Skip to main content

L-aqwa fl-Ewropa

Dan l-artiklu deher fil-Mument ta' nhar il-Ħadd 29 ta' Diċembru 2013Hekk kien jgħid li jrid jagħmilna Joseph Muscat qabel l-elezzjoni. L-aqwa fl-Ewropa. Pero’ tajjeb li issa li l-Gvern ilu kważi sena fil-kariga, naraw f’hiex verament Joseph Muscat għamilna l-aqwa.

Tajjeb niftakru li sal-bidu ta’ din is-sena, pajjiżna kien għadu msemmi bħala “mudell ekonomiku għall-kumplament tal-Ewropa”. Wieħed mill-iżjed pajjiżi b’rata ta’ qagħad baxxa. Pajjiż li flimkien mal-Ġermanja kien ra l-akbar tkabbir ekonomiku minkejja l-kriżi finanzjarja li ħakmet lid-dinja. Pajjiż b’ekonomija ħajja u b’ħafna industriji ġodda u moderni li kienu qed jissaħħu u jiġu attirati lejn pajjiżna. Il-Gvern Laburista, wiret pajjiż li kien l-għira ta’ ħafna. Fil-verità, ma kienx jonqosna ħafna biex inkunu ikkunsidrati “l-aqwa fl-Ewropa”.

Il-ġimgħa l-oħra pero’ ħarġet statistika tal-Eurostat li għandha ġġagħlna nitħassbu. Din l-istatistika la ħarġet mill-Partit Nazzjonalista u lanqas mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li Edward Scicluna għandu ħabta jikkritika meta joħroġ statistika li ma ddoqx għal widnejh, imma mill-uffiċċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea. Din l-istatistika tikkuntrasta bil-kbir ma dak li kienet turi Malta sas-sena l-oħra. Infatti r-riżultati ta’ din is-sena fuq dik li hi produzzjoni industrijali li ma tinkludix il-kostruzzjoni, juru li:

Malta irreġistrat it-tieni l-akbar tnaqqis fi produzzjoni industrijali fl-Ewropa meta mkejla xahar b’xahar, bi tnaqqis ta’ 7.4% f’Ottubru 2013 kumparat ma’ Settembru 2013 (l-Irlanda biss kellha tnaqqis akbar minn tagħna ta’ 11.6%). Dan hu gravi meta wieħed jikkumpara mal-medja tal-Ewropa li rat tnaqqis ta’ 0.7% biss. Sa Diċembru tas-sena l-oħra, Malta ikkumparat max-xahar ta’ qabel kellha żieda fil-produzzjoni industrijali ta’ 1.7%, li kienet akbar mill-medja ta’ 0.5% li esperjenzat l-Ewropa;

Meta wieħed jikkumpara Ottubru ta’ din is-sena  ma’ Ottubru tas-sena l-oħra, Malta kellha l-akbar tnaqqis fl-Ewropa, bi tnaqqis sinifikanti ta’ 13.9% (fit-tieni post ġiet l-Irlanda bi tnaqqis ta’ 7.5%). Dan hu aktar gravi meta wieħed jikkunsidra li bħala medja, l-Ewropa rat tkabbir ta’ 0.8% fuq is-sena ta’ qabel.

Jekk wieħed jara r-riżultati ta’ Ottubru 2012, u jikkumpara ma’ din is-sena, id-differenza hija enormi. F’Ottubru tal-2012, Malta kellha it-tieni l-ogħla rata ta’ tkabbir fil-produzzjoni industrijali b’rata ta’ 10.3% u dan meta l-Ewropa bħala medja kienet rat tnaqqis ta’ 2.3% fuq is-sena ta’ qabel.

Fil-qosor, ir-riżultati jitkellmu waħedhom. Anke f’dik li hi industrija, Malta qed tara bidla fid-direzzjoni. Waqt li fi żmien Gvern Nazzjonalista, Malta kienet tara l-ogħla rata ta’ tkabbir waqt li l-Ewropa kienet qed tara tnaqqis, taħt il-Gvern Laburista Malta qed tara l-ogħla rata ta’ tnaqqis waqt li l-Ewropa qed tara tkabbir. L-istess ħaġa rajnieha fir-rata ta’ qagħad f’pajjiżna fit-tmien xhur li għaddew.

Wieħed jiftakar ukoll id-daqqa li pajjiżna ħa bl-iskema tal-bejgħ taċ-ċittadinanza li ġiet irredikolata mid-dinja kollha u li qajmet tħassib serju fl-Unjoni Ewropea, tant li ħa tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew f’Jannar li ġej. Il-ħsara li din l-iskema għamlet lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna żgur li m’għenitx biex nitqiesu l-aqwa fl-Ewropa.

L-istess ħsara qed issir mill-mod kif pajjiżna qed jitkellem fuq l-immigranti, li kompliet tgħaqqad bl-aħbar xokkanti li dehret fil-ġurnal Taljan L’Espresso li turi li fit-traġedja ta’ Lampedusa, Malta għażlet l-aktar triq riskjuża u li ħadet ħin biex il-Gvern jipprova jagħmilha tal-bravu, minflok ma’ ikkordina ma’ dgħajjes li kienu eqreb, bil-konsegwenza li għerqu mal-270 Sirjan. Żgur li ma għadniex l-aqwa f’dak li hu rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem.

Altru milli “l-aqwa fl-Ewropa”. Bit-tmexxija tal-Partit Laburista, mhux biss ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna niżlu ma’ l-agħar fl-Ewropa, imma anke r-riżultati fix-xogħol, l-industrija u l-ekonomija. Ma’ Joseph Muscat, jiżbalja hu, u inħallsu aħna.

Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom u lill-familji tagħkom sena ġdida mimlija barka u riżq.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…