Skip to main content

My Journey to the Marathon (2):
The Runner and the Consumerist Society

It's 10 weeks to go. This week's training included a very enjoyable Trail Run from the Salomon Trail Running League in the San Tumas/Delimara area, and another trial run in the Mistra/Selmun Area, courtesy of Ruben Degiorgio and his group. They were my first experiences in trail running and I must say they were fun. The alternating terrain, magnificent views, and buzzing atmosphere make it impossible for boredom to show its head. I also took part in the 10km Garmin Run organized by Mellieha AC, and obtained a personal best of 41:56. Not much to be surprised about; my last 10km run was 18 months ago, so I was expecting some sign of improvement in a year and a half. Apart from that, I had my usual recovery swim, speed session and tempo run. This morning's 23km long run closed the week off.

During this week's runs, I kept wondering at what has caused the sudden surge in recent years of people taking up running, triathlon and other outdoor sports. Is it only due to health awareness? Or is there something more?

We live in a world where material possessions have become our measure of quality. Society no longer values knowledge, art, music, spiritual well-being and a genuine search for truth, as our ancestors did. Today's consumerist society urges us to seek happiness in the new things we buy: a new sleeky sports car, designer clothes and accessories, the latest smartphone or gaming console.

In all this, I think the runner seeks to be a sign of contradiction. By baring himself of all that is unnecessary and redundant, he seeks his happiness in man's most primitive and ancient way of play: running. The true runner understands that real happiness and well-being, come from within and not from the peripherals surrounding us on the outside. In a time where our fast-paced lives and materialistic urges have taken over our sense of being, the runner seeks a time where he can break the daily chains enslaving us, and just BE.

In these last three years, the financial crises and its effects has made more people realize that the new sleeky sports car is devalued the minute you sign the log-book; the designer clothes and accessories which cost pennies to the manufacturer but hundreds of euro for you to buy, get out-of-fashion by next year; and the latest smartphone or gaming console which you were so proud of, will get out-dated in a few months. They have no real value.

More people are realizing that true happiness, happiness which you can recall years later, a happiness that can really make you feel alive, comes not from the things which you buy with money. But it comes from the things which you can only reach through commitment, dedication, determination and sacrifice. From things which are not paid for in cash, but are paid for in sweat.

I hope that running the Marathon is one of these things.

In the meantime, I take this opportunity to wish all readers a happy Christmas...and remember, the true happiness of Christmas comes not from gifts and shopping. There's something more to Christmas as well.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…