Skip to main content

Lessons from BrusselsMalta's nominee for the European Court of Auditors has been manifestly rejected by the Budgetary Control Committee by 17 votes to 9. Though it does not entirely come as a surprise, it does lead to some reflections which I think that we, as a country, need to make.

1. Europe's measure of competence and meritocracy is not the same as ours. While it is obvious that Joseph Muscat nominated Toni Abela only to get rid of him and make way for his Panamanian conspirator as Deputy Leader (re-changing the Party's statute in the process), MEPs expect the nominees to be competent and experienced enough for the post they are nominated for. It was cringing to hear MEPs ridiculing Abela's CV, which featured his term as Vice-Mayor of Ħamrun (which the MEP described snidely as "more of a small village of 10,000 people than a major regional town as described in the CV"), and highlighting the fact that he has no auditing experience. This perfectly captures the biggest problem with this government's nepotistic appointments and positions-of-trust: the problem is not that the appointees support Labour, but that they are not competent enough for the posts they are appointed too. Go ahead and appoint Labour-leaning individuals if that's your policy, but at least make sure they are Labour-leaning individuals competent and experienced enough for the posts they are appointed to.

2. MEPs do not follow party lines blindly. Notwithstanding the fact that Abela is nominated from a Party within the Socialist bloc, the Socialists are reported to be deeply divided about his suitability.

3. What happens in Malta does not stay in Malta. Not in the globalised world of the 21st century. The fact that the current government is riddled by corruption and led by a Prime Minister who does not take any action to curb it, featured heavily during Abela's grilling. MEPs found it difficult to trust his independence given that up to last week he was a consultant to various Ministers, including the Prime Minister, who form this same corruption-riddled government.

4. Following the bad name Malta got from John Dalli's dismissal and the childish way he fought it, our country's nominees are always going to be more suspect than the rest, at least for the time being. Therefore it was deeply irresponsible for Joseph Muscat to nominate someone with Toni Abela's baggage. The cocaine-trafficking incident in a Labour Party club and Abela's declaration that he would "gladly make people rich in secret" were too big of a stain for someone who is expected to audit the governments of the European Union, and this was make clear by various members of the committee, with one of them openly telling him "how are we expected to believe you?"

5. I was saddened to hear Abela defend himself from accusations that his behaviour in Maltese courts does not augur well for his behaviour in the Court of Auditors, by stating that it is normal for Maltese lawyers to be fined for contempt of court daily because of our temperament. That did not really put a star to our country's reputation, and I would expect the Chamber of Advocates to make a statement whether this insinuation is true or not.

6. Labour's attempt to blame the PN for Abela's rejection is as ridiculous as can be. Labour expects us to believe that the PN has that much influence on MEPs (including those from the Socialist group), that PN MEPs were accompanying Abela to lobby with EPP members (as confirmed by Alfred Sant himself) while conspiring against him, that MEPs base their decisions according to "dossiers distributed by anonymous sources", and that it was the PN who informed the rest of the committee of Abela's past because the Internet and Google Search have not yet reached Brussels.

Are we really expected to believe this, rather than expect our Prime Minister to apologise for his short-sighted nomination and for tarnishing Malta's reputation through his government's antics?

In the meantime, I wish all the best to Toni Abela. I have no doubt about his integrity and social conscience, and I still admire him for taking a stand against his party's abuses in the turbulent eighties. The fault does not lie with him, but with the Prime Minister who nominated him.

And given the state-of-affairs, the time might have come for Abela to stand up to be counted again, before Muscat drags the whole Labour Party and our country's reputation down with him. On second thoughts, I suspect that's what he was actually doing and why he was kicked away.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…