Skip to main content

Nippremjaw il-bżulija? Jew il-bażużli?

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tal-Mument tal-Ħadd 23 ta' Novembru 2014

Nhar it-Tnejn li għadda tħabbar it-tielet budget ta’ dan il-Gvern Laburista. Budget li fi ftit kliem, spikka għat-tul tad-diskors tiegħu u għall-affarijiet li ħalla barra.

Ħalla barra żgur l-aħbarijiet ħżiena. Huwa ċar li l-istrateġija ta’ dan il-Gvern hija li deċiżjonijiet li jaffetwaw ħażin liċ-ċittadini, jidħlu fis-seħħ mingħajr l-ebda stqarrija jew konferenza stampa, filwaqt li deċiżjonijiet li jidhru sbieħ jitħabbru b’ħafna pompa. U l-budget ukoll iddawwar f’eżerċizzju ta’ marketing li jħalli barra l-effetti ħżiena.

Dan il-budget żied b’mod sostanzjali diversi taxxi indiretti: taxxi fuq l-użu tal-mobile, liċenzji tal-karozzi, bolla tal-assikurazzjoni, servizzi tal-Gvern (liema rati għadhom ma tħabbrux), taxxa fuq is-siment. Dawn huma taxxi li l-aktar li jaffetwaw huma n-nies bi dħul baxx, għax iridu jħallsu l-istess taxxa bħal min għandu dħul aktar ogħli. Wieħed stenna allura li almenu dawn in-nies ingħataw għajnuna akbar bħala kumpens. Imma le. Bħal ħaddieħor, ħadu biss żieda ta’ 58ċ fil-ġimgħa u €35 ta’ darba!

Mhux talli hekk, iżda talli n-nies l-aktar vulnerabbli qalgħu daqqiet akbar li f’budget ta’ erba’ siegħat tħallew barra u pruvaw jinħbew. L-ewwel fosthom, iż-żieda fil-kera fl-akkomodazzjoni soċjali. Nibdew mill-fatt li n-nies li jikkwalifikaw għall-akkomodazzjoni soċjali huma nies l-aktar f’riskju ta’ faqar. Dawn jinkludu nies b’diżabilita’ u nies bi problemi soċjali. Il-kera tal-akkomodazzjoni tal-Gvern għal dawn in-nies għoliet b’mod fenomenali, f’ċertu każi b’seba’ darbiet aktar. F’dawn il-ġimgħa kont qed indur nies li jgħixu fil-qasam tal-bini tal-Gvern f’Raħal Ġdid, u fhimt il-ħasda li ħadu dawn in-nies hekk kif irċievew il-kont tal-kera. Il-vili hi li dan il-Gvern li jsib il-flus biex jagħmel konferenza stampa bombastika biex iħabbar roħs ta’ 2ċ fuq il-petrol, ma jsibx ħin biex imqar jagħmel stqarrija biex iħabbar dawn iż-żidiet.

Barra minn hekk kellna ħasda oħra tistenniena bla mistenni, li lanqas ma ssemmiet fil-budget. Din kienet iż-żieda fil-ħlas tal-MATSEC, kemm għall-O-Level u kemm għall-A-Level. F’daqqa waħda, iż-żgħażagħ li jieħdu stipendju u li l-Gvern qed jiftaħar li żidilhom 2ċ kuljum, iridu jħallsu mas-€70 aktar biex jagħmlu l-A-Levels, jew aktar f’każi fejn hemm il-prattika. Żgħażagħ li qegħdin fis-sekondarja, il-ġenituri tagħhom iridu jħallsulhom mal-€75 aktar biex jagħmlu għaxar O-Levels. Iltqajt ma’ każi fl-istess house-visits ta’ familji f’riskju ta’ faqar fejn uliedhom kien beħsiebhom jippruvaw tmien O-Levels biex forsi jkunu jistgħu ikomplu jistudjaw għall-Universita’, iżda li minħabba dawn l-ispejjeż żejda ma jaffordjawx jippruvaw daqshekk eżamijiet. Hemm ukoll l-effett li meta żagħżugħ ikun dubjuż minn suġġett, jittanta inqas jippruvah minħabba li jiswielu ħafna iżjed.

Dan imur għal kollox kontra l-prinċipji soċjal-demokratiċi li l-Partit Laburista jgħid li jħaddan bil-paroli. Jekk hemm mod kif persuna fi stratt t’isfel tas-soċjeta’ tkun tista’ titla’ tarġa ‘l fuq huwa permezz tal-edukazzjoni. Il-fatti qed juru li dan il-Gvern jiġi jaqa’ u jqum min-nies vulnerabbli fis-soċjeta’. Minflok ma jingħataw għajnuna, qed naraw Gvern li qed jagħmilha iżjed diffiċli biex nies f’riskju ta’ faqar ikunu jistgħu jitilgħu ‘l fuq bil-kapaċita’ tagħhom.

Fl-istess ħin il-Gvern qed ikompli jsaħħaħ l-idea li jekk int tkun lagħqi tal-Gvern, jekk tappoġġjah, jekk tidher għalih fuq il-billboards, dan il-Gvern ikun hu li jsiblek xi job jew xi bord u jgħinek tpappieha. Għax il-Partit Laburista tal-lum, bħall-Partit Laburista tal-passat, jippreferi li jkollok isserraħ fuqu biex timxi ‘l quddiem milli tkun kapaċi timxi ‘l quddiem bil-ħila tiegħek.

Speċjalment meta wieħed jiftaħar li dawn iż-żidiet stajna ngħaddu mingħajrhom kieku per eżempju maħniex inħallsu €13,000 fix-xahar lill-mara tal-Ministru, għal xogħol li ma nafux x’inhu, f’uffiċċju li ma nafux fejn hu.


Altru milli Gvern li jippremja l-bżulija, dan huwa Gvern li jippremja l-bażużli.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…