Skip to main content

The Great Energy Proposal

I followed the example of a facebook comment uploaded on another blog to work out the savings my household will make with Labour's energy proposals.

Our bill for of €717.80 for 7 months is divided into:

An electricity service charge of €36.86
Electricity consumption of €404.83
A water service charge of €33.46
Water consumption of €242.65

Through the new tariff scheme, reducing the electricity consumption bill by 25% and the water consumption bill by 5%, our bill will read:

An electricity service charge of €36.86
Electricity consumption of €303.62
A water service charge of €33.46
Water consumption of €230.52

A total of €604.46 for the same 7 months. A reduction of €16.20 a month.

But this reduction comes at what price?This grand plan, the one we have been expecting for all these years, will materialize if we find a private investor ready to fork out €500 million in capital investment, if we reach a 10-year fixed price agreement, if we manage to build two high storage tanks for storing LNG, if we find the necessary shipping vessels available to transport LNG, and consists of choosing the private investor who will build a power-station on our land based on an expression of interest and without a proper tendering process and without the need of an Environmental Impact Assessment.

But the crux of the plan is not that. The real issue is that even if all goes as planned, as soon as these 10 years of fixed-price electricity supply are over, our country will be at the mercy of a private investor controlling a monopoly of 40% of our energy supply, who will need to recoup the capital invested plus profits plus any losses he made in the first 10 years plus the extra hike in the price of gas compared to today, and from whom we will be tied to buy our electricity requirements without any grounds for a good negotiating position.

Not only that, but this private investor will also own the LNG terminal through which even Enemalta will have to purchase the gas needed for the generating plant it will retain.

And politically, as much as I am in favour of privatisation, I think it should only apply in the context of a free market and not to monopolies, especially in such an essential commodity like energy. And such a plan which will determine the energy policy of not only the next 5, but the next 25 years, should never have been discussed in the heat of an electoral campaign.

Unless this is being done for one sole reason: that if it wins the next election, Labour wants to use the excuse of having an 'electoral mandate' to forge ahead with this plan without any serious discussion on the pros and cons of other alternatives. Just as it did with VAT back in 1996. The end justifying the means.

I know many of us tend to immaturely vote according on what goes in or out our pockets rather than looking at the bigger picture. But for €16 a month, is it really worth the risk?


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…