Skip to main content

New blood calls for PN renewal

Five young PN politicians, including myself, were interviewed by MaltaToday about what led to the PN's defeat at the polls and what the PN should do to reinvent itself. The below are my replies.

Why did you join the PN?

I joined the PN because it's the party which most reflected my political values. Free market, lower taxation, individual freedom, the emphasis on education to empower the individual, and believing in Malta's place in the European Union as an equal partner.


In the past few years did the PN give enough space to young persons and women?

I think women did and still do have an equal opportunity to voice themselves and work in the Party, not only through the MNPN but also in the central structures. Both the President of the Executive and the President of the General Council are women, and elected without the need of quotas. Having said that, all Party branches including MNPN and MZPN need to reach out more to get youngsters and women to participate in the political dialogue. In these past few years, I feel that the youngsters involved in the Party were not allowed enough space to grow. And it's the young who now need to be the catalysts of positive change and reform within the Party.


What are the main reasons that led to the PN's heavy defeat at the polls?

1.   We did not inspire a common aspiration for the next five years. Following EU membership, the PN has lacked in transmitting a political mission. We only won the 2008 election because Gonzi was more credible than an already mistrusted Sant.

2.   The corruption scandals which happened under the PN's watch lost the PN its higher moral ground. People saw us as no different to Labour on those terms.

3.   Failed reforms like public transport damaged the track record that a Nationalist government always implements changes with seriousness and professionalism for the benefit of all.

4.   The arrogance embodied by certain Ministers drove people away. It wasn't the policies, it was the attitude and style that people voted out.

5.   The macro-scale economic success did not trickle down to everyone.


How can the PN renew itself in the next few months? What needs to change?

First of all the PN needs to re-think its political philosophy and identity, and set out on a long-term project of where it wants the country to go and what it wants itself to represent. This will give back to its members a mission to unite behind, not for power, not for what they can take, but for what they can give to reach that goal. Members need to once again be loyal towards an ideal and a vision, and not simply towards a person, be it the Leader or anyone else.

It needs to re-open itself up to a process of dialogue with society, and set its policies in a bottom-up approach. I think the Party should set up fora for professionals (engineers, scientists, doctors) to keep open discussions setting the Party and eventually the country's future policies.

It should also strengthen and reform its structures, rebuilding the communications network with the people through the Sectional Committees as links in the community, and through widespread youth branches.

It also needs to address the organizational deficiencies which were obvious in this election. Political candidates need to be prepared and approved early, and the role of AZAD as a true political academy needs to be improved substantially in this regard.

The leadership needs to also reflect a balance between the conservative and liberal wings, and in this balanced approach always put the individual at the heart of every decision, keeping true to the core human values which have shaped our society.


Are you prepared to give your contribution in this renewal process? How?

Yes, I will be giving my utmost to put my skills at the service of the Party that I love. I want the PN to become once again the driver of positive change, and the Party in which everyone can feel at home. Having been contacted by a number of Party councillors to contribute more in the Party's structures, I am obviously considering my options, and I am discussing my views with a number of Party councillors. In whatever role I might be playing, I am determined to help the Party turn this difficult situation into an opportunity to re-unite and regenerate.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…