolqu siti bħal dawn hi f’idejn id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili (CPD),il-Gvern u f’dan il-każ il-WasteServ, u għal daqstant it-tmexxija ta’ dawn l-entitajiet għandha xi twieġeb.

Speċjalment meta wieħed jiftakar li sena u nofs ilu seħħ inċident simili, bl-istess skart, fl-impjant ta’ Sant'Antnin. L-ewwel mis…

Labour: Minn "Skola Ġdida Kull Sena" għal "Skola Posposta Kull Sena"

Din il-ġimgħa tħabbar li l-iskola primarja l-ġdida fil-Qawra, li kellha titlesta fl-2017, reġgħet ġiet posposta għal sena oħra. Kien tliet snin ilu li l-Gvern Laburista kien ħabbar li kien ser jibni skola ġdida fil-Qawra għal popolazzjoni li f’San Pawl il-Baħar issa qabżet l-20,000 ruħ. Din kellha tkun lesta sal-2017, u kellha tinkludi parkeġġ, gym, futsal pitch u żewġ courts tal-badminton (ara hawn)
Iżda waslet biex tiftaħ is-sena skolastika 2018-2019, u l-Gvern ser jerġa’ jipposponi l-ftuħ ta’ din l-iskola li l-bżonn tagħha issa sar ħafna aktar kruċjali. Sar kruċjali minħabba l-politika ta’ immigrazzjoni bla pjan tal-Gvern, li jidher li għalih dan hu l-unika mod li jaf li bih ikabbar l-ekonomija. Jekk ser iżżid il-popolazzjoni, għandek taħseb tal-inqas għall-iskejjel għal din iż-żieda. Imma dan mhux isir. Mhux talli mhux isir dan, iżda l-Gvern lanqas qed iżomm mal-pass ta’ Gvern Nazzjonalista li fl-edukazzjoni kien jiftaħ skola ġdida kull sena u jżid l-investiment kull sena.
Il-frott …

Inġusti, imma ma jridux jirranġawhom

F’Mejju li għadda, meta bdiet tiżdied il-pressjoni fuq is-sistema ġdida ta’ kif qed jinħarġu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u kif din qed twassal biex ħafna nies jinsterqu, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qal li għaddej proċess biex jirrevedu x’qed jiġri.
Issa, proprju ġimgħa ilu, Il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi ħabbar li minkejja din ir-“reviżjoni”, mhu ser jinbidel xejn mis-sistema ta’ kontijiet pro-rata ta’ kull xahrejn, is-sistema li qed twassal biex ħafna nies iħallsu żżejjed minħabba li l-kontijiet ikunu aktar frekwenti u ma jkollhomx ċans biex l-allokazzjoni ta’ xahar ipatti għaliha xahar ieħor.


L-iskuża li ġab Joe Mizzi għala ser tinżamm din is-sistema hija li jrid jiżkuraġġixxi n-nies milli jaħlu. Irid jinċentiva n-nies biex joqogħdu iżjed attenti minn kemm jikkunsmaw. Anzi, qal Mizzi, b’dan il-mod qed iħaddmu l-prinċipju tal-“polluters pay principle”, jiġifieri min iħammeġ l-aktar iħallas l-aktar.
Din l-asserzjoni ta’ Mizzi hija xejn altru milli redikola. Is-sistema li qe…