Skip to main content

Nothing personal, it's a vote for principlesMinisterial resignations in this country are few and far between. So it stands to reason that Mifsud Bonnici's resignation is no small matter. I think it's also the first time in Malta, at least as long as I can remember, that a Minister has been forced to resign by a parliamentary vote of no confidence.

One would therefore expect Mifsud Bonnici to have committed some grave sin. But what sort of wrong-doing has he been involved in? Mismanagement of public funds? Misleading Parliament? Corruption? Embezzlement? Nepotism?

Nay, none of the above. The reason it seems is that he should assume responsibility for problems existing in Malta's justice system for as long as I can remember, surely before his appointment to the post in 2008. Was he expected to solve all of them in four years, when the average court case currently takes three years to conclude?

Another accusation was that the Reparative Justice Act is being implemented too slowly. This act introduces parole, and allows prisoners to be able to slowly start spending time outside of prison to help in their re-integration into society. It's not something to rush in I'd say, and I would favour a staggered approach for its full implementation. But this accusation, coming from a criminal lawyer whose clients would be the first to benefit from it, sounds to be quite a conflicting case of interests to me.

Ah, before I forget, he's also to be held responsible because the courts don't have strong enough chairs for lawyers who think they should be able to kneel on chairs while addressing the court.

It seems that on a point of principle, for Labour and Franco Debono these accusation are enough to vote for the Minister's resignation. But wait...on a point of principle, or for some other reason?

Because it seems that the problems in the Justice Ministry would have been solved had Franco's package of demands been met. The problems in the justice sector would not have been so serious as to demand the Minister's resignation had Franco been made Leader of the House, deputy chairman of PN's think-thank AZAD (which is chaired by Simon Busuttil), had he been included in Lawrence Gonzi's and Simon Busuttil's meetings with civil society, and had the Prime Minister stopped bloggers from attacking him.

On a point of principle eh? Because he stands for justice, right?

And to assure us that it was nothing personal, after his act was complete he says to Carm: “Hekk. Biex tkun taf x’jigifieri taghmilli hsara mal-Prim Mhallef.” And to further re-assure us that it was not about him, he tells us that: "I hope that the sacrifice and difficult moments my family and I have been through will serve to establish meritocracy, where ministerial careers are open to talent and  political accountability." His talents of course.

Labour's point of principle is nonexistent, except that they quickly jumped on this personal revenge bandwagon. In comes Joseph Muscat talking about political accountability, when he is the Labour leader to have invited back candidates dismissed by Alfred Sant because of much more serious cases of corruption.

In come the old Labour crew who think that Carm's work in the Justice Ministry is a graver case than a judge who did not hear cases for seven whole years while retaining his full salary, paid by us. They, the same ones who voted for Carm's resignation, voted against this judge's impeachment when he refused to hear any more cases. But after all, one judge less doesn't add to the court's backlog, right?

And worst of all, in come the "progressives and moderates", showing off their dictatorial tendencies by expecting the Prime Minister to have the power to stop people from speaking their minds. While I disagree with some writings and comments, I do not expect anyone to have the power to shut anyone up, except in cases of lies and slander already covered by our libel laws. For me, this tendency in Labour is a far worse threat on democracy and freedom than all the imagined oligarchies put together.

I would like to thank Carm for his work and dedication. We all know who really stands for righteousness.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…