Skip to main content

Pro-active - National Youth WorkshopLast Saturday MŻPN organized a national youth workshop for youngsters and NGOs to discuss youth activism in the voluntary sector and civil society, and to come up with proposals to be presented to the Prime Minister and leader of the Nationalist Party Dr. Lawrence Gonzi.

The seminar was very well attended. It started off with some lively ice-breaking games under the guidance of notorious presenter Ron Briffa, followed by a brief introduction by the Parliamentary Secretary for Youths and Sports Clyde Puli.

Participants were then divided into small workshops chaired by the younger candidates of the Nationalist Party for the next election, including Karl Gouder, Ryan Callus, Antoine Borg, Kristy Debono and myself. The discussion in my workshop was very lively and in which everyone participated, and though we exceeded the time allocated for the workshop, we still had plenty of things which the participants wished to discuss. In my group I had members of the National Council for Women, Malta Motor Federation, Studenti Demokristjani Maltin, Grupp Żgħażagħ Gudja, PN Sectional Committees, local councillors, the Scout Association of Malta, and even lone youths who took interest in youth issues.

Some of the proposals raised in the workshop I was chairing were:

- tackling activism and civil participation through primary and secondary education. This could be done by allowing NGOs to present their work and what they are about in schools and promoting more active citizenship in PSD lessons;

- teaching the basics of time-management from early education levels;

- a central web domain made available to all registered VOs to use as their web-portal. This could allow VOs and NGOs to promote themselves further online without incurring extra expenses;

- a structured way in which Government primary schools are made available for the use of NGOs and associations after school-hours. Most of the problems NGOs encounter are due to the lack of a premises and of locations were to hold meetings or activities. This could go a long way to mitigate this problem and maximize the use of our country's limited resources;

- a national fair of NGOs and voluntary organizations, providing a showcase for NGOs to reach out to new youngsters and people who might be interested in joining.

Many other proposals were raised in the several workshops, not all of which were read out in the main session due to the limited time. The proposals were presented to Prime Minister Lawrence Gonzi, who concluded the workshop by addressing all those present. All the proposals will now be compiled in a document to be presented to the Nationalist Party for planning its future policies in the youth and voluntary sectors.
Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…