Skip to main content

Our new leaderIn the second round of the leadership election being held today, Simon Busuttil will formally be appointed as the new leader of the Nationalist Party and its seventh leader in its 133 year history.

I know Simon as a very humble and honest person. A man you can openly discuss with and who is always open to criticism. That is in fact one of his best qualities. He does not push back people who criticize him or challenge his views. On the contrary, he is someone who can listen and bring different positions together.

Irrelevant of who we supported or voted for at the first round of this leadership contest, the councilors' free and democratic choice has been made. It was an open contest where we the councilors listened to every candidate's plans and views, where we discussed, where we asked, where we discerned. I am sure that now, all genuine Nationalists will unite around the new leader, as the other leadership contestants have themselves done in a true and exemplary display of gentlemanly behaviour.

On the other hand, as expected, Labour is already trying to discredit Busuttil.

Firstly, by saying that he has the support of only 50.3% of the party's councilors, conveniently forgetting that Muscat had obtained just 49% in his first round. At the same time, they also try to imply that some mean machine controls the way the councilors think and act. If that were the case, the result wouldn't have co-incidentally resulted in a perfect replica of the results of a survey among people who voted PN in the last election.

Their second line-of-attack is that Simon is already tried-and-tested. I contest that. On a local level, Simon is one of the new MPs, being the first time he has been elected to Parliament. Having been appointed deputy leader in the last 3 months of the previous election doesn't dismiss him. Yes, he was part of the losing team as were most of us, and as in fact was Joseph when he pushed for EU Partnership and campaigned against membership. The place where Simon has truly been tried-and-tested was the EU Parliament, a place where he won great respect and remarkable achievements for someone coming from a small country like Malta: was awarded the 2012 MEP of the Year Award and had he not returned to Malta, he was in the run to become a Vice-President of the EPP. Quite a display of loyalty and an example of putting the needs of the country and the party before your own interests. Something we all can learn from.

Some Labour-sympathizing blogs have gone on to say that Joseph must be very happy with this outcome. Well, I remember us all very happy when a manipulative journalist was elected as Labour leader, believing that another PN election win was for granted. He ended up proving us wrong.

I am sure Simon will do the same.

That is why today I will be voting to confirm his election as our leader, and will be looking forward for his first address to the General Council as Party Leader tonight. An address in which he will pave the way forward for the Nationalist Party as a re-grouped, renewed and strengthened party.

A new chapter is about to start. Let's be part of it. Let's help writing it.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…