Skip to main content

Posts

Il-Kwalità tal-Arja: Falliment li jfisser mard u mwiet

Rapport ippubblikat din il-ġimgħa mill-Aġenżija Ewropea dwar l-Ambjent, Malta għandha fost l-agħar livelli ta’ tniġġis fl-arja fl-Unjoni Ewropea. Malta hija r-raba’ l-iktar pajjiż bl-ogħla livell ta’ partikoli ta’ tniġġis fl-arja. L-uniċi pajjiżi li għandhom medja ta’ tniġġis tal-arja aktar minn tagħna huma l-Bulgarija, il-Polonja u l-Greċja. Però l-qagħda ta’ Malta hija agħar għax f’dawn il-pajjiżi, jekk wieħed irid jieħu nifs mit-tniġġis fl-arja faċilment joħroġ il-barra mill-ibliet u jmur fil-kampanja jew fil-muntanji. F’Malta anke jekk tmur f’ambjent rurali, il-pajjiż tant hu żgħir li t-tniġġis jibqa’ preżenti, u jekk verament trid tistrieħ mit-tniġġis trid ta’ bilfors issiefer. Li jfisser li din hija xi ħaġa aċċessibbli biss għal min għandu ċertu qliegħ. Jekk wieħed jiftakar li fl-istatistika dwar il-faqar ippubblikata ftit tal-ġranet ilu terz tal-poplu ma jaffordjax jieħu ġimgħa btala darba fis-sena, wieħed jista’ faċilment jikkonkludi li l-fatt li nieħdu ħsieb l-qagħda tal-arja…
Recent posts

Demokrazija, Ġustizzja Soċjali, Futur

Din il-ġimgħa ġie fi tmiemu l-Kunsill Ġenerali amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Kunsill Ġenerali bit-tema “Flimkien għal Pajjiżna”, li ra numru rekord ta’ parteċipanti u kelliema, fosthom numru kbir ta’ żgħażagħ, li wħud minnhom huma anke kandidati ġodda għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali.


L-aħħar sessjoni ta’ nhar l-Erbgħa li għaddew ġiet konkluża bid-diskors tal-Kap tal-Partit Adrian Delia, diskors li fih il-Kap kellu l-opportunità jelenka l-prioritajiet politiċi li qed jaħdem fuqhom il-Partit Nazzjonalista, u l-viżjoni tagħna ‘l quddiem.
U din hija importanti ħafna. Għax il-mistoqsija li dejjem irridu nistaqsu lilna nfusna hija “għaliex in-nies għandhom jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista”? In-nies mhux ħa jivvutawlna għax konna mmexxu tajjeb fil-passat. In-nies mhux ħa jivvutawlna għax nikxfu l-ħażin ta’ dan il-Gvern. In-nies mhux ħa jivvutawlna għax il-Gvern Laburista huwa l-aktar Gvern korrott fl-istorja ta’ Malta. In-nies jivvutawlna jekk jaraw fina Partit b’viżjoni,…

Logħob bid-Demokrazija

Ftit tal-ġranet ilu, Kumitat Parlamentari għal Kontenut Diġitali, Kultura, Media u Sport tar-Renju Unit ħareġ rapport dwar l-indħil tal-Cambridge Analytica fil-proċess demokratiku, is-serq ta’ informazzjoni privata u kunfidenzjali fuq numru ta’ persuni, u r-rabta tagħhom ma’ Henley & Partners. Dan ir-rapport jagħmel ukoll referenza għal Malta. Imma forsi mhux kulħadd għadu fehem il-gravità u l-implikazzjonijiet ta’ din l-istorja.

L-iskandlu ta’ Facebook u Cambridge Analytica

Dan l-iskandlu faqqa’ f’Marzu 2019, meta Christopher Wylie, ex-impjegat ta’ Cambridge Analytica, serva ta’ whistleblower u kixef kif Cambridge Analytica kienet ħolqot app għal Facebook jisimha “This Is Your Digital Life”, illi kulmin kien jinstallaha, mingħajr ma kien jaf kien qed jibgħat l-informazzjoni kollha tiegħu u tal-ħbieb kollha tiegħu lil din il-kumpanija. Din l-informazzjoni kienet tinkludi wkoll x’affarijiet iħobbu jsegwu, fejn jagħmlu Like, liema argumenti jolqtuhom, fejn imorru u liema postijiet jif…

Il-PN ixammar il-kmiem... il-Kunsill Ġenerali Amministrattiv

Flimkien għal pajjiżna
Matul din il-ġimgħa tlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa l-Kunsill Ġenerali annwali li jsir fil-bidu tas-sena fejn il-Partit jagħti ħarsa lejn il-ħidma amministrattiva tiegħu.


Team Start
Ftit tal-ġranet ilu kelli l-privileġġ li bħala President tal-Kumitat Eżekuttiv nippresiedi l-ewwel laqgħa tal-eżekuttiv tal-fergħa l-ġdida Team Start, team ta’ żgħażagħ mimlijin b’entużjażmu, enerġija u ħeġġa. Din hi l-ewwel fergħa fil-Partit li hi miftuħa għal żgħażagħ saħansitra taħt is-16-il sena, u twieldet frott ta’ tibdil fl-istatut li sar fil-Kunsill Ġenerali ta’ sena ilu li bih l-età tat-tesserament niżlet għal 14-il sena u r-rappreżentanti tal-Kunsill Ġenerali fl-Eżekuttiv tal-Partit inbidlu minn 9 nisa u 9 irġiel għal 8 nisa, 8 irġiel u 8 żgħażagħ.
Din il-fergħa hija fergħa oħra fis-siġra sabiħa tal-Partit Nazzjonalista, siġra li tiġbor fiha nies b’fehmiet differenti, b’ideat differenti, iżda li hemm jgħaqqadna l-istess għeruq: il-va…

Muscat ma jimpurtahx aktar

Ma jimpurtahx aktarF’dawn l-aħħar ftit ġimgħat, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel xi dikjarazzjonijiet li skantaw ftit nies mhux ħażin. Kienu dikjarazzjonijiet insensittivi u li huma ammissjoni tal-falliment ta’ dan il-Gvern, xi ħaġa li Joseph Muscat is-soltu joqgħod ħafna attent li ma jagħmilx.


Smajna lil Joseph Muscat jiddikjara li jekk ma jkunux il-ħaddiema barranin li qed jimporta dan il-Gvern, ma jkollniex biex inħallsu l-pensjonijiet tal-anzjani tagħna. Ammissjoni ċara li minkejja l-ftaħir ta’ surplus, ta’ ekonomija soda, ta’ “l-aqwa fl-Ewropa”, il-politika ta’ dan il-Gvern ġabitna dipendenti biss fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. Biex inħallsu l-pensjoni tal-anzjani li għamlu snin twal iħallsu l-bolla, irridu nġibu aktar ħaddiema jaħdmu. U x’ser jiġri għada, meta jkollna iżjed anzjani jgħixu aktar, li jkunu ħallsu l-bolla u li jkun jixirqilhom pensjoni? Kemm ser inkomplu niddependu biss fuq tkabbir tal-popolazzjoni?
Qalilna wkoll li parti mill-problema tal-pensjonijiet hija li l…