Skip to main content

L-aqwa fl-Ewropa

Dan l-artiklu deher fil-Mument ta' nhar il-Ħadd 29 ta' Diċembru 2013Hekk kien jgħid li jrid jagħmilna Joseph Muscat qabel l-elezzjoni. L-aqwa fl-Ewropa. Pero’ tajjeb li issa li l-Gvern ilu kważi sena fil-kariga, naraw f’hiex verament Joseph Muscat għamilna l-aqwa.

Tajjeb niftakru li sal-bidu ta’ din is-sena, pajjiżna kien għadu msemmi bħala “mudell ekonomiku għall-kumplament tal-Ewropa”. Wieħed mill-iżjed pajjiżi b’rata ta’ qagħad baxxa. Pajjiż li flimkien mal-Ġermanja kien ra l-akbar tkabbir ekonomiku minkejja l-kriżi finanzjarja li ħakmet lid-dinja. Pajjiż b’ekonomija ħajja u b’ħafna industriji ġodda u moderni li kienu qed jissaħħu u jiġu attirati lejn pajjiżna. Il-Gvern Laburista, wiret pajjiż li kien l-għira ta’ ħafna. Fil-verità, ma kienx jonqosna ħafna biex inkunu ikkunsidrati “l-aqwa fl-Ewropa”.

Il-ġimgħa l-oħra pero’ ħarġet statistika tal-Eurostat li għandha ġġagħlna nitħassbu. Din l-istatistika la ħarġet mill-Partit Nazzjonalista u lanqas mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li Edward Scicluna għandu ħabta jikkritika meta joħroġ statistika li ma ddoqx għal widnejh, imma mill-uffiċċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea. Din l-istatistika tikkuntrasta bil-kbir ma dak li kienet turi Malta sas-sena l-oħra. Infatti r-riżultati ta’ din is-sena fuq dik li hi produzzjoni industrijali li ma tinkludix il-kostruzzjoni, juru li:

Malta irreġistrat it-tieni l-akbar tnaqqis fi produzzjoni industrijali fl-Ewropa meta mkejla xahar b’xahar, bi tnaqqis ta’ 7.4% f’Ottubru 2013 kumparat ma’ Settembru 2013 (l-Irlanda biss kellha tnaqqis akbar minn tagħna ta’ 11.6%). Dan hu gravi meta wieħed jikkumpara mal-medja tal-Ewropa li rat tnaqqis ta’ 0.7% biss. Sa Diċembru tas-sena l-oħra, Malta ikkumparat max-xahar ta’ qabel kellha żieda fil-produzzjoni industrijali ta’ 1.7%, li kienet akbar mill-medja ta’ 0.5% li esperjenzat l-Ewropa;

Meta wieħed jikkumpara Ottubru ta’ din is-sena  ma’ Ottubru tas-sena l-oħra, Malta kellha l-akbar tnaqqis fl-Ewropa, bi tnaqqis sinifikanti ta’ 13.9% (fit-tieni post ġiet l-Irlanda bi tnaqqis ta’ 7.5%). Dan hu aktar gravi meta wieħed jikkunsidra li bħala medja, l-Ewropa rat tkabbir ta’ 0.8% fuq is-sena ta’ qabel.

Jekk wieħed jara r-riżultati ta’ Ottubru 2012, u jikkumpara ma’ din is-sena, id-differenza hija enormi. F’Ottubru tal-2012, Malta kellha it-tieni l-ogħla rata ta’ tkabbir fil-produzzjoni industrijali b’rata ta’ 10.3% u dan meta l-Ewropa bħala medja kienet rat tnaqqis ta’ 2.3% fuq is-sena ta’ qabel.

Fil-qosor, ir-riżultati jitkellmu waħedhom. Anke f’dik li hi industrija, Malta qed tara bidla fid-direzzjoni. Waqt li fi żmien Gvern Nazzjonalista, Malta kienet tara l-ogħla rata ta’ tkabbir waqt li l-Ewropa kienet qed tara tnaqqis, taħt il-Gvern Laburista Malta qed tara l-ogħla rata ta’ tnaqqis waqt li l-Ewropa qed tara tkabbir. L-istess ħaġa rajnieha fir-rata ta’ qagħad f’pajjiżna fit-tmien xhur li għaddew.

Wieħed jiftakar ukoll id-daqqa li pajjiżna ħa bl-iskema tal-bejgħ taċ-ċittadinanza li ġiet irredikolata mid-dinja kollha u li qajmet tħassib serju fl-Unjoni Ewropea, tant li ħa tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew f’Jannar li ġej. Il-ħsara li din l-iskema għamlet lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna żgur li m’għenitx biex nitqiesu l-aqwa fl-Ewropa.

L-istess ħsara qed issir mill-mod kif pajjiżna qed jitkellem fuq l-immigranti, li kompliet tgħaqqad bl-aħbar xokkanti li dehret fil-ġurnal Taljan L’Espresso li turi li fit-traġedja ta’ Lampedusa, Malta għażlet l-aktar triq riskjuża u li ħadet ħin biex il-Gvern jipprova jagħmilha tal-bravu, minflok ma’ ikkordina ma’ dgħajjes li kienu eqreb, bil-konsegwenza li għerqu mal-270 Sirjan. Żgur li ma għadniex l-aqwa f’dak li hu rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem.

Altru milli “l-aqwa fl-Ewropa”. Bit-tmexxija tal-Partit Laburista, mhux biss ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna niżlu ma’ l-agħar fl-Ewropa, imma anke r-riżultati fix-xogħol, l-industrija u l-ekonomija. Ma’ Joseph Muscat, jiżbalja hu, u inħallsu aħna.

Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom u lill-familji tagħkom sena ġdida mimlija barka u riżq.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…