Skip to main content

An examined, educated choice

This article was published in the Times of Malta on Friday, 18th January, 2013:We frequently speak about education as a guarantor of a good job and better work opportunities, two issues which are definitely linked and correlated. You cannot attract better quality investment, you cannot create better jobs with better wages, if you do not have an educated and skilled workforce able to grasp fill these roles and grasp these opportunities. This is something the Nationalist Party in government understood years ago and through the vision and stewardship of politicians of the like of Ugo Mifsud Bonnici and Louis Galea revamped the whole education system to meet the demands of modern society. This process is being continued to this very day with the introduction and expansion of post-graduate scholarships, the investment in vocational training, and the concept of life-long learning. Our advancement in education has neither stopped nor been derailed, on the other hand, opportunities in this sector have much expanded also thanks to our membership in the European Union which Joseph Muscat and his party so vehemently opposed.

But education cannot be seen only as a utilitarian tool to get "what you need for your job". We need to be careful not to let education digress to a utilitarian exercise of learning how to get through exams. And we should not focus our energies solely on how many students make it through exams or the quantity of students entering University, MCAST or other educational institutions. It is much more than that. It is a process in which children and youngsters learn to think and reason, where they get into the 'forma mentis' to become critical thinkers. It is a process in which are our youngsters should be inspired to cultivate not just their knowledge but their holistic self: mind, body and spirit.

This is especially important because education has another important role which is rarely touched upon: safe-guarding democracy.

“Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education,” had once said US President Franklin Roosevelt.

We'd do well today to remember these words today and make an effort to choose wisely. An examined and educated choice is the only safeguard democracy has from becoming a tyranny of the ignorant.

And an examined choice is not based on theatrics. It is not based on midnight launches, on witty satirical bill-boards, on catchy headlines, on striking poses.

It is based on policy. It is based on the how and the when. On the decisions which are going to affect our daily lives. On what we need to do today the build our future. On how we are going to reach sustainability in all the sectors of the country: the economy, the environment, our limited resources. On the strategies which will shape our children's future. What will we do to improve our health, education, work opportunities, environment and overall quality of life? What policies are we going to implement to maximise our resources and our potential?

It is on those policies that we need to base our decision. It is those policies which we must discuss and analyse. Otherwise, we can embrace apathy and just base ourselves on the covers, on the marketing, on pictures and fancy logos.

With one serious consequence: that if we are to choose who is to run the country by who makes the best headlines rather than by who guarantees the best policies, we will get a country which hits the headlines.

Greece, Spain, Cyprus, Italy and other neighbouring countries have hit those headlines. And those headlines were not good.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…