Skip to main content

Għalfejn Panama?

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 2 ta' Marzu 2016
L-aħbar li l-Ministru Konrad Mizzi waqqaf kumpanija sigrieta fil-Panama, f’isem trust li waqqaf f’New Zealand, fiż-żmien li hu kien Ministru, ixxukkjat lil kulħadd. Aktar u aktar għal fatt li Mizzi kien jipprova jagħti l-impressjoni ta’ politiku ġdid u modern.

Għalkemm Konrad Mizzi prova jagħti l-impressjoni li qed jiddikjara dan kollu biex ikun trasparenti, il-verità hi li kien kostrett jitkellem fuqu għax dan ġie żvelat mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Li kieku Konrad Mizzi ried jiddikjara din il-kumpanija sigrieta, ma kienx jinkorpora fil-Panama. Inkorpora fil-Panama biss għal fatt li din hi ġurisdizzjoni li ma tiżvela xejn mit-transazzjonijiet li jkunu għaddejjin f’dawn il-kumpaniji sigriet. Tant hu hekk li din hi blacklisted mill-Unjoni Ewropea stess li aħna nagħmlu parti minna! Din waħedha ukoll hi raġuni għala Mizzi għandu jirriżenja. Kif jista’ jkollok fiduċja f’Ministru li jmur kontra l-blacklisting tal-Gvern li jagħmel parti minnu hu stess?

Aktar minn hekk, ir-raġuni għala l-Panama hija blacklisted huwa għax din ma tikkoperax mal-investigazzjonijiet ta’ pajjiżi oħra rigward ħasil ta’ flus, qliegħ mill-korruzzjoni u finanzjament ta’ terroriżmu. U allura li jkollok Ministru ta’ Gvern li jpoġġi dan is-suspett ikrah fuqu hija gravi ħafna.

Konrad Mizzi qed jipprova jbellagħhielna li waqqaf din il-kumpanija biex teħodlu ħsieb l-assi tiegħu. Pero’ x’assi iddikjara hu fil-Parlament? Iddikjara dar f’Londra, dar f’Malta, €300,000 f’depożiti u daqstant ieħor f’self. Dan ifisser li d-dar ta’ Londra jew ta’ Malta għadhom taħt self mill-bank, u allura l-bank ma jħalliehx imexxiehom f’kumpanija jew trust, waqt li l-ammont ta’ flus hu żgħir wisq biex jiġġustifika t-twaqqif ta’ dan is-setup moħbi u kumplikat. U wieħed jistaqsi, x’sens qatt jista’ jagħmel li jmexxi flusu minn fuq ismu għal fuq kumpanija tiegħu? Biex jiffranka t-taxxa? Lanqas din mhi raġuni, għax il-paga tiegħu toħroġ dirett mill-Gvern u jiġi intaxxat mis-sors mal-ewwel. U peress li hu Ministru, ma jista’ jkollu l-ebda paga oħra.

Allura r-raġuni hija waħda: din il-kumpanija ma twaqqfitx biex jitmexxew flus fiha, imma biex jidħlu fiha flus ġodda. U la għażel li jwaqqafha f’post sigriet bħal Panama, ma ttinix tort naħsbu li l-flus li jridu jidħlu fiha ġejjin minn attività illeċta.

Speċjalment issa li nafu li dan is-setup ma sarx minnu biss, imma sar ukoll minn Keith Schembri, iċ-Chief-of-Staff fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. U li t-tnejn li huma dan sarilhom mill-istess persuna, Brian Tonna, li għandu uffiċċju f’Kastilja. U li l-kumpanija twaqqfitilhom fil-Panama mid-ditta legali Mossack Fonseca, li qisu din kienet parti mir-roadmap, fetħet proprju uffiċċju f’Malta xahrejn wara l-elezzjoni tal-2013 mill-istess Brian Tonna. U li skont artikli f’ġurnali internazzjonali, din hija d-ditta li tintuża mid-dittaturi, oligarki, terroristi, u ħassiela tal-flus. U li t-tnejn sarilhom fiż-żmien meta flimkien ma’ Joseph Muscat u Kurt Farrugia, marru l-Azerbaijan mingħajr ma ħadu lil ħadd mis-servizz pubbliku jew diplomatiku kif isir is-soltu, u għamlu ftehim taż-żejt li minnu pajjiżna tilef €14-il miljun. U li dan huwa l-istess Ministru li biegħ l-akbar assi tal-pajjiż: l-Enemalta, il-power-station tal-BWSC, l-ipprivatizzar tal-isptar San Luqa, il-ftehim ma’ Barts, u l-kuntratt tal-Electrogas – kollha kuntratti li għadhom s’issa moħbija.

Iriduna nemmnu li dan kollu kumbinazzjoni, u li tant aħna imzazen li ma nafux ngħoddu mill-wieħed sal-għaxra. Qed jipprova jbellagħhielna li ħa jiġi investigat mill-Kummissarju tat-Taxxa, meta nafu li l-Panama mhi ħa ttih l-ebda informazzjoni. Qed jipprova jbellagħhielna li kollox sewwa għax issa ħa jagħlaqha, meta ma għandna l-ebda garanzija li l-għada jiftaħ ħamsa oħra flokha.

Bi sħaba sewda bħal din fuqu, kwalnukwe’ Prim Ministru li jġib lil pajjiżu l-ewwel, kien ikeċċi kemm lilu u kemm lil Schembri, ħa jserraħ moħħu li ma jiġix imċappas hu magħhom. Minn flok, qed naraw lil Prim Ministru jiddefendiehom bil-qawwa kollha. Anzi, lil Konrad Mizzi sa għażlu bħala Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Bħal li kieku dan kollu normali, dan kollu etiku, dan kollu tajjeb.

U din tfisser ħaġa waħda. Li l-Prim Ministru ilu jaf b’din il-biċċa xogħol, u qed jibża’ li jekk jaqgħu huma, jaqa’ hu magħhom.

Imma issa l-poplu m’għadux iblah. Issa l-poplu qed jifhem li l-prezz ta’ dan kollu qed iħallsu hu, fost l-oħrajn bl-ogħla prezzijiet tal-petrol u diesel fl-Ewropa, prezzijiet li suppost niżlu bin-nofs. U għalhekk il-poplu qed jirvilla għal min daħak bih u ttradieh b’mod daqshekk sfaċċat.

U għalhekk, nhar il-Ħadd, flimkien ser ngħidu “issa daqshekk” għal dan il-ħmieġ, għal din il-korruzzjoni, għal din il-kultura tax-xejn mhu xejn, li mhux biss qed inħallsu qares għalija bi flusna, imma qed tagħmel ħsara irreparabbli lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…