Skip to main content

Aġir verament 'progressiv u moderat'!

Għalkemm mhux soltu noqgħod naħli l-ħin nattakka l-aġir ta' ċertu nies, u normalment dejjem nipprova nfittex il-koperazzjoni anke' ma' min ma jaqbilx politikament miegħi, ma nistax inħalli imġieba diskriminatorja u fl-opinjoni tiegħi inġusta, tgħaddi mingħajr ma nikkummenta fuqha.

Il-Kunsill Lokali tal-Gudja li nagħmel parti minnu, bħalma għamel fi snin oħra, ħa sehem f'kollaborazzjoni mal-parroċċa fl-attivita' ta' Lejla Sajfia waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Gudja. Attivita' li tgħaqqad lill-komunita' tal-Gudja flimkien f'attivitajiet varji li jsiru f'ġimgħa sħiħa.

Sfortunatament din is-sena, din l-attivita’ kienet imtappna mill-aġir partiġġjan ta' kunsilliera tal-Partit Laburista. L-organizzaturi tal-attivita' kienu diġa' għamlu l-arranġamenti neċessarji minn xhur qabel, u bħas-sena l-oħra laħqu ftehim mas-Sur Ronald Briffa biex jippreżenta din l-attivita'. Dan kien anke’ tniżżel fil-programm li tqassam f'kull dar, wara li dan l-istess programm ġie approvat mill-Kunsill.

Ħabta u sabta, f’laqgħa li saret disat ijiem biss qabel l-attivita’, żewġ kunsilliera Laburisti talbu li dan il-preżentatur ma jitħalliex jippreżenta bl-iskuża li xtaqu lil xi ħadd mill-Gudja. Din mill-ewwel dehret li kienet biss skuża, għax mihiex normali li preżentatur jitbiddel ftit ġranet biss qabel attivita'. Email li ntbagħtet mill-Kunsillier Osvaldo Pace lill-Kunsill Lokali wara din il-laqgħa, tikxef x'kienet ir-raġuni vera għal din it-talba. Dan l-għaliex f’din l-email, is-Sur Pace bagħat lista ta’ preżentaturi minn fejn is-Segretarju tal-Kunsill kellu jagħżel. Din il-lista ta’ preżentaturi ma kienet tinvolvi lil ħadd mill-Gudja, imma kienet biss lista mibgħuta minn Ray Azzopardi, uffiċjal tal-Partit Laburista, ta’ preżentaturi li jagħmlu programmi fuq One Radio.

Aġir verament moderat u progressiv. Jew aħjar, aġir ta' partiġġjaniżmu fanatiku. Forsi dan hu l-mod ta' kif il-Partit Laburista ser jagħżel min hu kwalifikat jew le biex jaħdem miegħu, kif qaltilna tant tajjeb l-Onor. Helena Dalli? Dan hu l-futur li jgħaqqadna? Kif il-Partit Laburista jaġixxi f'Kunsilli Lokali huwa mera ta' kif jaġixxi li kellu jkun fil-Gvern.

Ir-riżultat aħħari ta' din l-ebusija tar-ras kienet li filwaqt li għas-serata tal-Ħadd, fl-aħħar ħin il-Kunsill irnexxielu jsib lil xi ħadd mill-Gudja, għas-serata tas-Sibt l-organizzaturi spiċċaw tħallew mingħajr preżentatur. Ir-riżultat aħħari kien li grazzi għal fanatiżmu ta’ kunsilliera li suppost iġibu l-interessi tar-raħal qabel l-interessi partiġġjani tagħhom, batew in-nies li organizzaw din l-attivita', waħda mill-ftit attivitajiet fejn il-komunita' tingħaqad flimkien.


L-email mibgħuta mill-Kunsillier Osvaldo Pace


L-email annessa mal-email tal-Kunsillier Pace, li fiha Ray Azzopardi minn One bagħat il-lista ta' preżentaturi minn fejn il-Kunsill kellu jagħżel
 
Il-lista ta' preżentaturi li l-Kunsillier Pace ried li l-Kunsill jagħżel minnhom, hekk kif mibgħuta minn Ray Azzopardi. Kif wieħed jista' jobsor, ħadd minnhom mhu mill-Gudja, u l-unika ħaġa li tgħaqqadhom hija li kellhom jew għandhom xi programm fuq il-media tal-One

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…