Skip to main content

Ejja nkejlu l-pools

 Artiklu li deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 30 ta' Marzu, 2016Kemm ilu li ħareġ fil-beraħ l-iskandlu tal-kumpaniji sigrieti li l-Ministru Konrad Mizzi u l-id il-leminija tal-Prim Ministru Keith Schembri fetħu flimkien fil-Panama, il-Gvern intilef f’tentattiv wara l-ieħor biex jipprova joqtol il-gravità ta’ din l-istorja.

L-evidenza ċirkostanzjali li qed toħroġ fuq din l-istorja hija gravi ħafna, u tqajjem dubji serji. Iż-żewġ min-nies l-aktar qrib tal-Prim Ministru, li jattendu waħedhom mal-Prim Ministru għal żjara fl-Azerbaijan fejn ma jiġi infurmat ħadd mill-ġurnalisti u ħadd mis-servizz pubbliku u diplomatiku biex jakkumpanjahom, fl-istess żmien li fih jagħmlu ftehim ma’ dan il-pajjiż li minnu pajjiżna jitlef 14-il miljun ewro, jiftħu kumpaniji sigrieti fil-Panama, post li hu blacklisted minn Malta stess bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Kumpaniji li jiftħu b’istruzzjonijiet ċari fl-applikazzjoni tagħhom lill-awtoritajet tal-Panama li ma jridux jippermettu li jsir awditjar tagħhom (li allura tikxef kemm it-tax audit li Joseph Muscat qal li qed isir huwa farsa), u li jriduhom f’segretezza u kunfidenjzalità totali (u li allura tikxef kemm mhux vera li l-intenzjoni ta’ Mizzi kienet li jiddikjaraha). Biex l-intiena u l-kumbinazzjonijiet ikomplu jikbru, issa nafu wkoll li Mizzi mexxa l-kumpanija sigrieta tal-Panama għal ġot-trust ta’ New Zealand ‘kumbinazzjoni’ fl-istess ġurnata li fiha Gasol biegħet is-sehem tagħha fl-Electrogas, il-kumpanija li qed tibni l-power-station il-ġdida (li m’għandniex bżonn) f’Delimara.

Sadattant, Keith Schembri għadu ma sabx tarf fit-taħwid ta’ tweġibiet li qed jagħti lill-gazzetti. Daqqa jgħid li l-Kasco Holdings ma kellix kumpaniji sigrieti fil-British Virgin Islands, daqqa jikkonferma li hu kellu pero’ qabel ma daħal fil-politika, daqqa jiċħad li fetaħ kumpaniji l-Panama u daqqa jgħid li fetaħhom għax il-konsulenti finanzjarji tiegħu qalulu li aħjar ikollu miżura ta’ kontinġenza għax is-servizz ta’ trusts f’Malta seta’ jieqaf (dikjarazzjoni assurda li tagħmel ħsara lis-servizzi finanzjarji f’pajjiżna, daqs kemm kienet assurda d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru waqt Dissett li l-Gver tiegħu ta xi bailout biex salva l-banek, u li ġiet miċħuda mill-Bank Ċentrali u mill-banek ewlenin kollha f’pajjiżna).

Sadattant, il-Pulizija tgħidilna li ma tħoss li hemm xejn li għandha tinvestiga. Sadattant, Konrad Mizzi jipprova jbellagħhielna li għalkemm kellu setup lest biex seta’ jilqa’ fih qliegħ illeċitu u illegali, setup lest biex jaħsel dawn il-flus għal flus nodfa, hu ma kienx ħa jużah għalhekk, imma kien ħa jużah biss biex iżomm fih il-proprjeta’ tiegħu, liema proprjeta’ illum nafu li hi ipotekata mill-bank u allura ma tistax titmexxa f’kumpaniji.

Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri, it-trinità f’Kastilja, iriduna nemmnu li jekk issib li xi ħadd ħaffer tunnel mill-garage tiegħu sas-safe tal-bank, u taqbdu qabel jieħu l-flus, dan jista’ jkun li ma kienx ħa jisraq, imma jista’ jkun li ħaffru għal intenzjonijiet tajba. Iriduna nemmnu li jista’ jkun ħaffru biex jidħol ibajjad il-ħitan tal-bank, jew biex fih jerfa’ l-inbid ħalli jibqagħlu tajjeb. U l-Pulizija, ma tinvestiga xejn, għax min ħaffer it-tunnel għadu ma ħax flus.

Din hi s-sitwazzjoni traġika u inkwetanti li pajjiżna jinsab fiha. Din hi l-gravità ta’ din is-sitwazzjoni li l-Prim Ministru jippretendi li nħalluha għaddejja qisu xejn mhu xejn. U sadattant, jippretendi li nħalluh kwiet u mmorru nkejlu l-pool ta’ Beppe Fenech Adami, għax avolja nħarġilha l-permess fl-istess sena li nħareġ il-permess tal-pool tiegħu, u avolja l-pool tiegħu ikbar, qalilna li ta’ Beppe kontra l-liġi.

U flok nitolbu r-riżenja ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi għal din il-ħniżrija li għamlu waqt li kienu qed ibiegħu l-akbar assi tal-pajjiż, jippretendi li nhedew inkejlu min għandu l-ikbar pool.
Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…