Skip to main content

Muscat checked with 'due diligence' but still "did not know"


Watch the Prime Minister maneuvering his way around a series of questions this morning, and flatly lying to the journalists' faces.

He says they did not know that the man they flaunted as their consultant and who they sent to represent Malta as an envoy abroad was black-listed by the World Bank.

- So is he saying that we have a government who appoints envoys without making any background checks.

He then goes to say that the man has no contract with the Maltese government and was never paid by the Maltese government.

- Up till July the government itself was flaunting that he is the Maltese government's consultant on foreign direct investment, engaged by Malta Enterprise, and that he is being paid €6,000 for his services and has a letter of engagement. They also bluffed that he is Konrad Mizzi's consultant on energy projects. Check these two articles: link 1, link 2)

The Prime Minister also says that Nair was essential to set up a meeting with the Qatar Energy Minister.

- Diversion: Since when has our government been reduced to needing an intermediary to set up a government-to-government meeting?

He then says they did a 'due diligence' but it did not result that he was blacklisted by the World Bank for fraud and corruption.

- Who does the Prime Minister think he's kidding? A simple Google search would have shown this!

Is by any chance this 'due diligence' the same type of 'due diligence' test that they would be applying in selling Maltese passports? To people who aren't even obliged to be interviewed, who are not required to invest anything, who are not required to live here, who are not required to create jobs... but just required to pay in cash?

This is the same Prime Minister who this week lied in Parliament when he said that Nair was given a residence permit by the previous administration. Nair is British citizen, therefore as an EU citizen he required no permit to live in Malta.

This is the same Prime Minister who this week lied when saying that he never met Nair, when for the past five years he has been seen dining with him regularly.

He did say on Bondi+ prior to the election that "in politics you have to sometimes say the truth".

It seems that once again, this is not one of those times. We can't say that we weren't warned.


P.S. Someone also sent me this very relevant point:
"Muscat tripped up badly when he emphasised repeatedly, in and out of parliament, that Nair was 'strumentali' in making contact with Qatar.

Malta ALREADY has connections with Qatar. Qatar financed the evacuation and medical care here in Malta of the injured from Libya, and put money into humanitarian relief to Libya. They didn't do that in a vacuum and good relations between countries are not automatically terminated by a change in government, though they can sour very fast.

Muscat had to involve Nair in that meeting in Qatar. Make of that what you will as to who is working for whom."


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…