Skip to main content

Quotas: (un)necessary evilThe EU Commissioner for Justice Viviane Reding has proposed imposing an obligatory 40% female quota for boardrooms of all companies across Europe.

My opinion about the issue was published in an article in the Times back in December last year, in which I explained why I believe such quotas to go against meritocracy, equality and democracy.

To starting from principles, I abhor big government and State impositions except when absolutely needed to redress a mismatch of opportunities or induced monopolies in the market. So a directive by the EU, imposing all nation states to force, by law, the number of women and men private companies should appoint to their boards, is already a false start.

The Maltese government together with the UK and other countries is opposing this proposal, and rightly so. Minister Chris Said reportedly told MaltaToday that the Maltese government believes the EU should stay out of such legislation and instead allow national governments to pursue their own equality measures. PN Executive President Dr. Marthese Portelli echoed this line of thought, insisting that women can and are already making it due to their own merit.

Equality measures should not include discrimination. Women and men should be placed on boards solely based on their merits, qualifications and experience, and not because someone has decided that statistics would look nicer if they balance out. Quotas do nothing to encourage women to work, they simply discriminate in favour of those already working. And even though Helena Dalli and the MLP, supporting this proposal, insist that "merit, experience and achievement will still remain the most important qualifications for any decision-making post", this obviously cannot be true. Once a quota is mandatory, satisfying the quota to abide with the law will become the most important consideration for any company, even if the company doesn't manage to find more qualified and experienced women adapted for that post.

The first step in having more women occupying top posts is by providing family-friendly measures and incentives to help get them out to work, and the government is doing a lot in this area, leading to a sharp rise in the number of women in employment in recent years.

No government, no Commissioner, and no one else outside the company's shareholders should have any say as to whom the company should entrust with its direction. After all, boards are not meant to be a sample of the population but a selection of competent and qualified persons. Otherwise, we would need to put a quota for different sexual orientations, different education levels, different religions and different political beliefs. A necessary evil to ensure there are no unequal outcomes, as the Hon. Dalli said.

It is not a co-incidence that even many women like Marlene Mizzi (a Labour MEP candidate in 2009) do not agree with the introduction of quotas. The reason is obvious. Quotas turn women occupying such positions from the competent and worthy individuals they are into simple quota-fillers. And no self-respecting woman wants that.

We are different unique humans and not numbers.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…