Skip to main content

Risposta ta' Statista

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 22 ta' Ottubru 2015It-Tnjen li għadda, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għamel ir-replika tiegħu fil-Parlament għal budget li ħabbar dan il-Gvern ġimgħa qabel. Kien diskors li fih Simon Busuttil wera kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien jagħmel aħjar. Barra minn hekk, kompla jikxef l-iskandli ta’ dan il-Gvern, u kif il-ġid li qed jinħoloq flok jinqasam b’mod ġust jew jintefaq fi proġetti li jgawdi minnhom kulħadd, qiegħed jinqasam bejn il-ftit tal-qalba li qed jiffangaw bil-għama.

Kwotazzjoni li spiss tissemma hija li “politiku ħsiebu fl-elezzjoni li jmiss, statista ħsiebu fil-ġenerazzjoni li jmiss”. U naħseb m’hemmx sentenza li toħroġ aħjar id-differenza bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil f’kull aspett tal-budget.

Minħabba li limitat bl-ispazju, għal-lum ħa nħares biss lejn il-qagħda ekonomika. Joseph Muscat jiftaħar biss li l-ekonomija qed tikber. Ma jsemmi xejn fuq kif qed tikber u minn x’hiex inhu xprunat dan it-tkabbir. Mhux hekk Simon Busuttil. Mhux in-nies qegħdin hemm għall-ekonomija, imma l-ekonomija qegħda hemm għan-nies, allura mhix l-ekonomija waħedha li għandha tkun il-kejl ta’ kollox. Fir-replika tiegħu, Simon Busuttil spjega kif l-ekonomija qed tikber mhux b’mod sostenibbli, imma għax qed jonfoq aktar il-Gvern. U ara taħsbu li l-Gvern qed jonfoq aktar għax qed iwettaq xi proġetti kapitali u infrastrutturali li ħa jgħinu l-pajjiż jagħmel progress u jkun lest għall-isfidi ta’ għada. Anzi. Il-Gvern naqqas il-vot kapitali għall-infrastruttura b’€125 miljun! F’sentejn għamel €600 miljun dejn, mingħajr ma’ għamel proġett infrastrutturali wieħed, ħlief kompla dawk li beda Gvern Nazzjonalista, u ħafna minnhom b’fondi tal-Unjoni Ewropea. Mela fejn qed jintefqu dawn il-flus? Qed jintefqu f’pagi, f’konsulenzi u fit-tbaħrit tal-ħbieb tal-qalba. In-nefqa rikorrenti fuq il-pagi tal-Gvern kibret b’€180 miljun! Dawn huma flus li jridu jibqgħdu jintefqu sena wara l-oħra, u allura jekk darba fost l-oħrajn tinqala’ xi kriżi ekonomika li titlobna nieħdu miżuri ta’ awsterità, ma nkunux nistgħu nnaqqsu l-ispiża rikorrenti ta’ kull sena, u jkollhom jonqsu l-proġetti infrastrutturali meta l-aktar li jkun hemm bżonnhom. Daqshekk ma jimpurtahx mill-ġenerazzjoni ta’ għada Joseph Muscat.

 Il-qgħad li Muscat jiftaħar tant li naqqas, ukol qed jonqos mhux għax qed nattiraw xi investiment privat ġdid (għadna ma smajna bl-ebda kumpanija ġdid li investiet f’Malta u ħadmet in-nies f’dawn is-sentejn), imma għax qed iħaddem aktar nies mal-Gvern hu, u qed iqaċċat in-nies mir-reġistrar. Spiża li ħa jibqa’ jsib ma’ wiċċu kull Gvern li jmiss. Daqs kemm irnexxielu jnaqqas nies minn mal-Gvern il-Partit Nazzjonalista f’għaxar snin, Joseph Muscat reġa’ żiedhom f’sentejn biss.

U allura, meta wieħed jara l-ispejjeż fuq pagi u konsulenzi jiżdiedu, waqt li proġetti infrastrutturali jonqsu, wieħed jinduna li pajjiżna qiegħed f’sitwazzjoni fejn flok jiddejjen biex jinvesti, qed jiddejjen biex jitma’. Qisu missier ta’ familja li flok jieħu self mill-bank biex jibni sular, jew jixtri l-għamara, jieħu self mill-bank biex iżid il-pocket-money lit-tfal ħalli jibqgħu iċapċpulu. Imma din x’responsabbilità hi?


Fi ftit kliem, fuq naħa għandna lil dan il-Gvern moħħu biss fl-immedjat, fil-mument ta’ issa, f’kif ħa jimla l-bwiet ta’ min irid hu, f’kif ħa jagħmel “xi nies sinjuri” kif qalilna Toni Abela (li llum sirna nafu li hu wieħed minn dawk li qed isiru tabilħaqq sinjuri, għax konsulent fuq it-tfittxija taż-żejt, konsulent fuq it-traffiku, u konsulent fuq il-faqar), mingħajr ma jagħti kas ta’ xejn tal-ġejjieni u ta’ kif ħa jsaħħaħ ‘il-pajjiż għal futur. Fuq in-naħa l-oħra għandna l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil, lest biex ikun Gvern alternattiv, Gvern bi proposti konkreti li flok jiffukaw biss fuq il-mument ta’ issa, jiffukaw fuq x’investiment għandu bżonn il-pajjiż biex ikompli jissaħħaħ u jkun lest jilqa’ l-isfidi ta’ għada, filwaqt li jattira setturi ekonomiċi ġodda biex ikompli joħloq impjiegi ta’ kwalità għal uliedna, kif dejjem għamel Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Għalhekk, illum kulħadd qed jinduna li l-veru statista u l-Prim Ministru ta’ għada li jista’ jwettaq il-vera bidla li l-poplu xtaq huwa Simon Busuttil.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…