Skip to main content

My Journey to the Marathon (5):
The Distance

Back to my Marathon training. Two weeks since my last post, but the two long runs in these two weeks were significant. Last Sunday in Gozo I managed to increase my longest run in terms of time to 3 hours and 6 minutes, trail running around the coast of Gozo from Xlendi all the way anti-clockwise to Xaghra. Today, I joined other St. Patrick's AC athletes in the Cirkewwa - Marsaxlokk 33.1km long run, my longest running distance so far. 3 hours 13 minutes in which I realized the massiveness of the Marathon distance.

26.2 miles

42.195 kilometers


The distance that separates Marathon from Athens. The starting-line from the finish-line. Man from Hero.


On the 27th kilometre today, I expressed my feeling of complete exhaustion to Ruben, who ran the whole distance with me. "The distance of the Marathon is greater than the human body", he said. He went on to highlight that there lies the great difference between running the Half and the Full Marathon. Running the Full Marathon is not just doubling the distance. It does not require twice the effort. It requires much much more. At least for a first-timer.


The last 3 kilometres today seemed endless. "I cannot understand how the hell am I going to run another 9 kilometres in this state on Marathon day?" I thought out loud. "You will never understand until you do it", was the reply I got. 


As the famous coach and author Mark Will-Weber put it: "Running is real and relatively simple…but it ain't easy". You just put on your running shoes and put a step after the other until you reach your destination. But the longer the distance, the higher the risk of boredom. The more you think about how much you have left, the higher the temptation to stop. An important part of training is learning how to squash these feelings and live with them, maybe even turn them into something positive.


The origins of the Marathon distance are quite interesting. The Marathon wasn't part of the Ancient Greek Olympic Games, the longest run featuring in the ancient games being of around 3 miles. The Marathon started in the first modern Olympic Games of 1896, when the organizers in Athens were seeking an event to recall the glory of Ancient Greece. They started the Marathon race based on the legendary story by Herodotus in his account of the Greco-Persian Wars. It recounted how the Greek soldier Pheidippides, upon the Athenian victory at the Battle of Marathon, ran the entire distance from Marathon to Athens to announce their victory against the Persians, and upon his arrival, burst into the Athenian Assembly exclaiming "We have won", before collapsing and dying.


Dorando Pietri finishing the 1908 Olympic Marathon


The actual distance of 42.195km was first used in the 1908 Olympic Games, which happened to be the games where the Marathon acquired its worldwide fame, after Dorando Pietri's collapse in the final lap and his disqualification due to the help received by officials (watch a video of that epic race). Why the strange distance of 26.2 miles, and not just 26 miles? That is due to the Royal Family. In that 1908 Marathon race from Windsor Park to the Great White City Stadium, Queen Alexandra wanted to have the best view of the final yards with the finish-line in front of her Royal Box. To accommodate her, the direction of running of the stadium lap at the end of that Marathon was changed, adding an extra 385 yards (0.2 miles) to the Marathon distance, leaving Marathoners from that day on cursing Queen Alexandra for those final 385 yards.


To put this distance into perspective, remember that:
27km is the length of Malta from tip-to-tip as the crow flies
36km is the distance on the road from Ċirkewwa to Delimara
44km is the distance from the south-eastern tip of Malta to the north-western tip of Gozo, as the crow flies


42.195km - in the race of the gods, it is the distance which separates the runner from the Marathoner.


I am running the Marathon for Inspire Malta (www.inspire.org.mt). To support my run and make a donation for this charitable institution, send an SMS to one of the below numbers, with the text "Mark Sammut, Malta Marathon". Thanks in advance.
50617359 - €2.33; 50618080 - €4.66; 50618926 - €6.99; 50619215 - €11.65 

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…