Skip to main content

Hip Hip Huawei!

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 16 ta' Lulju, 2015Fl-aħħar sibna lil Sai Mizzi! Wara xhur nistaqsu fejn marret, minn fejn qed taħdem, kif l-operaturi jistgħu jikkuntattjawha, u kulħadd iwieġeb li ma jafx, fl-aħħar tfaċċat.

Tfaċċat għal konferenza stampa li fiha tħabbar li l-kumpanija Ċiniża Huawei iffirmat Memorandum of Understanding mal-Gvern Malti biex tittestja l-5G f’Malta. Konferenza li fiha tħabbar li Sai Mizzi kienet qed taħdem dawn ix-xhur kollha fuq dan il-ftehim flimkien ma’ Joseph Cuschieri, l-Executive Chairman tal-Malta Gaming Authority, waqt li l-kunjatu tiegħu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella kien qed jipprova jikkonvinċina f’intervista li ma kienx jaf minn fejn qed topera u minn fejn qed taħdem Sai Mizzi.

F’din il-konferenza stampa, kollha pompa u ċerimonji li fakkruna ħafna fil-konferenza stampa taż-2ċ roħs fil-petrol, sirna nafu li Huawei ħa jkunu qed jiftħu uffiċċju f’Malta u ħa jkunu qed jittestjaw it-teknoloġija 5G.

Ħa nitlaq mill-fatt li investiment minn kumpaniji privati, speċjalment f’oqsma bħat-teknoloġija, informatika u komunikazzjoni, huwa xi ħaġa li għandna nilqgħu b’idejna miftuħa għax huma oqsma li qed iżidu l-importanza tagħhom u joħolqu opportunitajiet ta’ xogħol għal ħafna żgħażagħ. Jiġifieri bl-ebda mod wieħed m’għandu jwarrab investiment bħal dan.

Pero’ meta wieħed jidħol fid-dettal ta’ x’ħareġ minn din il-konferenza stampa, x’isib? Isib li l-Huawei ħa jkunu qed jifħtu uffiċċju f’Malta, li fih ħa jaħdmu ħaddiema eżistenti tagħhom li ħa jiġu trasferiti f’pajjiżna, u li ħa jkunu qed jagħmlu testing tat-teknoloġija 5G.

Wow. Ħa jiftħu uffiċċju f’Malta, u qalu li “mhux eskluż li forsi fih iħaddmu Malti wieħed bħala xi business director jew xi pożizzjoni oħra”. Wow. Kemm opportunitajiet ta’ xogħol. Dejjem grazzi Sai Mizzi!

U ħa jkunu qed jittestjaw il-5G f’Malta. Wow. Ħa jkollhom test-bed fejn jippruvaw l-affarijiet. Ifisser li ħa nkunu provduti l-5G? Le, ifisser li ħa jkunu qed jirriċerkawh f’Malta. Il-Huawei mhuwiex operatur bħalma huma l-Vodafone, Go u Melita. Il-Huawei huwa produttur tat-teknoloġija li tiġi mixtrija minn dawn l-operaturi biex joffru s-servizz. Fiha xi vantaġġ kbir għal pajjiżna li din tiġi ttestjata Malta u mhux x’imkien ieħor? S’issa le. Pero’ tinsewx li rridu ngħidu grazzi għal dan lil Sai Mizzi.

Tafu kemm il-kumpanija tat-teknoloġija fetħet f’Malta fi żmien amministrazzjoni Nazzjonalista? Lanqas tgħoddhom. Ħa nsemmi biss waħda, is-Cisco, kumpanija ġganteska Amerikana li tipprovdi soluzzjonijiet ta’ komunikazzjoni fl-informatika. Qed insemmi lilha għax kienet fetħet propju uffiċċju fi Smart City fejn ħa jkunu qed joperaw il-Huawei. U tħaddem iżjed Maltin mill-wieħed li “forsi mhux eskluż” li tħaddem il-Huawei. Saret konferenza stampa fuqhom? Le. Tafu għaliex? Għax kienet xi ħaġa ta’ kuljum u normali li jinfetħu dawn l-opportunitajiet, bid-differenza tal-lum li saret xi ħaġa rarissima.

Tafu kemm kumpaniji bħal Vodafone, Go u Melita ikunu qed jagħmlu testing ta’ teknoloġiji ġodda qabel joħorġu fis-suq? Xi ħadd kien jaf li l-inġiniera tal-Vodafone kienu qed jittestjaw il-4G/LTE qabel imbagħad bdew jipprovduh? Xi ħadd jaf jekk Go u Melita hux qed jittestjaw l-istess teknoloġija biex jipprovduha wkoll? It-testing ta’ teknoloġija ġodda huwa n-normali f’dan is-suq. Il-fatt li Huawei ħa jkunu qed jagħmlu t-testing f’Malta ma jfisser xejn għalina, sakemm ma jkunx hemm opportunita’ għal riċerkaturi Maltin biex jaħdmu f’dan il-qasam. Hemm forsi nkunu qed nieħdu vantaġġ minn xi ħaġa bħal din.

Imma l-Prim Ministru qalilna li dan hu importanti ħafna għax ħa jkun qed jippermettielna nagħmlu affarijiet ġodda bħal nikkontrollaw l-appliances tad-dar minn fuq il-mobile. Mur għidlu li hawn min ilu jagħmilha snin f’pajjiżna. Mur għidlu li l-ammont ta’ informazzjoni għal kontroll ta’ dak it-tip huwa biżżejjed tuża’ teknoloġiji li ilhom magħna snin. Imma forsi miskin, ċertu teknoloġiji għadhom ma waslux Burmarrad. Jew forsi jixtieq xi ħaġa biex jemmen u jikkonvinċina li t-tlettax-il elf ewro fix-xahar huma vera worth it.Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…