Skip to main content

Wara l-Konvenzjoni: Konvinzjoni u Kuraġġ

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 21 ta' Jannar 2016
Wieħed ma jistax ma jħarisx lejn tmiem il-ġimgħa li għaddiet u ma jħossux ottimist.

Il-Partit Nazzjonalista organizza b’suċċess it-tieni Konvenzjoni Ġenerali kemm ilha li din iddaħħlet fl-istatut tiegħu. Wara li s-sena ta’ qabel it-tema tal-Konvenzjoni kienet Idea Malta, din is-sena t-tema kienet Idea Ambjent. L-ambjent huwa qasam li qed jiġi traskurat u injorat għal kollox minn dan il-Gvern. Insemmu biss l-isferġju taż-Żonqor, li dan il-Gvern irid jagħti lil Hani Salah akkost ta’ kollox, il-permess li nħareġ lil Ian Borġ b’mod qarrieq (u li l-Ombudsman irrakkomanda li jiġi irtirat), l-emendi fil-MEPA biex l-NGOs u l-ambjent ikomplu jitilfu mill-importanza tagħhom, u policies ġodda bħal dik tal-agrituriżmu li huma biss skuża biex tinbena aktar art barra miz-zona tal-iżvilupp.

Dan kollu qed joħloq reazzjoni fost il-poplu, u qed tqum aktar kuxjenza li jekk mhux ser ningħaqdu biex issir xi ħaġa, ħa nispiċċaw neqirdu pajjiżna darba għal dejjem. U dan ikun ta’ dannu kbir għal uliedna, li jispiċċaw jgħixu f’pajjiż li ma jibqagħlux spazji miftuħa u li jkollu rata akbar ta’ mard, speċjalment kanċer, mard respiratorju, u mard mentali. Biex ma nsemmux d-dannu fuq it-turiżmu jekk l-attrazzjonijiet naturali u l-karattru rurali tagħna nitilfuh.

Għal Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil din hi xi ħaġa inkwetanti ħafna, u sa mill-bidu tat-tmexxija tiegħu ried jagħti priorita’ sħiħa lill-ambjent. Huwa ċar li jrid li l-Partit Nazzjonalista jsir il-vuċi ta’ dawk li għandhom għal qalbhom l-ambjent u huma mħassba fuq il-mod li bih qed jinqered.

U din il-Konvenzjoni ġabet flimkien lil dawn in-nies. Kien ta’ sodisfazzjon kbir għalija bħala rapporteur ta’ wieħed mill-workshops waqt din il-konferenza li nara parteċipazzjoni kbira minn dawk li attendew. Huwa ċar li n-nies inkwetati bi Gvern li qed jeleva l-individwaliżmu, u jinjora dak li huwa ġid komuni, filwaqt li juża l-wirt pubbliku u naturali bħal li kieku proprjeta’ tiegħu biex iqassamha lil min jaqbillu.

Waħda mill-mistoqsijiet li tqajmu tul din il-Konvenzjoni kienet jekk il-Partit Nazzjonalista jistax ikun idealist, bħalma jixtiequ l-Kap tiegħu, u bħalma ħareġ ċar fid-diskors li għamel Simo Busuttil il-Ħadd filgħodu, u xorta jirbaħ l-elezzjoni. Jistax il-Partit Nazzjonalista jħobb l-ambjent u jirbaħ ukoll l-elezzjoni.

U jien nemmen li iva. Irridu noħorġu miċ-ċirku li nqbadna fih u li min jemmen fil-politika antika jaqbillu li nibqgħu maqbudin fih. Iċ-ċirku li nemmnu li l-politika bilfors trid tkun maħmuġa, li biex tirbaħ l-elezzjoni trid tagħmel kompromessi ma prinċipji u ideali bażiċi, li ma tistax ma tkunx korrott u tirbaħ. Il-Partit Laburista hekk jemmen, u hekk irid il-poplu li jemmen. Għalhekk ma kull skandlu li jinqabad fih jipprova jitfa’ t-tajn fuq xi ħaġa li tkun ġrat qabel, biex jipprova jbellagħha li l-iskandlu hu normali, li hu aċċettabbli, li ġieli ġara bħalu, u li bilfors iridu jiġru.

Le! Dan mhuwiex minnu. M’għandna qatt naċċettaw din l-assurdita’ ta’ governanza bħala xi ħaġa normali. Il-politika tista’ tkun nadifa, tista’ tkun onesta, tista’ tkun idealista. U din ir-risposta jrid jagħtiha l-poplu u jrid jemmen fiha l-poplu. Ejja nkunu ottimisti u pożittivi ta’ vera u nemmnu li l-affarijiet jistgħu isiru sew. Li kif qal il-Kap fid-diskors tiegħu, nistgħu nħobbu l-ambjent u nirbħu l-elezzjoni.

Għax din l-unika tri li jista’ jieħu pajjiżna jekk irid jimxi ‘l quddiem u jsir pajjiż aktar modern u aktar Ewropew. U s-sondaġġ li ġie ppubblikat mill-MaltaToday nhar il-Ħadd iqawwilna qalbna li dan il-messaġġ qed jasal. Id-distakk bejn il-Partiti naqas għal 2.6%, li bl-istess ammont ta’ votanti tal-aħħar elezzjoni jfisser li niżel taħt it-tmint elef vot.

Dan ikompli jimliena b’ottimiżmu u b’motivazzjoni biex inkomplu naħdmu ħalli tiġi meta tiġi l-elezzjoni ġenerali nkunu lesti, u flimkien mal-poplu Malti nagħtu risposta lil Partit Laburista li spiċċa ż-żmien tal-politika antika, u li l-poplu Malti illum għandu dinjita’ ogħla, jippretendi governanza tajba, irid jieħu ħsieb pajjiżu biex jgħaddieh lil uliedu aħjar milli sabu, u jrid darba għal dejjem jeqred l-idea li l-politika onesta ma tistax tirbaħ elezzjonijiet.

Flimkien, dan nistgħu nagħmluh realta’.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Tiġdid

Ir-riżultat ta’ l-elezzjoni ġenerali żgur li ħasad lil ħafna minna. Żgur li ħadd ma kien qed jistennieh u żgur li ħadd ma bassru. Dan għax ir-reazzjoni li kull kandidat kien qed jieħu miż-żjarat fid-djar tan-nies kienu tajbin ħafna. Diversi nies bdew jesprimu li ġejjin lura. Diversi nies li s-soltu kienu jivvutaw lill-Partit Laburista esprimew magħna li kienu diżgustati bil-korruzzjoni. U allura x’wassal biex id-distakk bejn iż-żewġ partiti baqa’ fejn kien?
Fi ftit kliem naħseb li waqt li diversi nies kienu ġejjin lura lejn il-Partit Nazzjonalista, ma konniex qed nirrealizzaw li kien hemm oħrajn li kienu qed jitilquh. Min għax sab Gvern li kien lest jirranġalu l-permess, il-promotion jew il-job illi l-Partit Nazzjonalista qatt ma għenu fih. U min għax ħass li l-ekonomija u l-but kienu sejrin tajjeb, u allura ma kellux skop għala kellu jbiddel il-Gvern.
Hu x’inhu, dan ir-riżultat ħa jirrekjedi tibdil radikali fil-Partit Nazzjonalista. Fl-istrateġija, fil-lingwaġġ, fl-uċuħ. Pero’ l-valuri…