Skip to main content

A reminder of the time when standards existed...which wasn't so long ago

I have to share this post from Daphne Caruana Galizia's blog as I am tired as well of listening to people claim that what Labour is doing in terms of appointments and meritocracy is just as bad as what the previous PN administration did. It is not. And here's an explanation why.
"I really have to comment here because I am so tired of hearing the inevitable rejoinder that ‘the other lot were just as bad’. When it comes to engagement in private secretariats, a process I was closely involved in from the start in 1998, there was a centrally monitored system for ensuring that these engagements were appropriate.
1. In 1998 the Cabinet approved a STANDARD organisation structure for each and every secretariat with fixed positions. Posts could not be created on a whim. These positions were pegged to the appropriate Public Service salary scales and the total package for each one, including any allowances, were also standard.
2. This organisation structure was geared to ensure that the overall majority of secretariat employees were public officers (which also meant that the impact on the salary bill was controlled); only three posts, in addition to the driver posts, could be filled from outside the government.
3. All persons proposed had to be submitted for the approval of the Prime Minister. This was only done after a full security check was carried out. The person’s skills and qualifications also had to be suitable. For example, regulations required that if a public officer was proposed, his or her substantive salary scale had to be of a similar level to the salary scale of the secretariat post in question. You could never have a situation therefore where a clerk (substantive scale 16) was suddenly trumped up to a post linked anywhere above scale 10.
4. All engagements were regulated by a standard contract with a clear position description. Inter alia, this clearly specified that the officer could not engage in other work/employment outside the secretariat against remuneration. It further specified that the officer could not sit on government boards against remuneration. The intention here was to eliminate ‘double benefits’ at all times. On this basis, it would have been impossible to have a situation where a full-time secretariat employee on contract to have a separate and concurrent contract with another ministry or indeed any other area of the government. On the other hand this seems to be a common practice under the new administration.
5. Yes, of course consultants were engaged at ministry level – however nowhere near the scale and number we are seeing now, where I suspect a ‘Consultant on Silly Walks’ is at this very moment waiting in the wings at a ministry near you.
6. The system was not perfect and mistakes were made along the way. In the main, however, it was rigorous and it was there, unlike the undignified free for all we are currently witnessing."
Original link: http://daphnecaruanagalizia.com/2014/05/top-comment-of-the-night-2/

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…