Skip to main content

Għalfejn Panama?

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 2 ta' Marzu 2016
L-aħbar li l-Ministru Konrad Mizzi waqqaf kumpanija sigrieta fil-Panama, f’isem trust li waqqaf f’New Zealand, fiż-żmien li hu kien Ministru, ixxukkjat lil kulħadd. Aktar u aktar għal fatt li Mizzi kien jipprova jagħti l-impressjoni ta’ politiku ġdid u modern.

Għalkemm Konrad Mizzi prova jagħti l-impressjoni li qed jiddikjara dan kollu biex ikun trasparenti, il-verità hi li kien kostrett jitkellem fuqu għax dan ġie żvelat mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Li kieku Konrad Mizzi ried jiddikjara din il-kumpanija sigrieta, ma kienx jinkorpora fil-Panama. Inkorpora fil-Panama biss għal fatt li din hi ġurisdizzjoni li ma tiżvela xejn mit-transazzjonijiet li jkunu għaddejjin f’dawn il-kumpaniji sigriet. Tant hu hekk li din hi blacklisted mill-Unjoni Ewropea stess li aħna nagħmlu parti minna! Din waħedha ukoll hi raġuni għala Mizzi għandu jirriżenja. Kif jista’ jkollok fiduċja f’Ministru li jmur kontra l-blacklisting tal-Gvern li jagħmel parti minnu hu stess?

Aktar minn hekk, ir-raġuni għala l-Panama hija blacklisted huwa għax din ma tikkoperax mal-investigazzjonijiet ta’ pajjiżi oħra rigward ħasil ta’ flus, qliegħ mill-korruzzjoni u finanzjament ta’ terroriżmu. U allura li jkollok Ministru ta’ Gvern li jpoġġi dan is-suspett ikrah fuqu hija gravi ħafna.

Konrad Mizzi qed jipprova jbellagħhielna li waqqaf din il-kumpanija biex teħodlu ħsieb l-assi tiegħu. Pero’ x’assi iddikjara hu fil-Parlament? Iddikjara dar f’Londra, dar f’Malta, €300,000 f’depożiti u daqstant ieħor f’self. Dan ifisser li d-dar ta’ Londra jew ta’ Malta għadhom taħt self mill-bank, u allura l-bank ma jħalliehx imexxiehom f’kumpanija jew trust, waqt li l-ammont ta’ flus hu żgħir wisq biex jiġġustifika t-twaqqif ta’ dan is-setup moħbi u kumplikat. U wieħed jistaqsi, x’sens qatt jista’ jagħmel li jmexxi flusu minn fuq ismu għal fuq kumpanija tiegħu? Biex jiffranka t-taxxa? Lanqas din mhi raġuni, għax il-paga tiegħu toħroġ dirett mill-Gvern u jiġi intaxxat mis-sors mal-ewwel. U peress li hu Ministru, ma jista’ jkollu l-ebda paga oħra.

Allura r-raġuni hija waħda: din il-kumpanija ma twaqqfitx biex jitmexxew flus fiha, imma biex jidħlu fiha flus ġodda. U la għażel li jwaqqafha f’post sigriet bħal Panama, ma ttinix tort naħsbu li l-flus li jridu jidħlu fiha ġejjin minn attività illeċta.

Speċjalment issa li nafu li dan is-setup ma sarx minnu biss, imma sar ukoll minn Keith Schembri, iċ-Chief-of-Staff fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. U li t-tnejn li huma dan sarilhom mill-istess persuna, Brian Tonna, li għandu uffiċċju f’Kastilja. U li l-kumpanija twaqqfitilhom fil-Panama mid-ditta legali Mossack Fonseca, li qisu din kienet parti mir-roadmap, fetħet proprju uffiċċju f’Malta xahrejn wara l-elezzjoni tal-2013 mill-istess Brian Tonna. U li skont artikli f’ġurnali internazzjonali, din hija d-ditta li tintuża mid-dittaturi, oligarki, terroristi, u ħassiela tal-flus. U li t-tnejn sarilhom fiż-żmien meta flimkien ma’ Joseph Muscat u Kurt Farrugia, marru l-Azerbaijan mingħajr ma ħadu lil ħadd mis-servizz pubbliku jew diplomatiku kif isir is-soltu, u għamlu ftehim taż-żejt li minnu pajjiżna tilef €14-il miljun. U li dan huwa l-istess Ministru li biegħ l-akbar assi tal-pajjiż: l-Enemalta, il-power-station tal-BWSC, l-ipprivatizzar tal-isptar San Luqa, il-ftehim ma’ Barts, u l-kuntratt tal-Electrogas – kollha kuntratti li għadhom s’issa moħbija.

Iriduna nemmnu li dan kollu kumbinazzjoni, u li tant aħna imzazen li ma nafux ngħoddu mill-wieħed sal-għaxra. Qed jipprova jbellagħhielna li ħa jiġi investigat mill-Kummissarju tat-Taxxa, meta nafu li l-Panama mhi ħa ttih l-ebda informazzjoni. Qed jipprova jbellagħhielna li kollox sewwa għax issa ħa jagħlaqha, meta ma għandna l-ebda garanzija li l-għada jiftaħ ħamsa oħra flokha.

Bi sħaba sewda bħal din fuqu, kwalnukwe’ Prim Ministru li jġib lil pajjiżu l-ewwel, kien ikeċċi kemm lilu u kemm lil Schembri, ħa jserraħ moħħu li ma jiġix imċappas hu magħhom. Minn flok, qed naraw lil Prim Ministru jiddefendiehom bil-qawwa kollha. Anzi, lil Konrad Mizzi sa għażlu bħala Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Bħal li kieku dan kollu normali, dan kollu etiku, dan kollu tajjeb.

U din tfisser ħaġa waħda. Li l-Prim Ministru ilu jaf b’din il-biċċa xogħol, u qed jibża’ li jekk jaqgħu huma, jaqa’ hu magħhom.

Imma issa l-poplu m’għadux iblah. Issa l-poplu qed jifhem li l-prezz ta’ dan kollu qed iħallsu hu, fost l-oħrajn bl-ogħla prezzijiet tal-petrol u diesel fl-Ewropa, prezzijiet li suppost niżlu bin-nofs. U għalhekk il-poplu qed jirvilla għal min daħak bih u ttradieh b’mod daqshekk sfaċċat.

U għalhekk, nhar il-Ħadd, flimkien ser ngħidu “issa daqshekk” għal dan il-ħmieġ, għal din il-korruzzjoni, għal din il-kultura tax-xejn mhu xejn, li mhux biss qed inħallsu qares għalija bi flusna, imma qed tagħmel ħsara irreparabbli lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…