Skip to main content

Laqgħa mal-Istorja


Ilbieraħ kellimni statista.

Raġel sempliċi u umli, li tani kollox mingħajr ma tani xejn.
Kulma tani kienet il-liberta' li naspira għal kollox mingħajr ma niġi bżonn ħadd u xejn.

Ħlief li noħlom u naħdem għal dak li nixtieq.

U xfaru d-dmugħ.

Għax ftit min-nies li ltqajt magħhom dal-ġranet, lesti jarmu kollox: il-viżjoni, l-ideal, il-ħolma, għax iqisu biss il-ftit tagħhom. Għax insew għalxiex jissejħu Nazzjonalisti. Insew li l-ġlieda tagħhom kienet kontra uħud mill-affarijiet li illum qegħdin jitolbu għalihom.

U għax ftakart ukoll li uħud inqdew bih. Dawk li ppruvaw iwaqqfuh mit-twettiq ta' din il-ħolma, illum qed jgħidu kemm kien tajjeb. Kemm kien kbir.

U ilbieraħ ġie. Kellimna. Għadu kburi b'pajjiżu bħalma kien snin ilu. Kburi li ta' warajh għadhom qed jibnu fuq dak li wettaq. Ta' pajjiż fejn tista' tirnexxi waħdek. Ta' pajjiż ta' kulħadd.

Għax pajjiżna għandu storja, li waslitu biex illum, pajjiżna diġa hu tagħna lkoll.

Ilbieraħ fuq il-fosos, iltqajt ma' min dik l-istorja kien l-awtur tagħha, u jixtieq ikompli jaraha titwettaq.

Hemm fuq il-fosos, fejn qabel kont inkun quddiemu, għall-ewwel darba kont warajh.

Wieħed mill-werrieta ta' dik il-ħolma, ta' dik il-viżjoni, ta' dak l-ideal.

Għax jien ukoll, għażilt li inkun protagonist mhux spettatur. Biex nagħti l-kontribut tiegħi, u nkompli nibni fuq dak li ħallewlna ta' qabilna.

Biex pajjiżi jibqa' tagħna lkoll.
Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…