Skip to main content

Jixirqilna aħjar, jixirqilna dinjita'

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Ħamis 9 ta' April 2015Nhar is-Sibt ser ikollna opportunita’ oħra fejn nerġgħu insemmgħu leħinna b’waħda mill-akbar għodod li l-poplu għandu f’demokrazija: il-vot. Ħa nkunu qed nivvutaw għall-ewwel darba f’referendum abrogattiv mgħajjat mill-poplu, għodda demokratika u dritt ċivili li daħħal Partit Nazzjonalista wara li l-Gvern Laburista tal-1997 irrifjuta li jintroduċi. Huwa l-ewwel referendum li fih il-partiti politiċi ma ħadux pożizzjoni uffiċċjali, u qed iħallu f’idejn il-poplu jagħmel l-għażla tiegħu jekk jixtieqx li tibqa’ ssir kaċċa fir-rebbiegħa jew le. Huwa pożittiv li f’pajjiżna qed naraw id-demokrazija isseħħ b’dan il-mod ukoll, fejn il-poplu meta jħoss li l-politiċi naqsu jew ma ħadux azzjoni jkun hu stess li jieħu l-inizjattivi biex jibdel liġi.


Apparti r-referendum pero’, nofs il-poplu nhar is-Sibt ser ikun ukoll qiegħed jivvota għall-Kunsilli Lokali tiegħu. Dawn mhumiex elezzjonijiet li ser jeleġġu Gvern, imma huma elezzjonijiet li ser jeleġġu r-rappreżentanti tiegħek fil-Kunsill tal-lokalita’ tiegħek. U allura tajjeb li wieħed iħares lejn id-differenza kbira bejn is-serjeta’ li biha tmexxew Kunsilli b’maġġoranza Nazzjonalista, u Kunsilli b’maġġoranza Laburista.


Eżempju per eċċellenza huwa l-Mosta, fejn wara tliet snin ta’ maġġoranza Nazzjonalista seħħet bidla totali. Toroq ġodda, ġonna ġodda, pavimentar ta’ sqaqien, restawr ta’ wirt storiku, tisbieħ ambjentali. Lanqas paragun mas-snin ta’ tmexxija Laburista fejn il-Kunsill Lokali lanqas biss kien jiltaqa’ u fejn ma sar l-ebda proġett ġdid.


L-istess ħaġa tidher f’San Pawl il-Baħar, fejn bil-maqlub, wara li telgħet maġġoranza Laburista tliet snin ilu, f’San Pawl il-Baħar jidher stat ta’ telqa u żdingar u ma sar l-ebda proġett ġdid. Tibdil fis-Segretarji Eżekuttivi, riżenji, bidla tas-Sindku, diżgwid li ma ta l-ebda riżultat pożittiv għar-residenti. U dan minkejja d-deficit kbir li sar fil-finanzi tal-Kunsill Lokali.


F’Ħaż-Żebbuġ, rajna kif il-kultura ta’ iffangar mill-ħbieb tal-qalba issa niżlet anke’ fil-Kunsilli Lokali immexxija mill-Partit Laburista. Ex-kandidat tal-Partit Laburista ingħata €30,000 f’sena għall-konsulenza għall-attivitajiet u marketing. Jaf jonfoqhom flus il-poplu milli jidher is-Sur Alfred Grixti. Ħasra li dan hu l-istess persuna li l-Gvern poġġa jamministra l-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, f’waħda mill-ħafna ħatriet ‘tagħna lkoll’ li issa drajna nisimgħu bihom. X’differenza mill-proġetti li saru fil-lokal ġar tagħhom, is-Siġġiewi, proġetti li minnhom gawdew ir-residenti kollha u mhux sempliċiment tal-qalba. Mhux ta’ b’xejn li l-ex-Sindku ta’ Ħaż-Żebbuġ irrifjuta li jerġa’ jikkontesta, u ħeġġeġ lin-nies jivvutaw għal “future nadif ‘il bogħod mill-klikka li tkisser lir-raħal tagħna”.


Tidher ċara kif anke’ fil-Kunsilli Lokali l-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel id-differenza, u diġa’ qiegħed jagħmilha. Pero’ din mhux l-unika raġuni għala l-vot tiegħek ta’ nhar is-Sibt għandu jkun għall-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Hemm raġunijiet oħra. Ftakar li Joseph Muscat ried iħassar dawn l-elezzjonijiet u jħalli l-istess Kunsilli għal 9 snin. Ftakar li ma kienx għall-Partit Nazzjonalista ma kienx ikollok l-opportunita’ issemma’ leħnek nhar is-Sibt. Ftakar li f’sentejn, dan il-Gvern għadu ma ġabx industrija waħda ġdida li ssarraf f’impjiegi ġodda għal uliedna, u l-unika mod kif qed jattakka l-problema tal-qagħad hija billi jħaddem aktar nies mal-Gvern u jżid il-piż fuqna u fuq it-taxxi tagħna. Ftakar li dan il-Gvern ma jħossx li int għandu jkun trasparenti miegħek, ma jħossx li ċ-ċittadin għandu d-dinjita’ tiegħu, u allura ma jarax għalfejn għandu jurieh il-kuntratti u l-ftehim li qed jiffirma f’ismu. Ftakar li f’sentejn dan il-Gvern inawgura biss proġett mibdija minn amministrazzjoni Nazzjonalista, fosthom il-Coast Road, l-isptar tal-onkoloġija, u l-interconnector li ser jinawgura illum, u ma beda u nieda l-ebda investiment jew proġett ta’ fejda ġdida. Ftakar li dan il-Gvern, filwaqt li ħaseb għal tal-qalba b’pagi fenomenali, lilek tak biss 58ċ fil-ġimgħa. U ftakar ukoll li dan il-Gvern qed idawwar il-ġustizzja rasa ‘l isfel, fejn min jiżbalja jsejjaħlu suldat tal-azzar, u min jinsab ħati u jeħel sentenza ta’ ħabs itih €85,000 fis-sena.Din mhix kwistjoni ta’ pessimiżmu u ottimiżmu, imma kwistjoni ta’ realiżmu. Ejja ngħollu l-istandards u l-aspettattivi tagħna għax jixraqilna aħjar. Jixraqilna dinjita’. U ma jixraqilniex min itina bis-sieq u jippretendi li jixtrina b’€35 lejlet l-elezzjoni. Ejja nibdew bil-Kunsilli Lokali, u nuru li dan il-poplu jrid jara d-differenza.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…