Skip to main content

The petition to stop petitions

Original post published on the Sunday Circle
http://www.sundaycircle.com/2014/06/the-petition-to-end-other-petitions-blog/There are two fundamental issues at stake around the discussion on the spring-hunting referendum.

The first one is whether spring-hunting is a minority right which ought to be protected from being changed by a majority. The second one is whether 104,293 persons, or any other number of persons for that matter, should be able to stop or change a democratic process such as an abrogative referendum.

The first issue has been tackled in various articles. Rights are defined by universal conventions and declarations, and spring-hunting is not one of them. Minorities too are defined in our Constitution as being groups identified by "gender, gender identity, sexual orientation, race, colour, language, ethnic origin, disability. religion or belief or political or other opinion." Protection of minorities is also generally understood to mean protection from discrimination. A law on spring-hunting is not discriminatory. It either allows spring-hunting for everyone, including those who disagree, or bans it for everyone, include those who support it. So it is logically evident that spring-hunting is not a right, hunters are not a defined minority, and the abrogation or not of the spring-hunting derogation from our laws involves no discrimination on a particular minority.

Spring-hunting is at best a privilege granted by society. Unfortunately, it seems that the hunter's continuous political blackmail and increasing demands have led us to a backlash. Issues like the lack of enforcement, the government's acceptance to change the law to now allow hunting also on Sundays and public holidays when families could be out enjoying the countryside, and other decisions, have tipped the delicate balance between hunters and the rest of society so much against society that the people are reacting. Enough reaction was generated to have more than 40,000 people sign the call for a referendum. Society giveth the privilege, society taketh away. May that be a warning to other such bullying lobby groups that when their political blackmail knows no bounds, Maltese society has a democratic tool by which it can fight back.

This does not affect "minorities" mentioned on banners during the walk: "offroad enthusiasts, horse racing enthusiasts, feast enthusiasts, karozzini owners, fishermen and gay people." First of all, as already explained, the rights of minority groups like gay people are already protected by the Constitution. The Referenda Act already precludes any referendum which can curb their rights from being held. Secondly, the other examples reduce the notion of "minority" to the absurd. It basically eliminates any possibility of a referendum being called by the people, as every decision affects a "minority". Contrastingly, this means that while decisions affecting these "minorities" could still be changed by laws enacted or abrogated by Parliament, by politicians, they could not be pushed for by direct, democratic, civil action by the people if they deem that politicians are refusing to take action.

So rather than protecting the rights of minorities, the only privilege this petition aims to protect is the privileged position of those who are able to keep politicians in their tight control. It would ironically be using a tool designed to give more power to the people for the opposite end: to take power further away from them.

For these reasons, I find it shameful that some of our politicians are supporting this in Parliament. And whilst in the spring-hunting referendum I would probably vote in favour of a controlled and limited season unless I am convinced that this cannot be enforced, I fully support the Opposition and AD in their stand against restricting the people's civil and democratic right of calling referenda. That's what a true European liberal democracy is all about.

The Prime Minister had committed himself not to restrict or interfere in the referendum process. I truly hope he keeps his word.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…