Skip to main content

L-akbar pass li qatt jista' jagħmel poplu


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tal-ġurnal in-Nazzjon tas-Sibt 20 ta' Settembru 2014
L-Indipendenza. L-ikbar pass li qatt jista’ jagħmel poplu: li jsir stat sovran li jiggverna lilu innifsu. Pass li pajjiżna qed ifakkar il-ħamsin sena tiegħu, ħamsin sena li fihom kompla jikber u jiżviluppa. Kull żvilupp u kull avvanz pero’ kien possibli biss grazzi għal dan il-mument: il-mument li fih il-kolonja saret Nazzjon, u stajna niddeċiedu aħna x’irridu u x’ma rridux nagħmlu. Jekk irridux li l-Kap tal-Istat tkun ir-Reġina jew ikunx President minn fostna. Jekk indaħħlux il-flus mill-kiri ta’ bażijiet militari, jew inwaqffux dan il-kuntratt u nfasslu ekonomija differenti. Jekk nisseħhbux fl-Unjoni Ewropea bħala stat ugwali għall-oħrajn, jew nibqgħux barra. Dawn id-deċiżjonijiet stajna nagħmluhom biss għax sirna Nazzjon indipendenti.


Meta wieħed iħares lejn dak li kien qed jiġri l-Iskozja tul dawn il-ġimgħat malajr jifhem it-tifsira storika ta’ pass bħall-Indipendenza. Waqt li qed nikteb dan l-artiklu, l-Iskoċċiżi qed jivvutaw f’referendum biex jiddeċiedu jekk iridux jibqgħu parti mir-Renju Unit, jew jieħdux l-Indipendenza. Mhumiex jiddiskutu jekk il-Kap tal-Istat tibqax ir-Reġina, jew isirux Repubblika. Mhumiex jiddiskutu jekk il-bażijiet navali u nukleari tar-Renju Unit li hemm fl-Iskozja jibqgħux jinkrew lir-Renju Unit jew le. Jafu li dawn l-argumenti huma sekondarji u irrelevanti, għax ikunu deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu bil-kalma mill-mexxejja tagħhom ladarba jkollhom is-sovranita’ tagħhom. Jekk jagħżlu li jkunu stat indipendenti, id-deċiżjoni dwar dawn l-affarijiet l-oħra tkun deċiżjoni tagħhom biss.

Sfortunatament minħabba pika partiġġjana, għal ħamsin sena sħaħ nofs il-poplu Malti ma iċċelebrax it-twelid ta’ pajjiżu. Sfortunatament kellna politiċi li ippruvaw inaqqsu l-valur ta’ din il-kisba. Neħħewha minn festa, provaw iniżżluha bħalha kisba ugwali u fuq l-istess livell ma’ passi żgħar oħra bħat-tmiem tal-kuntratt tal-ftehim militari jew il-bidla kostituzzjonali tar-Repubblika li ma kellha l-ebda sustanza effettiva u sinnifikanti għajr waħda figurattiva.

Minkejja dan kollu, ħafna minn missirijietna u ommijietna baqgħu ifakkru din il-kisba daqstant importanti. Minkejja s-swat u minkejja l-gass tad-dmugħ minn ħuthom Maltin bħalhom, baqgħu ifakkru l-Indipendenza ta’ pajjiżhom. Dis-sena, fl-aħħar, dik il-parti tal-poplu li ċaħħdet li tfakkar din il-festa għal ħamsin sena sħaħ stenbħet u ħa tiċċelebra flimkien ma’ ħutha. Hekk kif illejla, fil-Port il-Kbir, għall-ewwel darba l-poplu kollu ħa jkun qed jiċċelebra t-twelid ta’ pajjiżu, dawn in-nies qalbiena li baqgħu jagħtu ġieh lil din il-festa minkejja kull diffikulta’, ħa jkunu qed jaqtgħu l-frott tas-sagrifiċċju li huma għamlu għal snin sħaħ. Fl-aħħar qed jingħataw raġun. Fl-aħħar ħuthom Maltin, flok jippruvaw iwaqqfuhom, ħa jkunu qed jiċċelebraw magħhom it-twelid ta’ dan in-Nazzjon. U żgur li kemm dawk minnhom li għadhom fostna u kemm dawk minnhom li illum m’għadhomx magħna, ħa jkunu qed iħarsu b’sodisfazzjon lejn Nazzjon li fl-aħħar fehem li Jum Twelidu hu l-festa tiegħu kollu.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Tiġdid

Ir-riżultat ta’ l-elezzjoni ġenerali żgur li ħasad lil ħafna minna. Żgur li ħadd ma kien qed jistennieh u żgur li ħadd ma bassru. Dan għax ir-reazzjoni li kull kandidat kien qed jieħu miż-żjarat fid-djar tan-nies kienu tajbin ħafna. Diversi nies bdew jesprimu li ġejjin lura. Diversi nies li s-soltu kienu jivvutaw lill-Partit Laburista esprimew magħna li kienu diżgustati bil-korruzzjoni. U allura x’wassal biex id-distakk bejn iż-żewġ partiti baqa’ fejn kien?
Fi ftit kliem naħseb li waqt li diversi nies kienu ġejjin lura lejn il-Partit Nazzjonalista, ma konniex qed nirrealizzaw li kien hemm oħrajn li kienu qed jitilquh. Min għax sab Gvern li kien lest jirranġalu l-permess, il-promotion jew il-job illi l-Partit Nazzjonalista qatt ma għenu fih. U min għax ħass li l-ekonomija u l-but kienu sejrin tajjeb, u allura ma kellux skop għala kellu jbiddel il-Gvern.
Hu x’inhu, dan ir-riżultat ħa jirrekjedi tibdil radikali fil-Partit Nazzjonalista. Fl-istrateġija, fil-lingwaġġ, fl-uċuħ. Pero’ l-valuri…