Skip to main content

Aġir verament 'progressiv u moderat'!

Għalkemm mhux soltu noqgħod naħli l-ħin nattakka l-aġir ta' ċertu nies, u normalment dejjem nipprova nfittex il-koperazzjoni anke' ma' min ma jaqbilx politikament miegħi, ma nistax inħalli imġieba diskriminatorja u fl-opinjoni tiegħi inġusta, tgħaddi mingħajr ma nikkummenta fuqha.

Il-Kunsill Lokali tal-Gudja li nagħmel parti minnu, bħalma għamel fi snin oħra, ħa sehem f'kollaborazzjoni mal-parroċċa fl-attivita' ta' Lejla Sajfia waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Gudja. Attivita' li tgħaqqad lill-komunita' tal-Gudja flimkien f'attivitajiet varji li jsiru f'ġimgħa sħiħa.

Sfortunatament din is-sena, din l-attivita’ kienet imtappna mill-aġir partiġġjan ta' kunsilliera tal-Partit Laburista. L-organizzaturi tal-attivita' kienu diġa' għamlu l-arranġamenti neċessarji minn xhur qabel, u bħas-sena l-oħra laħqu ftehim mas-Sur Ronald Briffa biex jippreżenta din l-attivita'. Dan kien anke’ tniżżel fil-programm li tqassam f'kull dar, wara li dan l-istess programm ġie approvat mill-Kunsill.

Ħabta u sabta, f’laqgħa li saret disat ijiem biss qabel l-attivita’, żewġ kunsilliera Laburisti talbu li dan il-preżentatur ma jitħalliex jippreżenta bl-iskuża li xtaqu lil xi ħadd mill-Gudja. Din mill-ewwel dehret li kienet biss skuża, għax mihiex normali li preżentatur jitbiddel ftit ġranet biss qabel attivita'. Email li ntbagħtet mill-Kunsillier Osvaldo Pace lill-Kunsill Lokali wara din il-laqgħa, tikxef x'kienet ir-raġuni vera għal din it-talba. Dan l-għaliex f’din l-email, is-Sur Pace bagħat lista ta’ preżentaturi minn fejn is-Segretarju tal-Kunsill kellu jagħżel. Din il-lista ta’ preżentaturi ma kienet tinvolvi lil ħadd mill-Gudja, imma kienet biss lista mibgħuta minn Ray Azzopardi, uffiċjal tal-Partit Laburista, ta’ preżentaturi li jagħmlu programmi fuq One Radio.

Aġir verament moderat u progressiv. Jew aħjar, aġir ta' partiġġjaniżmu fanatiku. Forsi dan hu l-mod ta' kif il-Partit Laburista ser jagħżel min hu kwalifikat jew le biex jaħdem miegħu, kif qaltilna tant tajjeb l-Onor. Helena Dalli? Dan hu l-futur li jgħaqqadna? Kif il-Partit Laburista jaġixxi f'Kunsilli Lokali huwa mera ta' kif jaġixxi li kellu jkun fil-Gvern.

Ir-riżultat aħħari ta' din l-ebusija tar-ras kienet li filwaqt li għas-serata tal-Ħadd, fl-aħħar ħin il-Kunsill irnexxielu jsib lil xi ħadd mill-Gudja, għas-serata tas-Sibt l-organizzaturi spiċċaw tħallew mingħajr preżentatur. Ir-riżultat aħħari kien li grazzi għal fanatiżmu ta’ kunsilliera li suppost iġibu l-interessi tar-raħal qabel l-interessi partiġġjani tagħhom, batew in-nies li organizzaw din l-attivita', waħda mill-ftit attivitajiet fejn il-komunita' tingħaqad flimkien.


L-email mibgħuta mill-Kunsillier Osvaldo Pace


L-email annessa mal-email tal-Kunsillier Pace, li fiha Ray Azzopardi minn One bagħat il-lista ta' preżentaturi minn fejn il-Kunsill kellu jagħżel
 
Il-lista ta' preżentaturi li l-Kunsillier Pace ried li l-Kunsill jagħżel minnhom, hekk kif mibgħuta minn Ray Azzopardi. Kif wieħed jista' jobsor, ħadd minnhom mhu mill-Gudja, u l-unika ħaġa li tgħaqqadhom hija li kellhom jew għandhom xi programm fuq il-media tal-One

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…