Skip to main content

Rachel Tua puts us "first and foremost" by freeloading off our taxesLabour's Equal Opportunities' Officer has last week gone on a racist hate-inciting rant on facebook, which is becoming typical of Labour sympathisers (in essence, smelling the coffee the Prime Minister decided to brew).

She followed this up by describing the articles published on MaltaToday and Daphne Caruana Galizia's blog as 'mud-throwing attacks', revealing the poor notion of democracy this young woman has. Again, typical of this government's mentality of describing any form of criticism as an 'attack'.

She decided to put all immigrants in one basket and say they 'have no respect for the citizens of Malta' and inciting us not to 'respect them'. It's the equivalent of an American saying that all Maltese should be thrown out of the US for 'not respecting us' because a Maltese kidnapped and murdered an American. Given that some Maltese people are themselves immigrants, and as equal opportunities officer she should be the one inciting us to respect them, this is in itself not only scandalous but contrary to whatever equal opportunities Labour is trying to make us believe it wants to promote.

Now we have come to discover that this patriotic young woman who wants to save our country by inciting us not to respect immigrants and sending them back, has gone off to Las Vegas for a freely paid holiday off our taxes, in the company of a few other Labour acolytes (read article here), for the Global Gaming Expo without her or any of her other companions having any expertise or competence in promoting Malta as a gaming jurisdiction (Ramona Frendo might give us another lecture on meritocracy here).

Apart from the fact that this government and its acolytes are slowly resembling a bunch of beggars grabbing as much as they can while they have the chance, freeloading off our taxes at every possible opportunity, "making the most of it" as Michelle Muscat told us she'll do, this behaviour seems very ironic for someone who wants us to believe that she puts us "first and foremost".

Well Rachel, I think that if we want to put Malta "first and foremost" it is actually people like you who we should be doing away with and who we might stop respecting. People who try to grab as much as they can for themselves while they cut costs in everything from healthcare to education - and then hypocritically use blacks as their scapegoats.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…