Skip to main content

Jixirqilna aħjar, jixirqilna dinjita'

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Ħamis 9 ta' April 2015Nhar is-Sibt ser ikollna opportunita’ oħra fejn nerġgħu insemmgħu leħinna b’waħda mill-akbar għodod li l-poplu għandu f’demokrazija: il-vot. Ħa nkunu qed nivvutaw għall-ewwel darba f’referendum abrogattiv mgħajjat mill-poplu, għodda demokratika u dritt ċivili li daħħal Partit Nazzjonalista wara li l-Gvern Laburista tal-1997 irrifjuta li jintroduċi. Huwa l-ewwel referendum li fih il-partiti politiċi ma ħadux pożizzjoni uffiċċjali, u qed iħallu f’idejn il-poplu jagħmel l-għażla tiegħu jekk jixtieqx li tibqa’ ssir kaċċa fir-rebbiegħa jew le. Huwa pożittiv li f’pajjiżna qed naraw id-demokrazija isseħħ b’dan il-mod ukoll, fejn il-poplu meta jħoss li l-politiċi naqsu jew ma ħadux azzjoni jkun hu stess li jieħu l-inizjattivi biex jibdel liġi.


Apparti r-referendum pero’, nofs il-poplu nhar is-Sibt ser ikun ukoll qiegħed jivvota għall-Kunsilli Lokali tiegħu. Dawn mhumiex elezzjonijiet li ser jeleġġu Gvern, imma huma elezzjonijiet li ser jeleġġu r-rappreżentanti tiegħek fil-Kunsill tal-lokalita’ tiegħek. U allura tajjeb li wieħed iħares lejn id-differenza kbira bejn is-serjeta’ li biha tmexxew Kunsilli b’maġġoranza Nazzjonalista, u Kunsilli b’maġġoranza Laburista.


Eżempju per eċċellenza huwa l-Mosta, fejn wara tliet snin ta’ maġġoranza Nazzjonalista seħħet bidla totali. Toroq ġodda, ġonna ġodda, pavimentar ta’ sqaqien, restawr ta’ wirt storiku, tisbieħ ambjentali. Lanqas paragun mas-snin ta’ tmexxija Laburista fejn il-Kunsill Lokali lanqas biss kien jiltaqa’ u fejn ma sar l-ebda proġett ġdid.


L-istess ħaġa tidher f’San Pawl il-Baħar, fejn bil-maqlub, wara li telgħet maġġoranza Laburista tliet snin ilu, f’San Pawl il-Baħar jidher stat ta’ telqa u żdingar u ma sar l-ebda proġett ġdid. Tibdil fis-Segretarji Eżekuttivi, riżenji, bidla tas-Sindku, diżgwid li ma ta l-ebda riżultat pożittiv għar-residenti. U dan minkejja d-deficit kbir li sar fil-finanzi tal-Kunsill Lokali.


F’Ħaż-Żebbuġ, rajna kif il-kultura ta’ iffangar mill-ħbieb tal-qalba issa niżlet anke’ fil-Kunsilli Lokali immexxija mill-Partit Laburista. Ex-kandidat tal-Partit Laburista ingħata €30,000 f’sena għall-konsulenza għall-attivitajiet u marketing. Jaf jonfoqhom flus il-poplu milli jidher is-Sur Alfred Grixti. Ħasra li dan hu l-istess persuna li l-Gvern poġġa jamministra l-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, f’waħda mill-ħafna ħatriet ‘tagħna lkoll’ li issa drajna nisimgħu bihom. X’differenza mill-proġetti li saru fil-lokal ġar tagħhom, is-Siġġiewi, proġetti li minnhom gawdew ir-residenti kollha u mhux sempliċiment tal-qalba. Mhux ta’ b’xejn li l-ex-Sindku ta’ Ħaż-Żebbuġ irrifjuta li jerġa’ jikkontesta, u ħeġġeġ lin-nies jivvutaw għal “future nadif ‘il bogħod mill-klikka li tkisser lir-raħal tagħna”.


Tidher ċara kif anke’ fil-Kunsilli Lokali l-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel id-differenza, u diġa’ qiegħed jagħmilha. Pero’ din mhux l-unika raġuni għala l-vot tiegħek ta’ nhar is-Sibt għandu jkun għall-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Hemm raġunijiet oħra. Ftakar li Joseph Muscat ried iħassar dawn l-elezzjonijiet u jħalli l-istess Kunsilli għal 9 snin. Ftakar li ma kienx għall-Partit Nazzjonalista ma kienx ikollok l-opportunita’ issemma’ leħnek nhar is-Sibt. Ftakar li f’sentejn, dan il-Gvern għadu ma ġabx industrija waħda ġdida li ssarraf f’impjiegi ġodda għal uliedna, u l-unika mod kif qed jattakka l-problema tal-qagħad hija billi jħaddem aktar nies mal-Gvern u jżid il-piż fuqna u fuq it-taxxi tagħna. Ftakar li dan il-Gvern ma jħossx li int għandu jkun trasparenti miegħek, ma jħossx li ċ-ċittadin għandu d-dinjita’ tiegħu, u allura ma jarax għalfejn għandu jurieh il-kuntratti u l-ftehim li qed jiffirma f’ismu. Ftakar li f’sentejn dan il-Gvern inawgura biss proġett mibdija minn amministrazzjoni Nazzjonalista, fosthom il-Coast Road, l-isptar tal-onkoloġija, u l-interconnector li ser jinawgura illum, u ma beda u nieda l-ebda investiment jew proġett ta’ fejda ġdida. Ftakar li dan il-Gvern, filwaqt li ħaseb għal tal-qalba b’pagi fenomenali, lilek tak biss 58ċ fil-ġimgħa. U ftakar ukoll li dan il-Gvern qed idawwar il-ġustizzja rasa ‘l isfel, fejn min jiżbalja jsejjaħlu suldat tal-azzar, u min jinsab ħati u jeħel sentenza ta’ ħabs itih €85,000 fis-sena.Din mhix kwistjoni ta’ pessimiżmu u ottimiżmu, imma kwistjoni ta’ realiżmu. Ejja ngħollu l-istandards u l-aspettattivi tagħna għax jixraqilna aħjar. Jixraqilna dinjita’. U ma jixraqilniex min itina bis-sieq u jippretendi li jixtrina b’€35 lejlet l-elezzjoni. Ejja nibdew bil-Kunsilli Lokali, u nuru li dan il-poplu jrid jara d-differenza.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…