Skip to main content

My Journey to the Marathon (3):
The Charitable CauseSince it's Christmas, today's blog will not be about my running. On Christmas, a special feeling of wanting to do something for others fills the air. Now running the Marathon is mostly pursued for personal reasons, which differ according to the individual. But running it for a charitable cause spices up your motivation to see it through. The feeling of doing it for others, rather than only for yourself, makes it much more beautiful.


This year's official charity is the Maltese NGO Inspire. Quoting directly from their website:
"Inspire helps over 1,000 children and adults with learning and physical disabilities across five centres in Malta and Gozo. Its clients are treated with the utmost care and professionalism through speech therapy, therapeutic horseback riding, occupational therapy and sports therapy, to name very few. There is even a support system for parents. Inspire relies heavily on people's donations to be able to offer its services for free for those who cannot afford such treatment."


A recent article by its President, Lino Spiteri, in the Times of Malta, was a genuine appeal to the Maltese authorities to take note of the financial difficulties this NGO has to face in order to provide for a better quality of life and inclusion of children with disabilities. But let's not just wait for the authorities to help - let's do our part! Grab your mobile phone now, and pledge your donation: help a genuine cause and boost an athlete's moral :)

I'm sure you'll be sending countless SMS this Christmas and New Year, an extra €2 (or more if you can afford) wouldn't make such a big difference to your bank account, but it can make a big difference in these people's lives, and also make my Marathon experience more worth it ;) And after you're done, please, email or share this with your family and friends, and keep the donations pouring in! Every cent goes for Inspire and for the therapy these children and adults need."È Natale e a Natale si può fare di più...per noi" - You can do something...for them.


To make a donation, send an SMS to one of the below numbers, with the text "Mark Sammut, Malta Marathon"


50617359 - €2.33
50618080 - €4.66
50618926 - €6.99
50619215 - €11.65


Or


Send them by bank transfer by going through this link. You will receive a notification by email, which I kindly ask you to forward to markasammut@gmail.com so that I can trace the amount donated through me :)Merry Christmas to all of you and your loved ones!

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Tiġdid

Ir-riżultat ta’ l-elezzjoni ġenerali żgur li ħasad lil ħafna minna. Żgur li ħadd ma kien qed jistennieh u żgur li ħadd ma bassru. Dan għax ir-reazzjoni li kull kandidat kien qed jieħu miż-żjarat fid-djar tan-nies kienu tajbin ħafna. Diversi nies bdew jesprimu li ġejjin lura. Diversi nies li s-soltu kienu jivvutaw lill-Partit Laburista esprimew magħna li kienu diżgustati bil-korruzzjoni. U allura x’wassal biex id-distakk bejn iż-żewġ partiti baqa’ fejn kien?
Fi ftit kliem naħseb li waqt li diversi nies kienu ġejjin lura lejn il-Partit Nazzjonalista, ma konniex qed nirrealizzaw li kien hemm oħrajn li kienu qed jitilquh. Min għax sab Gvern li kien lest jirranġalu l-permess, il-promotion jew il-job illi l-Partit Nazzjonalista qatt ma għenu fih. U min għax ħass li l-ekonomija u l-but kienu sejrin tajjeb, u allura ma kellux skop għala kellu jbiddel il-Gvern.
Hu x’inhu, dan ir-riżultat ħa jirrekjedi tibdil radikali fil-Partit Nazzjonalista. Fl-istrateġija, fil-lingwaġġ, fl-uċuħ. Pero’ l-valuri…