Skip to main content

PPP: Puxjatura, Partnership, Political murder

L-artiklu tiegħi li deher fil-mument ta' nhar il-Ħadd 17 ta' Frar 2013
Gvern Nazzjonalista wassal sabiex jinfetħu is-swieq beraħ u kullħadd ikun jista’ jixtri u jimporta dak li jrid. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista waslet sabiex is-settur privat tassew jikber u joħloq il-ġid. Ġid li gawda minnu kullħadd u li ma ħalliniex pajjiż tat-tielet dinja. Fost l-inizjattivi li ħa Gvern Nazzjonalista biex ħoloq ix-xogħol, tejjeb l-edukazzjoni tagħna lkoll u saħħaħ is-servizzi tas-saħħa kien hemm il-Public-Private Partnerships, magħrufa aħjar bħala PPP. Dawn rajniehom f’setturi varji fosthom fi scholarships li ngħataw lil eluf ta’ studenti, f’eluf ta’ operazzjonijiet li saru fi sptarijiet privati, fl-immodernizzar ta’ faċilitajiet sportivi u fit-tisbiħ tat-toroq.

Imma għal Labour u l-forċini tiegħu, PPP ma tfissirx ħolqien tax-xogħol, edukazzjoni aħjar għal uliedek u servizz tas-saħħa li jixraqlek. Anzi l-PPP li l-Labour qed jgħid li ser jagħmel mal-privat għall-power-station ġdida m’huwa PPP xejn, għax huwa rabta fejn il-Gvern ħa jkun obbligat jixtri id-dawl kollu li ħa jiġġenera l-privat, anke’ jekk bil-lejl ikun jaqbillu li minflok jixtri dawl irħas mill-Ewropa grazzi għall-cable ma’ Sqallija. Iżjed minn hekk, ghal Labour, PPP tfisser totalment il-kontra.

Puxjatura

Smajna b’widnejna stess lis-Segretarju Ġenerali tal-GWU, l-union sieħeb privileġġjata tal-MLP, jgħid li jagħtik puxjatura għal xi tender jekk ikun hemm Gvern Laburista. Inkredibbli kif Muscat ma ikkundannahx, anzi kważi kważi qabeż għalih. Inkredibbli kif minkejja li ir-recording kien tant ċar u tond, raw kif idawwru l-fatti magħrufa. Din hija l-istess union li ta’ kuljum toħroġ gazzetta tattakka lil Gvern Nazzjonalista u tfaħħar ir-roadmap tal-Labour. Din il-gazzetta tattakkak jekk ma tkunx taqbel mal-Union, l-istess union li opponiet tant sħubija fl-Unjoni Ewropea.

Partnership

Kemm smajna l-famuża frażi “Partnership, l-aħjar għażla” fil-programmi ta’ Muscat “Made in Brussels.”  Llum jistħi jxandar dawn il-programmi li kienu mimlija gideb dwar dak li l-Unjoni Ewropea tfisser għalina iż-żgħażagħ Maltin. Llum jaħbi it-tapes ta’ dawn il-programmi u jipprova jnessi l-gideb kollu li qal f’dawn il-programmi. Llum tipprova taffrontah b’mistoqsijiet dwar il-ħidma qawwija tiegħu biex pajjiżna jibqa’ barra mill-Unjoni Ewropea. Issaqsieh ħaġa, jwieġbek oħra! Terġa’ ssaqsieh u jipprova jirredikolak. Dan l-aħħar ħareġ fil-beraħ kemm tassew Muscat kien żbaljat. Mill-Unjoni Ewropea pajjiżna, se jkun ħa 2,500 miljun ewro. Skond Muscat konna se nġibu miljun u nofs! Illum irid joħodlok il-vot biex imexxi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea f’isem pajjiżna.

Political Murder

‘Kuntratturi Kbar illum jinsabu qrib tal-Partit Laburista.’ Dikjarazzjoni ċara minn Anġlu Farrugia, li sa xahrejn ilu kien deputy leader tal-Malta Labour Party, f’intervista dwar il- Joseph Muscat, li keċċieh minn din il-kariga. Hu qal li hu jiddejjaq li qed jara dan jiġri fil-MLP.  F'intervista fis-Sunday Times, Farrugia jgħid ukoll Muscat għamillu "bħal dak il-ħabib li jsejjaħlek u jtik sitt tiri kiesaħ u biered. Assassinju politiku." Anġlu Farrugia giddeb mill-ġdid lil Muscat dwar ir-raġuni għalfejn keċċieh, u nsista li mhux veru li Muscat warrbu minħabba dak li qal dwar membru tal-ġudikatura. Insista wkoll li mar ħażin fid-dibattitu ma' Simon Busuttil għax kien qed jiġi mwarrab u ma kienx parti mid-deċiżjonijiet tal-programm elettorali. Kien għalhekk li ma kienx jaf iwieġeb dwar it-tariffi tal-ilma, għax Muscat ma nvolviehx fid-diskussjonijiet. Anġlu Farrugia qal li Xarabank kien logħba li spiċċa vittma tagħha." L-eks deputy leader isostni wkoll li l-MLP qed jitlef il-valuri tiegħu u m'għadux jirrapreżenta lill-ħaddiema. Illum, negozjanti u kuntratturi kbar qed jersqu viċin ħafna tal-MLP - nies li Anġlu Farrugia jgħid li ma jħossux komdu bihom. Mistoqsi jekk dawn humiex qed jiffinanzjaw lill-MLP Farrugia jwieġeb li dawn in-nies huma qrib ħafna tal-finanzi tal-labour. Anke f'dan il-każ, il-mexxej laburista ma kienx jinvolvih.


Kuraġġ sal-aħħar

Iktar kemm indur djar iktar nifhem kemm kellu raġun Dr Guido de Marco. Irridu nipperswadu bl-argumenti tagħna. Irridu nipperswadu b’politika ta’ viżjoni u mhux b’gimmicks u xinxilli. Il-Malti jgħid li “bil-kelma it-tajba toħroġ il-far mit-toqba” u għal daqstant nibqa’ naħdem sabiex kull min għadu indeċiż jew ma tantx hu mħajjar jivvota, nipperswadieh li l-Partit Nazzjonalista qed joffri l-aħjar proposti għal pajjiżna. Int ukoll tista’ tipperswadi. Int ukoll tista’ tagħti sehmek.
Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…