Skip to main content

When tragedies are politicised

This article was first published in The Times on Saturday, August 9, 2014

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140809/opinion/When-tragedies-are-politicised.531124


I read with interest yesterday’s Talking Point by Victor Carachi, president of the General Workers’ Union, as it gives a very good glimpse of the GWU’s partisan agenda.

Carachi dedicates the first part of his article to accuse Opposition leader Simon Busuttil of politicising Martin Galea’s abduction. Truth-twisting could not go to a viler extreme.

Let’s remember the facts. The government failed to inform the public of Galea’s abduction before the press uncovered it.

The government failed to ever update the Opposition with developments in Libya. The government did not even want to discuss a motion on Libya presented in Parliament by the Opposition and chided the Opposition for being “alarmist”, stating the situation in Libya was “calm but fluid” and that “evacuation was off the cards”, a full eight days after Galea’s abduction.

No other prime minister had ever left the country, especially the Opposition, in the dark on such an important matter.

Even more shocking was how the government and the Prime Minister behaved on Galea’s release. Given the incompetence of political appointee (ambassador) Mannie Galea in such matters, they asked for the help of consul Marisa Farrugia, who they had first suspended.

Once Farrugia managed to save Galea’s life, the government ruthlessly failed to inform family members immediately, only to have a full entourage, led by the Prime Minister, greet Galea first at the airport and make a political show out of a humanitarian situation.


Had Galea not thanked Farrugia himself, no one would have known about her input because the Prime Minister unashamedly pushed her aside and gave her his back on their arrival.

But what was more sick and disgusting was the way the government spokespersons and Labour-friendly media, including the GWU’s own newspapers, tried to discredit Galea’s story to downplay Farrugia’s contribution for mere political points. No regard to the fact that the man and his family had just gone through such a terrible ordeal.

The government’s head of communications, Kurt Farrugia, went so far as to claim that he might not have been “abducted” and that “the government never had any contact with whoever took him”. If that were the case, then why did the Prime Minister, the Foreign Affairs Minister and the National Security Minister present themselves in full force at the airport as if they had just saved the day?

Yes indeed, such low partisan tactics did end up blowing in the Prime Minister’s face.

Carachi then goes on to defend the government’s proposal to cancel local council elections for the next two years and comes up with the silliest of excuses I have yet heard. He argues that the “government needs to focus on governing the country… rather than having to make a pit stop every year or so, which may impact some important decisions”.

So, in the same article in which Carachi accuses Busuttil of putting “partisan interests before those of the country” and praises Joseph Muscat for “desisting from such low tactics”, he states that because of European and local council elections, Muscat is delaying or shelving important decisions.

If there are decisions that need to be taken but the Prime Minister is putting them off not to damage his popularity, it is him who is putting partisan political interests before those of the country. Lawrence Gonzi did not stand back from taking important decisions, even when they were not popular, if he knew they were for the benefit of the country and the common good.

If Muscat wants to put “Malta first and foremost” and really work for the “national interest”, he should have the courage to do the same, and not cancel every election scheduled during these four years to cowardly avoid shouldering responsibility for some important decisions.


Indeed, as Carachi states, there is more to democracy than just having local council elections. Having a supposedly independent workers’ union acting as the government’s lap dog and remaining silent on what Enemalta employees are currently going through is maybe more worrying. Or would real action in the workers’ interests jeopardise the union’s bid to rent out its property to ARMS Ltd and Transport Malta? I would be very surprised if that were so because income should never be more important than workers’ rights and democracy.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…