Skip to main content

Ejja nkejlu l-pools

 Artiklu li deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 30 ta' Marzu, 2016Kemm ilu li ħareġ fil-beraħ l-iskandlu tal-kumpaniji sigrieti li l-Ministru Konrad Mizzi u l-id il-leminija tal-Prim Ministru Keith Schembri fetħu flimkien fil-Panama, il-Gvern intilef f’tentattiv wara l-ieħor biex jipprova joqtol il-gravità ta’ din l-istorja.

L-evidenza ċirkostanzjali li qed toħroġ fuq din l-istorja hija gravi ħafna, u tqajjem dubji serji. Iż-żewġ min-nies l-aktar qrib tal-Prim Ministru, li jattendu waħedhom mal-Prim Ministru għal żjara fl-Azerbaijan fejn ma jiġi infurmat ħadd mill-ġurnalisti u ħadd mis-servizz pubbliku u diplomatiku biex jakkumpanjahom, fl-istess żmien li fih jagħmlu ftehim ma’ dan il-pajjiż li minnu pajjiżna jitlef 14-il miljun ewro, jiftħu kumpaniji sigrieti fil-Panama, post li hu blacklisted minn Malta stess bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Kumpaniji li jiftħu b’istruzzjonijiet ċari fl-applikazzjoni tagħhom lill-awtoritajet tal-Panama li ma jridux jippermettu li jsir awditjar tagħhom (li allura tikxef kemm it-tax audit li Joseph Muscat qal li qed isir huwa farsa), u li jriduhom f’segretezza u kunfidenjzalità totali (u li allura tikxef kemm mhux vera li l-intenzjoni ta’ Mizzi kienet li jiddikjaraha). Biex l-intiena u l-kumbinazzjonijiet ikomplu jikbru, issa nafu wkoll li Mizzi mexxa l-kumpanija sigrieta tal-Panama għal ġot-trust ta’ New Zealand ‘kumbinazzjoni’ fl-istess ġurnata li fiha Gasol biegħet is-sehem tagħha fl-Electrogas, il-kumpanija li qed tibni l-power-station il-ġdida (li m’għandniex bżonn) f’Delimara.

Sadattant, Keith Schembri għadu ma sabx tarf fit-taħwid ta’ tweġibiet li qed jagħti lill-gazzetti. Daqqa jgħid li l-Kasco Holdings ma kellix kumpaniji sigrieti fil-British Virgin Islands, daqqa jikkonferma li hu kellu pero’ qabel ma daħal fil-politika, daqqa jiċħad li fetaħ kumpaniji l-Panama u daqqa jgħid li fetaħhom għax il-konsulenti finanzjarji tiegħu qalulu li aħjar ikollu miżura ta’ kontinġenza għax is-servizz ta’ trusts f’Malta seta’ jieqaf (dikjarazzjoni assurda li tagħmel ħsara lis-servizzi finanzjarji f’pajjiżna, daqs kemm kienet assurda d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru waqt Dissett li l-Gver tiegħu ta xi bailout biex salva l-banek, u li ġiet miċħuda mill-Bank Ċentrali u mill-banek ewlenin kollha f’pajjiżna).

Sadattant, il-Pulizija tgħidilna li ma tħoss li hemm xejn li għandha tinvestiga. Sadattant, Konrad Mizzi jipprova jbellagħhielna li għalkemm kellu setup lest biex seta’ jilqa’ fih qliegħ illeċitu u illegali, setup lest biex jaħsel dawn il-flus għal flus nodfa, hu ma kienx ħa jużah għalhekk, imma kien ħa jużah biss biex iżomm fih il-proprjeta’ tiegħu, liema proprjeta’ illum nafu li hi ipotekata mill-bank u allura ma tistax titmexxa f’kumpaniji.

Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri, it-trinità f’Kastilja, iriduna nemmnu li jekk issib li xi ħadd ħaffer tunnel mill-garage tiegħu sas-safe tal-bank, u taqbdu qabel jieħu l-flus, dan jista’ jkun li ma kienx ħa jisraq, imma jista’ jkun li ħaffru għal intenzjonijiet tajba. Iriduna nemmnu li jista’ jkun ħaffru biex jidħol ibajjad il-ħitan tal-bank, jew biex fih jerfa’ l-inbid ħalli jibqagħlu tajjeb. U l-Pulizija, ma tinvestiga xejn, għax min ħaffer it-tunnel għadu ma ħax flus.

Din hi s-sitwazzjoni traġika u inkwetanti li pajjiżna jinsab fiha. Din hi l-gravità ta’ din is-sitwazzjoni li l-Prim Ministru jippretendi li nħalluha għaddejja qisu xejn mhu xejn. U sadattant, jippretendi li nħalluh kwiet u mmorru nkejlu l-pool ta’ Beppe Fenech Adami, għax avolja nħarġilha l-permess fl-istess sena li nħareġ il-permess tal-pool tiegħu, u avolja l-pool tiegħu ikbar, qalilna li ta’ Beppe kontra l-liġi.

U flok nitolbu r-riżenja ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi għal din il-ħniżrija li għamlu waqt li kienu qed ibiegħu l-akbar assi tal-pajjiż, jippretendi li nhedew inkejlu min għandu l-ikbar pool.
Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…