Skip to main content

Hip Hip Huawei!

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 16 ta' Lulju, 2015Fl-aħħar sibna lil Sai Mizzi! Wara xhur nistaqsu fejn marret, minn fejn qed taħdem, kif l-operaturi jistgħu jikkuntattjawha, u kulħadd iwieġeb li ma jafx, fl-aħħar tfaċċat.

Tfaċċat għal konferenza stampa li fiha tħabbar li l-kumpanija Ċiniża Huawei iffirmat Memorandum of Understanding mal-Gvern Malti biex tittestja l-5G f’Malta. Konferenza li fiha tħabbar li Sai Mizzi kienet qed taħdem dawn ix-xhur kollha fuq dan il-ftehim flimkien ma’ Joseph Cuschieri, l-Executive Chairman tal-Malta Gaming Authority, waqt li l-kunjatu tiegħu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella kien qed jipprova jikkonvinċina f’intervista li ma kienx jaf minn fejn qed topera u minn fejn qed taħdem Sai Mizzi.

F’din il-konferenza stampa, kollha pompa u ċerimonji li fakkruna ħafna fil-konferenza stampa taż-2ċ roħs fil-petrol, sirna nafu li Huawei ħa jkunu qed jiftħu uffiċċju f’Malta u ħa jkunu qed jittestjaw it-teknoloġija 5G.

Ħa nitlaq mill-fatt li investiment minn kumpaniji privati, speċjalment f’oqsma bħat-teknoloġija, informatika u komunikazzjoni, huwa xi ħaġa li għandna nilqgħu b’idejna miftuħa għax huma oqsma li qed iżidu l-importanza tagħhom u joħolqu opportunitajiet ta’ xogħol għal ħafna żgħażagħ. Jiġifieri bl-ebda mod wieħed m’għandu jwarrab investiment bħal dan.

Pero’ meta wieħed jidħol fid-dettal ta’ x’ħareġ minn din il-konferenza stampa, x’isib? Isib li l-Huawei ħa jkunu qed jifħtu uffiċċju f’Malta, li fih ħa jaħdmu ħaddiema eżistenti tagħhom li ħa jiġu trasferiti f’pajjiżna, u li ħa jkunu qed jagħmlu testing tat-teknoloġija 5G.

Wow. Ħa jiftħu uffiċċju f’Malta, u qalu li “mhux eskluż li forsi fih iħaddmu Malti wieħed bħala xi business director jew xi pożizzjoni oħra”. Wow. Kemm opportunitajiet ta’ xogħol. Dejjem grazzi Sai Mizzi!

U ħa jkunu qed jittestjaw il-5G f’Malta. Wow. Ħa jkollhom test-bed fejn jippruvaw l-affarijiet. Ifisser li ħa nkunu provduti l-5G? Le, ifisser li ħa jkunu qed jirriċerkawh f’Malta. Il-Huawei mhuwiex operatur bħalma huma l-Vodafone, Go u Melita. Il-Huawei huwa produttur tat-teknoloġija li tiġi mixtrija minn dawn l-operaturi biex joffru s-servizz. Fiha xi vantaġġ kbir għal pajjiżna li din tiġi ttestjata Malta u mhux x’imkien ieħor? S’issa le. Pero’ tinsewx li rridu ngħidu grazzi għal dan lil Sai Mizzi.

Tafu kemm il-kumpanija tat-teknoloġija fetħet f’Malta fi żmien amministrazzjoni Nazzjonalista? Lanqas tgħoddhom. Ħa nsemmi biss waħda, is-Cisco, kumpanija ġganteska Amerikana li tipprovdi soluzzjonijiet ta’ komunikazzjoni fl-informatika. Qed insemmi lilha għax kienet fetħet propju uffiċċju fi Smart City fejn ħa jkunu qed joperaw il-Huawei. U tħaddem iżjed Maltin mill-wieħed li “forsi mhux eskluż” li tħaddem il-Huawei. Saret konferenza stampa fuqhom? Le. Tafu għaliex? Għax kienet xi ħaġa ta’ kuljum u normali li jinfetħu dawn l-opportunitajiet, bid-differenza tal-lum li saret xi ħaġa rarissima.

Tafu kemm kumpaniji bħal Vodafone, Go u Melita ikunu qed jagħmlu testing ta’ teknoloġiji ġodda qabel joħorġu fis-suq? Xi ħadd kien jaf li l-inġiniera tal-Vodafone kienu qed jittestjaw il-4G/LTE qabel imbagħad bdew jipprovduh? Xi ħadd jaf jekk Go u Melita hux qed jittestjaw l-istess teknoloġija biex jipprovduha wkoll? It-testing ta’ teknoloġija ġodda huwa n-normali f’dan is-suq. Il-fatt li Huawei ħa jkunu qed jagħmlu t-testing f’Malta ma jfisser xejn għalina, sakemm ma jkunx hemm opportunita’ għal riċerkaturi Maltin biex jaħdmu f’dan il-qasam. Hemm forsi nkunu qed nieħdu vantaġġ minn xi ħaġa bħal din.

Imma l-Prim Ministru qalilna li dan hu importanti ħafna għax ħa jkun qed jippermettielna nagħmlu affarijiet ġodda bħal nikkontrollaw l-appliances tad-dar minn fuq il-mobile. Mur għidlu li hawn min ilu jagħmilha snin f’pajjiżna. Mur għidlu li l-ammont ta’ informazzjoni għal kontroll ta’ dak it-tip huwa biżżejjed tuża’ teknoloġiji li ilhom magħna snin. Imma forsi miskin, ċertu teknoloġiji għadhom ma waslux Burmarrad. Jew forsi jixtieq xi ħaġa biex jemmen u jikkonvinċina li t-tlettax-il elf ewro fix-xahar huma vera worth it.Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…