Skip to main content

Budget li ntesa f'jumejn

Dan l-artiklu ġie ppublikat fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 27 ta' Novembru 2014“Kien l-aktar budget twil, u l-aktar budget li ntesa malajr”. Hekk fetaħ id-diskors tiegħu il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fir-replika tiegħu għat-tielet budget ta’ din l-amministrazzjoni Laburista. Budget li fih, f’diskors ta’ erba’ siegħat, il-Gvern għamel dak kollu li jista’ biex jipprova jaħbi s-sinjali inkwetanti li qed jidhru fl-ekonomija.

Nibdew bl-aktar settur importanti: ix-xogħol. Minkejja li l-istatistika turi tnaqqis fl-ammont ta’ nies qegħda, il-Gvern qed jipprova jaħbi li f’sena daħħal aktar minn erbat elef ruħ jaħdmu mal-Gvern. U dawn mhux għalliema jew infermiera, kif kultant jipprova jagħti l-impressjoni, imma kif turi l-istatistika, nies fl-amministrazzjoni u fid-dipartimenti. Li mhux għal dawn, il-qagħad qiegħed f’livell ħafna aktar ogħli. Il-problema hi li dawn ħa jkunu ta’ piż mhux biss għal din il-leġislatura, imma għal dawk li ġejjin warajha.

Il-Gvern prova jaħbi wkoll il-ħafna taxxi ġodda li daħħal biex jagħmel tajjeb għat-tberbiq fuq tal-qalba. Ma semma xejn fuq iż-żidiet fl-eżamijiet tal-MATSEC, ma semma xejn fuq iż-żidiet fenomenali fil-kirjiet tal-akkomodazzjoni soċjali, ma qalilniex ir-rati l-ġodda li ħa nibdew inħallsu għas-servizzi tal-Gvern, ma qalilniex li ħa jżomm il-petrol u d-diesel għall-prezz li hu mal-25% aktar tal-prezz li kienu meta l-prezz taż-żejt kien fl-istess livelli tal-lum. U kif qed nitkellmu fuq il-ħabi, ma qalilniex lanqas li rapport li kien ikkummissjona fuq l-onorarja li għandhom jitħallsu l-Membri Parlamentari ilu quddiemu sitt xhur u ma ppublikahx! Għax probabli jkollu jagħlqilhom il-ħafna ħluq li qed jieklu minnhom.

Pero’ minkejja li l-Gvern prova jagħmel propaganda sħiħa kif qed jagħmel kull sena bil-budget, anke’ bi screens enormi li jfakkruk f’Big Brother f’nofs Pjazza San Ġorġ, dan il-budget intesa f’jumejn grazzi għal froġa oħra tal-Ministru Manuel Mallia. Il-ġimgħa l-oħra, il-poplu baqa’ ixxukjat bil-każ li fih ix-xufier tal-Ministru Mallia spara tliet tiri lejn il-karozza ta’ Stephen Morrison Smith. Mhux biss għax skoprejna li x-xufiera tal-Ministru qed ikunu armati, imma għax dawn it-tiri ġew sparati għax Stephen inċidentalment laqat il-mera tal-karozza tal-Ministru! Biex l-affarijiet jiggravaw, assistejna għal cover-up oxxen li kollna ilna ma nassistu għalih mis-snin tmenin. Il-media ġew infurmati li dan kien każ ta’ hit-and-run fejn pulizija prova jwaqqaf sewwieq xurban, u li spara tiri ta’ twissija fl-ajru, mentri minn xhieda li raw il-każ sirna nafu iżjed tard li dan ma kien hit-and-run xejn, għax is-sewwieq waqaf, u li t-tiri ġew sparati fid-direzzjoni tal-karozza. Anzi laqtuha fi tliet postijiet. Każ ċar ta’ attentat ta’ qtil.

F’liema demokrazija normali tas-seklu għoxrin tisma’ b’każi simili? F’demokrazija normali, ix-xufier tal-Ministru kien jiġi arrestat u mtella’ l-Qorti, il-Ministru kien jirriżenja, il-Prim Ministru kien jaċċetta r-riżenja, u l-ħajja kienet tkompli.

Imma mhux hekk fir-renju ta’ Joseph Muscat. F’Malta, min qala’ t-tiri ġie arrestat, il-Ministru ħareġ stqarrija qarrieqa u giddieba li pruvat titfa’ l-ħtija fuq il-vittma, il-Pulizija bagħbsu l-provi b’ammissjoni tal-Kummissarju, il-Prim Ministru għadu jaqbeż għall-Ministru, u x-xufier dam ġimgħa jiġri barra, u li ma kienx għal mozzjoni ta’ sfiduċja li ressqet l-Oppożizzjoni probabli għadu barra sal-lum. U minn fuq, Joseph Muscat jipprova jwaħħal fil-Kap tal-Oppożizzjoni li qed jinqeda bl-istorja għal punti politiċi, bħal tifel li għadu ma fehemx il-kariga li tgħabba biha.

L-Oppożizzjoni ħa tkun issa qed tressaq mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Ministru Mallia. F’pajjiż serju, fejn teżisti l-kontabbilita’ u fejn il-Prim Ministru mhux beżżiegħ u kapaċi jikkontrolla l-Ministri tiegħu, ma kienx ikun hemm bżonn ta’ hekk. F’pajjiż serju, kien ikun il-Ministru li jirriżenja, u jekk ma jagħmilx hekk, kien ikun il-Prim Ministru li jneħħieh f’ġieh is-sewwa u l-ġustizzja. Speċjalment jekk ikollu disa’ siġġijiet aktar fil-Parlament.

Niftakru sew lil Joseph Muscat flimkien mad-deputati tieħu jivvutaw favur vot ta’ sfiduċja f’Karm Mifsud Bonnici għax…ehm…għax…xi ħadd jiftakar għala? Eh, għax ma għamilx ir-riformi li ried Franco Debono, u Franco ried jgħidlu “ħu ġo fik”. Issa hemm vot ta’ sfiduċja fil-Ministru Manwel Mallia. Għala? Għax ix-xufier ta’ Mallia spara tliet darbiet lejn persuna innoċenti, iċ-Chief-of-Staff ta’ Mallia għamel pressjoni fuq il-MaltaToday biex tigdeb u tgħid li spara fl-ajru, għax l-istqarrija ta’ Mallia kienet giddieba, għax il-Pulizija taħt id-dekasteru ta’ Mallia bagħbsu l-provi u ċaqalqu l-karozza qabel ġiet il-Maġistrat, għax il-Pulizija ta’ Mallia lanqas biss għamlu gun-residue tests, la fuq il-karozza u lanqas fuq ix-xufier li spara, għax ix-xufier ta’ Mallia waqt l-inkjesta qabad jiġġieled u jirreżisti, u għax l-avukat tax-xufier ta’ Mallia huwa l-avukat tad-ditta legali ta’ Mallia waqt li l-Pulizija ta’ Mallia suppost itellgħuh il-Qorti. U hawn xi ħadd li baqagħlu xi dubju jekk dan huwiex każ serju li għalih Mallia għandu jirriżenja jew jitneħħa?

Issa li niġu għal fatti inkunu nafu jekk għal Joseph Muscat il-kontabbilita’ politika kienetx biss paroli ta’ konvenjenza politika qabel l-elezzjoni, jew kelma ta’ konvinzjoni. Jew kienx konvint minnha daqs kemm kien konvintissimu li jlesti l-power-station ftit tax-xhur ilu.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…