Skip to main content

Il-banalizzazzjoni tar-Repubblika

Dan l-artiklu deher f' Il-Mument ta' nhar il-Ħadd 8 ta' Diċembru 2013
Ġimgħa wara l-oħra, jkomplu joktru l-istejjer li jġagħluk temmen li pajjiżna qabad rankatura għan-niżla li ħa jkun diffiċli jqum minnha.

Pajjiżna ser jerġa’ jospita c-CHOGM. Wara li pajjiżi oħra irrifjutaw li jospitawh minħabba l-attroċitajiet li qed iseħħu fis-Sri Lanka, il-Prim Ministru tagħna għolla jdejh u qallhom: “Nagħmlu jien nagħmlu jien!”.

Wieħed jitħasseb kemm hi għaqlija din id-deċiżjoni meta għandna biss sentejn u meta l-Gvern alloka budget tliet darbiet akbar minn kemm sewa dak tat-2005. Biex tkompli tgħaxxaq, it-task force organizzativa se tkun immexxija minn Phyllis Muscat, persuna mingħajr l-ebda esperjenza diplomatika imma sempliċiment ħabiba tal-familja tal-Prim Ministru. X’jimporta s-serjetà u d-diplomazija. L-aqwa li tgawdi l-klikka.

Wara li ċ-ċittadinanza ta’ pajjiżna ġiet redikolata ma’ wiċċ id-dinja, il-Gvern jidher li beħsiebu wkoll jirredikola l-onorefiċenzi li jagħti pajjiżna lil dawk li jagħtu servizz għal ġid tal-pajjiż jew tal-umanità. Waħda mill-affarijiet li kienet trendi dawn l-unuri prestiġġjużi u esklussivi kienet il-fatt li l-liġi kienet tipprovdi limiti ta’ kemm-il individwu jista’ jissieħeb fl-Ordni tal-Mertu jew fix-Xirka ta’ Ġieħ ir-Repubblika. F’emendi li ressaq din il-ġimgħa, il-Gvern neħħa dawn il-limiti biex ikun jista’ jagħti kemm irid minnhom. Il-mistoqsija tqum waħedha: għaliex il-Gvern irid li jkun jista’ jqassam kemm irid? Għalxiex ħa jneżża’ l-unuri tar-Repubblika mill-prestiġju tagħhom? Wegħdhom lil xi wħud ukoll? Għax s’issa, ħlief iħallas lura lil min għenu fl-elezzjoni ma rajniehx jagħmel.

Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li ser jagħti dan l-unur lit-team tal-kantanta Gaia Cauchi li rebbħet il-Junior Eurovision, li mill-ewwel nifirħilha tas-suċċess li kisbet u tat-talent eċċezzjonali li għandha. Ċert li għandha futur sabiħ quddiemha. Ma rridx nidħol fil-mertu ta’ hux sew jew le li tingħata dan l-unur, għalkemm nemmen li dawn l-unuri għandhom jirrikonoxxu karriera u servizz tul ħajja u mhumiex xi ħaġa li jingħataw lit-tfal. Pero’ wieħed jistaqsi kif il-Prim Ministru iddeċieda waħdu meta suppost hemm Kumitat ta’ Nominazzjonijiet li jevalwa dawn it-talbiet. Wieħed jistaqsi kif il-Prim Ministru qal li din deċiżjoni tal-Kabinett meta din ħabbarha t-Tnejn waqt li l-Kabinett jiltaqa’ t-Tlieta. Il-Prim Ministru għadu jaħseb li l-iStat huwa hu? Li hu Imperatur li jaqbeż l-istituzzjonijiet?

Dawn il-banalitajiet issa qed jinfirxu anke fost esponenti oħra tal-Gvern. Is-Sindku ta’ Ħal Qormi per eżempju, taħseb li għax hi Sindku laburista għandha dritt taqbeż iċ-ċittadini komuni meta tkun ġejja mgħaġġla minn Għawdex, u jekk il-Pulizija ma jagħrafhiex, għandha dritt iċċempel lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jgħidlu jħallieha tgħaddi hu. Għax anke l-vapur t’Għawdex, tagħna lkoll.

U l-konsulent tal-Gvern John Dalli, smajnieh jgħid li hu għadu Kummissarju Ewropew. Sirna l-unika pajjiż fl-Ewropa b’żewġ Kummissarju fil-kariga mingħajr ma nafu. Iltqajt ma’ ħafna nies li jħobbu jaħarbu r-realtà, imma qatt fuq dan il-livell. Forsi ta’ min il-Prim Ministru jikkunsidra jinnominah għal premju ta’ f’”Ġieħ kemm hemm”. Speċjalment wara li ikkummissjonalu rapport li rnexxielu jġelldu ma’ kulħadd sal-punt li issa l-Prim Ministru mhux qed jieħu pożizzjoni fuqu wara li ikkummisjonah hu.

Sadattant il-Ministru Manuel Mallia inawgura l-uffiċċju tal-propoganda tal-Gvern Ċiniż f’Malta u qalilna li dan hu tajjeb biex jitgħallmu aktar il-ġurnalisti Maltin. Ħa jitgħallmu kif bil-propoganda tgħatti l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u tippromwovi tmexxija awtoritarja fiċ-Ċina, li hu l-istil ta’ tmexxija li jidher li jħobb Mallia.

Storja wara l-oħra ta’ banalitajiet tal-mistħija fi tmien xhur li ġabuna nistħu ngħidu li aħna Maltin. L-unika roadmap li jidher li żamm il-Gvern hija r-roadmap għall-banalizzazzjoni tar-Repubblika u r-ridikolaġni ta’ pajjiżna.

Jekk jogħbok Sur Gvern, naqra serjetà. F’ġieħ is-sewwa. F’ġieħ ir-Repubblika. Jew imqar f’ġieħ il-banana.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…