Skip to main content

No, both parties are not the same

Article published in MaltaToday on Sunday 6 March 2016We are going through a phase in which the Maltese electorate, particularly those who trusted Labour because they believed Joseph Muscat’s pre-election promises, are only finding solace in believing that “yes, what we are seeing is shocking and scandalous, but that’s how politics is, and both political parties are the same in this aspect”.

It’s a time of disillusionment with the whole political class.

In these three years we have witnessed a government going from scandal to scandal. Millions of our hard-earned taxes have been spent to reward friends, to bail out friends, and to enrich the pockets of the innermost circle. Cafe Premier and Gaffarena are still fresh in people’s minds.

Ministers have behaved as if they are above the rule of law. In the meantime, the Prime Minister takes no action. Anyone who dares criticise any of his decisions is labelled “negative”, and some long forlorn scandal from past administrations is shoved in his face, enforcing the point that “this already happened”, that scandal is the new norm and not the exception, that this behaviour is to be accepted.

But is it fair to say that the PN in power was no better?

Whilst the PN was far from ideal and had its own share of scandals, I think there lies a huge difference in how these were being handled no longer than three years ago, and how they are being handled now.

Remember when the oil procurement scandal broke out a few months before the last election? The Police Force at the time acted promptly, confiscated emails, interrogated everyone being implicated in the media reports, and took statements from all those involved, including senior Cabinet ministers. In a few words, the Police did their job. After a few weeks, even though the country was going through an election campaign, we already had the first indictments in court.

Fast-forward to today. The biggest scandal in Malta’s political history is uncovered. The circumstantial evidence hanging over a top minister and the Prime Minister’s chief of staff is more damning than what caused John Dalli’s dismissal from the European Commission. An offshore set-up that could possibly be used for money laundering purposes, has been devised for two politically exposed persons. The same financial services company assisting Mizzi and Schembri has also been associated with Lalit Modi, an Indian businessman said to have absconded to Malta to evade money laundering charges, with Indian prosecutors seeking an Interpol red notice for him.

And what do the Police do? Nothing. Absolutely nothing. No investigations are started. No assets are confiscated. No one is interrogated.

That’s exactly what they did when the Gaffarena scandal broke out. Nothing.

Actually, where the hell are the Police? What is the Police Commissioner being paid for? Or is he acting just as another government puppet?

It is obvious that our supposedly independent institutions have been weakened. The authorities, which should be protecting us, the citizens, from the abuses of those in power, are hijacked.

The PN was far from perfect, true. It didn’t do enough to strengthen the checks and balances on government, and the loopholes it left have been glaringly exploited by Labour. But whilst the PN can be accused of not doing enough to tackle corruption, never in all our country’s history have we witnessed the country’s top politicians, those closest to the Prime Minister, involved one way or another in such goings-on. And to make matters worse, with the Prime Minister himself defending them.

The PN has learned a lot from its shortcomings. Simon Busuttil has clearly shown that he is not tolerating any unethical, corrupt or unbecoming behaviour. Under his leadership, individuals have resigned, been suspended or been forced out from the PN. The commitment has been defined clearly in the party’s Good Governance document. We need stronger, independent authorities which can investigate those in power without fear of persecution. The Prime Minister and Cabinet are not kings and rulers. They too should be subject to the same rule of law.

Yes, there are going to be corrupt and sleazy individuals within every political party on planet earth. Even if a new third party is created, it too will have its own share of individuals with bad intentions. The difference lies only in how the party and those in power handle them. And the difference is now plain for all to see.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…