Skip to main content

My Journey to the Marathon (7):
My Longest Run


It's 3 weeks away from the big day now, and yesterday was the day for the longest run in my Marathon training schedule: 22 miles (around 35.5km). It was the furthest I've ever run, and the furthest I'll go in my training. The last 7km will be left as new ground to tread on D-Day.

Once again, I have to thank Ruben for company during this run. I find it very difficult to run for more than 3 hours alone and keep going. We met up at Spinola at around 6am, and left towards Valletta, going round Tigne Point. Reaching the Waterfront, knowing we had to add up more kilometres than our last long run, we kept going to Marsa and ran back up towards Valletta from Blata l-Bajda. We did a further loop round Valletta, this time going up the steep hill near Boffa Hospital, and went for a loop inside Valletta through Republic Street. Then it was back down towards Spinola. It was not such an easy route, since it included some very steep inclines, and the weather did not help either.


The long runs are taking quite a heavy toll on me. My legs and upper back always end up crying in pain, and I need a good 3 hours sleep in the afternoon to recover. Anyway, the most difficult part is now over and done with, and it's time to taper. Down to 29km next weekend.

In the meantime, I took part in my first cycling time-trial this morning with my new Agones Sfc Orchid Cycling Team. Only 10km long, but a constant uphill climb, including the Saqqajja Hill, where yesterday's run started taking the better of me. It was a nice experience, and made me look forward to more cycling once the Marathon is over.

In the meantime, if you haven't yet made your donation to Inspire, have a look at the details below. Your small contribution will certainly help this NGO in delivering it's much needed services to people, including children, suffering from a disability, and it will go a long way to encourage me keep up with my intensive training amid the rest of my commitments. Thanks in advance.


I am running the Marathon for Inspire Malta (www.inspire.org.mt). To support my run and make a donation for this charitable institution, send an SMS to one of the below numbers, with the text "Mark Sammut, Malta Marathon". Thanks in advance.

50617359 - €2.33; 50618080 - €4.66; 50618926 - €6.99; 50619215 - €11.65 

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…