Skip to main content

Not so Honourable behaviour

They believe a diplomat should resign because he did not inform Parliament on his strategy in granting Malta access to NATO documents and meetings without re-negotiating a new Security Agreement, as directed to do by Cabinet, while basing a motion on the completely unrelated issue of re-activating Partnership for Peace membership without involving Parliament four years later.

They said a diplomat should be held accountable, but like Lino Spiteri, many think that "it would be a fine mess indeed if the country’s ambassadors were personally held to account before the House of Representatives in censure motions. It is the executive politicians who make and are responsible for policy. They are accountable."

They spoke about the need of strengthening libel laws, but never about removing the greatest loophole in our libel laws: their privilege to slander and lie about anyone they want under the much abused parliamentary immunity.

They said the country should "not be run by bloggers" - but it's them who are actually the first politicians who have based their parliamentary votes on what bloggers should or should not be allowed to write, and whether a prime minister publicly condemns them or not, rather than on the issues at hand.

They spoke about the dignity of Parliament, but they turned it into a school-yard of immature self-interested agendas.

It seems times have changed.

Once, it was a question of what you should and what you shouldn't do, not what you can and what you can't do.

Once, parliamentary privileges and immunity were given under the assumption that the Honourable members acted honourably and would not abuse them, not because they couldn't but because that was the right way to act.

Once, stands were taken based on arguments, reason and principles, not on personal revenge and animosity, or worse, on what bloggers write or don't write.

Once, people valued respect, ethics and honour. Today many seem to admire bullies and primadonnas. And since the Honourable members are, after all, people's representatives, should we be surprised that today some of them value personal ambition, power and payback, more than decent and ethical behaviour? In a society where even a Judge speaks of "it's not worth it (to break the law)", rather than "it shouldn't be done", should we be surprised that our representatives behave like school-kids on personal quests rather than as politicians in the search of righteousness, concerned only with what they can do rather than with what they should do?

Maybe they really do represent us after all: a society where personal gains have become the only measure of worth, and where everything becomes acceptable for our own personal advantage, silencing our conscience with the Maltese 'min fattar mexa' maxim while being quick to point our fingers at others.

Yes, perhaps the House does truly represent us.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…