Skip to main content

L-akbar pass li qatt jista' jagħmel poplu


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tal-ġurnal in-Nazzjon tas-Sibt 20 ta' Settembru 2014
L-Indipendenza. L-ikbar pass li qatt jista’ jagħmel poplu: li jsir stat sovran li jiggverna lilu innifsu. Pass li pajjiżna qed ifakkar il-ħamsin sena tiegħu, ħamsin sena li fihom kompla jikber u jiżviluppa. Kull żvilupp u kull avvanz pero’ kien possibli biss grazzi għal dan il-mument: il-mument li fih il-kolonja saret Nazzjon, u stajna niddeċiedu aħna x’irridu u x’ma rridux nagħmlu. Jekk irridux li l-Kap tal-Istat tkun ir-Reġina jew ikunx President minn fostna. Jekk indaħħlux il-flus mill-kiri ta’ bażijiet militari, jew inwaqffux dan il-kuntratt u nfasslu ekonomija differenti. Jekk nisseħhbux fl-Unjoni Ewropea bħala stat ugwali għall-oħrajn, jew nibqgħux barra. Dawn id-deċiżjonijiet stajna nagħmluhom biss għax sirna Nazzjon indipendenti.


Meta wieħed iħares lejn dak li kien qed jiġri l-Iskozja tul dawn il-ġimgħat malajr jifhem it-tifsira storika ta’ pass bħall-Indipendenza. Waqt li qed nikteb dan l-artiklu, l-Iskoċċiżi qed jivvutaw f’referendum biex jiddeċiedu jekk iridux jibqgħu parti mir-Renju Unit, jew jieħdux l-Indipendenza. Mhumiex jiddiskutu jekk il-Kap tal-Istat tibqax ir-Reġina, jew isirux Repubblika. Mhumiex jiddiskutu jekk il-bażijiet navali u nukleari tar-Renju Unit li hemm fl-Iskozja jibqgħux jinkrew lir-Renju Unit jew le. Jafu li dawn l-argumenti huma sekondarji u irrelevanti, għax ikunu deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu bil-kalma mill-mexxejja tagħhom ladarba jkollhom is-sovranita’ tagħhom. Jekk jagħżlu li jkunu stat indipendenti, id-deċiżjoni dwar dawn l-affarijiet l-oħra tkun deċiżjoni tagħhom biss.

Sfortunatament minħabba pika partiġġjana, għal ħamsin sena sħaħ nofs il-poplu Malti ma iċċelebrax it-twelid ta’ pajjiżu. Sfortunatament kellna politiċi li ippruvaw inaqqsu l-valur ta’ din il-kisba. Neħħewha minn festa, provaw iniżżluha bħalha kisba ugwali u fuq l-istess livell ma’ passi żgħar oħra bħat-tmiem tal-kuntratt tal-ftehim militari jew il-bidla kostituzzjonali tar-Repubblika li ma kellha l-ebda sustanza effettiva u sinnifikanti għajr waħda figurattiva.

Minkejja dan kollu, ħafna minn missirijietna u ommijietna baqgħu ifakkru din il-kisba daqstant importanti. Minkejja s-swat u minkejja l-gass tad-dmugħ minn ħuthom Maltin bħalhom, baqgħu ifakkru l-Indipendenza ta’ pajjiżhom. Dis-sena, fl-aħħar, dik il-parti tal-poplu li ċaħħdet li tfakkar din il-festa għal ħamsin sena sħaħ stenbħet u ħa tiċċelebra flimkien ma’ ħutha. Hekk kif illejla, fil-Port il-Kbir, għall-ewwel darba l-poplu kollu ħa jkun qed jiċċelebra t-twelid ta’ pajjiżu, dawn in-nies qalbiena li baqgħu jagħtu ġieh lil din il-festa minkejja kull diffikulta’, ħa jkunu qed jaqtgħu l-frott tas-sagrifiċċju li huma għamlu għal snin sħaħ. Fl-aħħar qed jingħataw raġun. Fl-aħħar ħuthom Maltin, flok jippruvaw iwaqqfuhom, ħa jkunu qed jiċċelebraw magħhom it-twelid ta’ dan in-Nazzjon. U żgur li kemm dawk minnhom li għadhom fostna u kemm dawk minnhom li illum m’għadhomx magħna, ħa jkunu qed iħarsu b’sodisfazzjon lejn Nazzjon li fl-aħħar fehem li Jum Twelidu hu l-festa tiegħu kollu.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…