Skip to main content

Going against one's own manifesto

This article was published in the MaltaToday on Sunday 22 November 2015

http://www.maltatoday.com.mt/comment/blogs/59524/going_against_ones_own_manifesto#.Vl66ta6rRTZ

Marlene Farrugia’s resignation from the Labour Parliamentary Group should have prompted the government and Joseph Muscat to do some much-needed soul-searching. Instead, it has been met with an arrogant “we still command a strong majority and will go on doing what we are doing”.

This is the more ironic because the hair that broke the camel’s back and led to Farrugia’s resignation has been a parliamentary vote on an amendment which would have implemented Labour’s own electoral manifesto. 

First of all, what was the vote about?

Parliament is currently debating the controversial MEPA demerger. Controversial not because of the demerger itself, which is something which was proposed in the electoral programme itself, but because of how the new law proposes the authorities to be set up, and what their roles and functions are to be.

I will not enter into the details of the bills themselves. Suffice to say that what is being proposed has found the opposition and criticism of all environmental NGOs, the Church’s Interdiocesan Commission for the Environment, Front Harsien ODZ, former MEPA directors Alfred Baldacchino and Petra Caruana Dingli, former planning authority chairmen Stephen Farrugia and Christopher Falzon, Environment Commissioner David Pace, the Ombudsman’s Office and the Dean of the Faculty of Laws, Prof. Kevin Aquilina, with many calling it “a huge step backwards in the protection of the environment”.

It takes us back to the years when every permit was under the direct control of the minister and abolishes the Heritage Advisory Committee, both the one responsible for Cultural Heritage and the one responsible for our Natural Heritage. It is insane.

The Opposition moved two amendments last week. One of them was to allow three of the 10 members appointed to the Environment Board representing environmental NGOs to be directly nominated by the eNGOs themselves. The other amendment asked for the chairperson of the Environment Authority, nominated by the minister, to be approved by Parliament after a hearing at the Standing Committee of the Environment and Development Planning.

These amendments seem not to be out of the ordinary, and try to make a step forward in achieving better governance and more transparency. Why should not those representing eNGOs be chosen by eNGOs themselves? And given how much Joseph Muscat had at heart the respect towards Parliament as the “highest institution in the country” when he was in opposition, it stands to reason that chairpersons of regulatory authorities should be accountable to Parliament, and not to the government.

These amendments were actually implementing promises from Labour’s own electoral manifesto.  The first part aimed to include civil society more in the decision-making process and tried to grant the basic right for eNGOs to choose their own representatives themselves, rather than having them chosen by someone else. Further to that, Section 19 in Chapter 17 of Labour’s 2013 electoral programme promised “Parliamentary hearings for those nominated to lead regulatory functions or chair regulatory authorities”. That is exactly what the opposition’s second amendment tried to include in the new bill.

But Joseph Muscat said these amendments were not in line with government policy, and Labour’s Parliamentary Group was called to vote against.  But, among the Puppets of Parliament gracing the government benches, one stood up to be counted and chose to stand by what she and her own party promised to the people before the election. And between voting as the leader commands, and voting for what was promised to the people, Farrugia chose to stand firm with Labour’s manifesto and with the people, even if that meant sacrificing her political future.

That is what a representative of the people is elected to do in Parliament. To stand up to the government when it tries to trample on people’s rights, to vote against proposals that go directly against what the people were promised. We need more representatives who, like Marlene Farrugia, place their loyalty to their constituents and the electoral programmes they are elected on before their loyalty to their party, their leader, their pockets and their position.

The only pity is that the Parliamentary Committee for Planning and the Environment has lost a very committed chairperson. Simon Busuttil has challenged the government to amend the law being discussed to allow the chairperson of such a committee to be an independent Member of Parliament and not necessarily a government MP, nominating Marlene Farrugia to continue chairing this committee. Joseph Muscat is stubbornly refusing. He is not willing to walk his talk of more modern, European governance.

People, like Marlene Farrugia, are realising that Muscat is delivering the opposite of what he promised, and that the Nationalist Party led by Simon Busuttil is moving closer to the people’s aspiration for a real, positive change to transparency and accountability. 

The cracks in this government are now clearly showing. The contradictory promises made to all and sundry before the election cannot be conciliated for long. 

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…