Skip to main content

Il-każ ta' Franco Mercieca

Din hi l-opinjoni tiegħi dwar il-kwistjoni ta' Franco Mercieca, li dehret fil-ġurnal 'Illum' ta' nhar il-Ħadd 16 ta' Ġunju 2013, bħala tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet:

  • X'jidhirlek mill-kwistjoni ta' Franco Mercieca? Qed tingħata l-importanza mistħoqqha jew hija 'blown out of proportions'?
  • Temmen li l-waiver lil Franco Mercieca kienet żball?
  • Taħseb li l-pożizzjoni ta' Franco Mercieca għadha tenibbli? Taqbel ma min qed jgħid li għandu jirriżenja?
  • Taqbel li din il-kwistjoni ma kienetx mistennija mill-Gvern u li qed timbarazza lill-Prim Ministru?
  • Id-dħul ta' Franco Mercieca bħala speċjalist tal-għajnejn hu ħafna aktar minn dak ta' segretarju Parlamentari. Taqbel li din ir-raġuni tiġġustifika l-waiver? Taħseb li d-diskors li kien sar fuq l-onorarja issa qed jaffettwa negattivament lid-deputati Laburisti?


Naħseb li l-kwistjoni kollha tal-każ ta' Franco Mercieca hija l-kawża viżibbli tal-ħsara li għamel il-Partit Laburista meta iddemonizza u dawwar b'mod partiġġjan id-deċiżjoni li kien ħa l-Kabinett preċedenti li l-Ministri jibqgħu jitħallsu l-onorarja ta' Membri Parlamentari. Huwa vera li l-komunikazzjoni ta’ din id-deċijoni ma kienetx tajba, pero’ huwa veru wkoll li din setgħet kienet soluzzjoni fit-tul għall-problema li kien jaffaċċja kull Prim Ministru meta jiġi biex jifforma Kabinett, u d-dilemma li kien jiltaqa’ magħha kull professjonist meta jiġi biex jaċċetta kariga fl-Eżekuttiv.

Ir-riżultat issa hu li biex Joseph Muscat ma jmurx lura mill-kritika li għamel fuq l-onorarja, qed jaċċetta li jgħawweġ l-etika biex iħalli Ministri jew Segretarji Parlamentari li jibqgħu iservu b’mod privat, bl-iskuża tal-ġid tal-pazjent. L-iskuża kienet li dan ser isir biss nhar ta’ Ħadd u mhux waqt il-ġranet ta’ xogħol, li dan ser isir bla ħlas, u li dan ser isir biss f’każi speċjalizzati li jista’ jara biss Franco Mercieca. Fuq l-aħħar waħda diġa tqajmu dubju kemm hi vera, u fuq it-tnejn l-oħra inkixfet il-verita’ li qed jinkisru it-tnejn li huma. F’dan l-istadju allura għandna każ fejn jew il-Prim Ministru gideb meta għamel dik id-dikjarazzjoni u qal li Mercieca mhux qed jara każijiet bħall-kataretti, jew inkella kien Mercieca li gideb lill-Prim Ministru. Quddiem sitwazzjoni bħal din, naħseb li l-pożizzjoni ta’ Mercieca mihix tenibbli. U jekk inhu vera li hu daqshekk indispensabbli għall-pazjenti, mela allura ma kinetx għaqlija id-deċiżjoni li jservi ta’ Segretarju Parlamentari. L-etika tar-rwol ma tinbidilx mal-persuna. Hija l-persuna li trid tinbidel skont l-eżiġenzi tar-rwol li sservi.

Il-fatt li issa Franco Mercieca iddikjara li ħa jkun qed iwaqqaf din il-prattika privata turi li din kienet deċiżjoni oħra żbaljata ta’ Gvern li qed jaġixxi b’mod reattiv għal dak li joħroġ fil-media jew għas-sentimenti populisti. Ir-riżultat aħħari hu li minn pajjiz li kien qed jiddiskuti għandux ikollu Parlament full-time, spiċċajna qed niddiskutu jekk ikollniex Gvern part-time. Dan ma tantx hu sinjal progressiv.

Dal-każ joħroġ ukoll differenza kbira. Meta fl-1966 Ċensu Tabone kien inħatar Ministru, Borg Olivier ma kienx aċċetta li jibqa’ jaħdem ta’ oftalmologu, lanqas fil-ħin liberu tiegħu, minkejja li l-Kodiċi ta’ Etika kien baqagħlu 28 sena biex jinkiteb. Id-differenza pero’ kienet li dak iż-żmien, l-etika, il-professjonalita’ u l-ġentlomerija kienu parti mis-sens komun, u kienu jmorru lil hinn minn dak li neċessarjament issib miktub fil-kodiċi u l-liġijiet.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…