Skip to main content

Il-bidu tat-tmiem

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 3 ta' Frar 2016
Qed nibda l-artiklu b’din il-frażi għax hija l-mod li bih il-Kap tal-Partit Nazzjonalita Simon Busuttil iddeskriva xi jfisser l-iskandlu ta’ Gaffarena għal Gvern ta’ Muscat. Dan jista’ jkun il-bidu tat-tmiem ta’ dan il-Gvern.

Fl-opinjoni tiegħi, huma tlieta r-raġunijiet prinċipali għalfejn dan huwa minnu.

L-ewwel nett, dan l-iskandlu wera biċ-ċar li mhux talli għandna Gvern li l-korruzzjoni ma jiġġilidhiex, mhux talli għandna Gvern li mhux jikkontrolla l-iffangar ta’ dawk qrib tiegħu, iżda talli għandna Gvern li l-korruzzjoni jorganizzaha hu minn Kastilja. Din hija waħda mill-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali, li kkonkluda li f’dan l-iskandlu kien hemm “kollużjoni”, u allura ftehim fil-moħbi biex isir gwadann illeċitu, bejn is-Segretarjat tal-Segretarju Parlamenteri fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, id-Dipartiment tal-Artijiet, u Gaffarena. Kien Gaffarena li iddeċieda li jsir l-esproprju u x’ħa jieħu hu, u kien jaf minn qabel xtara ż-żewġ kwarti ta’ proprjeta’ li l-Gvern ħa jixtrieha minn għandu bi prezz ogħla.

Agħar minn hekk, waqt l-investigazzjoni tiegħu l-Awditur sab li matul dawn id-9 xhur mindu feġġ il-każ, il-minuti fil-file ġew rinumerati, u kien hemm korrispondenza li ġiet mibdula d-data tagħha. Dan juri li matul dawn ix-xhur kien hemm attentat ta’ cover-up biex il-verita’ ma toħroġx. U allura huwa giddieb il-Prim Ministru meta jgħid li dan il-każ kien żball. Meta tieħu żball tara x’tagħmel biex tirranġah, mhux tipprova tgħattieh. U żball ma tippjanahx minn qabel. Dan mhux żball. Dan frodi organizzat, maħsub u premeditat. U organizzat f’Kastilja.

It-tieni nett, dan l-iskandlu kompla jikkonferma kemm għandna Prim Ministru li ma jiddejjaq xejn jipprova jgħaddi l-poplu biż-żmien. Wara li rajnieh jigdeb u jirreċta fil-messaġġ tal-Ewwel tas-Sena, issa ranieh jirreċta bil-kawża li fetaħ hu bħala Deputat kontra l-Gvern tiegħu stess, biex forsi wara snin u snin il-Qorti, jikkonvinċieha tħassarlu ftehim li iffirma l-Ministeru tiegħu għax jaħasra “ħa żball”. Mela l-ewwel il-Ministru tal-Lands Joseph Muscat waqqa’ l-kawża kontra l-Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fuq l-Australia Hall. Imbagħad il-Ministru tal-Lands Joseph Muscat approva, mill-email privata tiegħu, minn wara dahar kulħadd, il-ftehim oxxen tal-Café Premier għax ma riedx “itawwal fil-Qorti”, kif b’mod ipokrita qed jagħmel issa fil-każ ta’ Gaffarena. Issa, għandna d-Deputat Joseph Muscat jiftaħ kawża kontra l-Ministru tal-Lands Joseph Muscat biex iħassar il-ftehim li dan għamel disa’ xhur ilu.

Taf x’qed nistennieh jagħmel biex jgħaqqad ir-reċta? Jgħidilna li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħa jkeċċi l-Ministru tal-Lands Joseph Muscat għax dan il-Ministru għaffeġ wisq f’dan id-Dipartiment f’sentejn biss!

It-tielet punt li ħareġ minn din l-istorja hija li għandna Korp tal-Pulizija pupazz f’idejn il-Gvern u f’idejn Gaffarena. Wara 9 xhur rieqed, jew ma jarax gazzetti, il-Kummissarju bagħat il-Pulizija jinvestigaw il-files tad-Dipartiment tal-Lands, f’reċta oħra organizzatat minn Kastilja. Korp tal-Pulizija li ftit tax-xhur ilu kien immexxi minn Kummissarju li kien involut fin-negozju mal-Gaffarena li suppost uliedu kienu qed jinvestigaw. Illum għandna t-tielet Kummissarju f’sentejn appuntat minn dan il-Gvern, li jiddispjaċini ngħid qed jiddiżappunta wkoll. U n-nuqqas ta’ fiduċja fil-Korp tal-Pulizija hija inkwetanti ferm mhux biss għall-Oppożizzjoni, imma għal poplu li jippretendi li dawn jimxu bl-istess kejl ta’ liġi ma’ kulħadd.

Infakkar li ftit tax-xhur ilu, ġie rappurtat ukoll kif is-Sindku Laburista fil-Gudja bagħat il-Pulizija għand resident li deherlu li ma kellux imur jinqeda fil-bini tal-Kunsill “għax jgħid kontrieh”. Abbuż ċar ta’ poter mis-Sindku, u abbuż tal-Pulizija li tħallew li jintużaw għal dik li hi intimidazzjoni politika. L-Ispettur taż-Żejtun intalab jispjega dan. Il-Kummissarju tal-Pulizija ġie infurmat b’dan. Iżda ħadd minnhom ma kellu d-diċenza jwieġeb jew jieħu azzjoni.

Għax forsi f’dan il-każ, għadu ħadd ma ġibdilhom l-ispaga minn Kastilja.

Il-poplu issa qed jiddejjaq jassisti għal pantomimi u l-inġustizzji, fejn min għandu l-flus u l-poter ikun ‘il fuq mil-liġi, isir miljunarju, waqt li l-ħaddiem, l-istudent, il-pensjonant, u l-onest, iridu jitqannew biż-żidiet miżeri fil-pagi u l-pensjonijiet, bl-għoli sfrenat tal-ħajja, u bis-serq ta’ kuljum mill-pompi tal-petrol.

Iva ħbieb, il-poplu qed jiftaħ għajnejh, u dan jaf huwa l-bidu tat-tmiem ta’ dan l-aktar Gvern korrott fl-istorja ta’ pajjiżna, biex jekk Alla jrid, flimkien ma’ Simon Busuttil, nerġgħu nnaddfu l-politika, insaħħu l-istituzzjonijiet kif jixraq lil pajjiż demokratiku u Ewropew fis-seklu 21, u nibnu ekonomija mibnija fuq investiment u xogħol reali li jgawdi minnu kulħadd, mhux fuq bejgħ ta’ passaporti u ogħti ta’ art b’xejn li qed igawdu minnha biss tal-qalba.Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…