Skip to main content

Mitna ghalxejn?I was in the process of writing an article on the historical distortions and hogwash arguments being brought up by the campaign advocating for the removal of the George Cross from the Maltese Flag.

Luckily, someone has done it before me and explained it perfectly. Here's the link to Reuben Sciberras' article in the Malta Independent on Sunday: http://www.independent.com.mt/articles/2013-09-29/opinions/cross-eyed-flag-bearers-2746843143/

I highlight the most relevant parts below:

"When a national flag is changed (either completely or partially) the motivation is usually because the element being removed is something that brings shame to that nation."
"I am no anglophile, but claiming that the George Cross is just a medal is reductionist in nature and insulting in substance. Assertions that the medal has no value as it was awarded by a foreign power (whatever that may mean) are complete hogwash. No amount of fact twisting and distorting the historical context can deny the significance of this honour; the fact that, for the first time, it was not given to a person but to an entire population; how it continues to highlight the values of human bravery and – in the case of its award to the people of Malta – the heroism shown in the fight for freedom and democracy. So no, it is not ‘just’ a medal. It is a symbol of everything that Malta and its people went through during the Second World War.
I’m afraid that this recent initiative to lobby for the elimination of the George Cross from our national flag is yet another idea from that magnificent repository of political indoctrination inherited from the Mintoffian era. Unfortunately, the “Mitna ghal xejn, mitna ghal barrani” (We died for nothing, we died for the foreigner) philosophy – with which those of my generation or slightly older had the unpleasantness to be force-fed in our formative years – is still prevalent within some sections of the population. Is it that hard to understand that the war would have reached our shores irrespective of whether we were an independent state or not? How is it that there are still those who believe that our ancestors died in vain, and died for a cause which was not theirs?"


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…