Skip to main content

My Journey to the Marathon (3):
The Charitable CauseSince it's Christmas, today's blog will not be about my running. On Christmas, a special feeling of wanting to do something for others fills the air. Now running the Marathon is mostly pursued for personal reasons, which differ according to the individual. But running it for a charitable cause spices up your motivation to see it through. The feeling of doing it for others, rather than only for yourself, makes it much more beautiful.


This year's official charity is the Maltese NGO Inspire. Quoting directly from their website:
"Inspire helps over 1,000 children and adults with learning and physical disabilities across five centres in Malta and Gozo. Its clients are treated with the utmost care and professionalism through speech therapy, therapeutic horseback riding, occupational therapy and sports therapy, to name very few. There is even a support system for parents. Inspire relies heavily on people's donations to be able to offer its services for free for those who cannot afford such treatment."


A recent article by its President, Lino Spiteri, in the Times of Malta, was a genuine appeal to the Maltese authorities to take note of the financial difficulties this NGO has to face in order to provide for a better quality of life and inclusion of children with disabilities. But let's not just wait for the authorities to help - let's do our part! Grab your mobile phone now, and pledge your donation: help a genuine cause and boost an athlete's moral :)

I'm sure you'll be sending countless SMS this Christmas and New Year, an extra €2 (or more if you can afford) wouldn't make such a big difference to your bank account, but it can make a big difference in these people's lives, and also make my Marathon experience more worth it ;) And after you're done, please, email or share this with your family and friends, and keep the donations pouring in! Every cent goes for Inspire and for the therapy these children and adults need."È Natale e a Natale si può fare di più...per noi" - You can do something...for them.


To make a donation, send an SMS to one of the below numbers, with the text "Mark Sammut, Malta Marathon"


50617359 - €2.33
50618080 - €4.66
50618926 - €6.99
50619215 - €11.65


Or


Send them by bank transfer by going through this link. You will receive a notification by email, which I kindly ask you to forward to markasammut@gmail.com so that I can trace the amount donated through me :)Merry Christmas to all of you and your loved ones!

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…