Skip to main content

Jiddeċiedi...jew ma jiddeċidix?Artiklu li deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 13 ta' April, 2016Ħafna drabi nisimgħu lill-politiċi jagħmlu dikjarazzjonijiet bombastiċi. Qisu iktar ma’ jiddikjaraw xi ħaġa b’mod bombastiku, u forsi eżaġerat, iżjed jidhru kemm huma mexxejja, kemm huma qawwija, kemm huma b’saħħithom. U kultant, dikjarazzjoni, kelma, frażi, tant jirrepetuwha li għalkemm mhux bilfors tkun eżattament korretta, in-nies jispiċċaw jassoċċjawha magħhom daqs li kieku kienet minnha.

Jekk hemm politiku li huwa espert ta’ din it-tattika huwa bla dubju ta’ xejn Joseph Muscat. Issa qed drajna li kulmeta l-Prim Ministru jiddikjara xi ħaġa b’mod ripetut, ikun ifisser eżatt bil-maqlub. Waħda minn dawn id-dikjarazzjonijiet ripetuti hija li Joseph Muscat huwa “Prim Ministru li jiddeċiedi”. Tant irrepetieha, tant intużat fil-propoganda tal-Labour, illi kważi illum kulħadd jemminha.

Fil-konferenza ġenerali tal-Ħadd li għadda, Joseph Muscat mar pass oltre’. Qalilna li hu “jogħxa bid-deċiżjonijiet”. U meta xi ħaġa jirrepetieha b’mod daqshekk bombastiku, mal-ewwel inwaqqaf widnejja ħa nisma’ eżatt xi jkun qed jgħid, għax ħafna drabi tkun tfisser bil-kontra.

U naħseb li f’dan il-każ ukoll, il-verità hija eżatt bil-maqlub.

Tiftakru meta kien hemm il-każ tal-isparatura tax-xufier ta’ Manwel Mallia? U wara kien hemm l-istqarrija giddieba li ħarġet minn Ramona Attard, dak iż-żmien Kap tal-Komunikazzjoni tal-Ministru, u Kurt Farrugia, Kap tal-Komunikazzjoni tal-Prim Ministru, li qalu li kien hemm biss warning shots? Naħseb ilkoll tiftakru li l-Prim Ministru dam ħafna, dam ġimgħat sħaħ, biex iddeċieda jieħu azzjoni. Kien biss wara li ħarġu telefonati irrekordjati li wrew l-indħil tal-uffiċċju tiegħu u tal-Kummissarju tal-Pulizija fl-attentat ta’ cover-up, li inkixef biss grazzi għall-ġurnalisti li laħqu ħadu r-ritratti qabel il-Pulizija ġarrew il-vetturi qabel biss wasal il-maġistrat inkwerenti. U iddeċieda biss wara rabja pubblika, u wara li kien inġieb dahru mal-ħajt mill-pressjoni tal-Oppożizzjoni u tal-media indipendenti. U lanqas iddeċieda kollox! Għax sal-lum, Kurt Farrugia għadu f’postu, Ramona Attard għadha tpappieha f’karigi u konsulenzi oħra, u l-ex-Kummissarju qed imexxi l-Aġenzija tal-Infurzar Lokali.

Tiftakru l-iskandlu ta’ Gaffarena? Kemm dam eżatt Joseph Muscat biex iddeċieda li jneħħi lil Michael Falzon? Aktar minn disa’ xhur minn meta kellu l-fatti f’idejh!

Tiftakru l-każ ta’ Ian Borġ? L-Ombudsman riċentement għamilha ċara li għadda d-dettalji kollha lill-Prim Ministru, fuq kif Borġ uża “metodi qarrieqa” (devious methods) fl-applikazzjoni tiegħu. Hemm ukoll il-każ ta’ miżapproprjazzjoni ta’ fondi Ewropej meta Ian Borġ kien għadu Sindku ta’ Ħad-Dingli li għadu taħt investigazzjoni. Iddeċieda biex jieħu azzjoni Joseph Muscat bid-dettalji tar-rapport tal-Ombudsman ilhom xhur quddiemu?

Tiftakru l-ħatra tal-maġistrati ġodda, Caroline Farrugia Frendo u Ingrid Zammit Young? Il-ħatra tal-maġistrati l-ġodda hija responsabbiltà tal-Gvern immexxi minn Joseph Muscat. X’għamel Joseph Muscat meta ħareġ ċar li dawn kienu kontra l-Kostituzzjoni? Minflok iddeċieda, tefa’ l-każ quddiem il-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, li r-rwol tagħha huwa s-sorveljanza tal-maġistrati u l-imħallfin fil-kariga u mhux in-nomini ta’ dawk ġodda. Anke’ f’dik li hi waħda mir-responsabbilitajiet tiegħu, beża’ jieħu deċiżjoni u staħba wara Kummissjoni oħra.

L-unika drabi li l-Prim Ministru iddeċieda f’tebqa ta’ għajn kien fil-każ ta’ Anġlu Farrugia, li qabad u neħħieh mingħajr ma ħasibha darbtejn għax kien ilu jfittex okkażjoni biex jeħles minnu, fil-każ tal-Café Premier, fejn mill-email privat tiegħu qabad u ta l-ordni biex imexxu l-pagament ta’ €4.2 miljun minn flusna, u biex waqqa’ l-każ tal-Australia Hall li kien hemm miftuħ kontra l-Partit tiegħu. F’kelma waħda, l-unika okkażjonijiet fejn Joseph Muscat iddeċieda malajr kien meta kien jaqbel lilu u lil but dawk ta’ madwaru.

Altru’ milli Prim Ministru li jiddeċiedi. Joseph Muscat huwa l-iktar Prim Ministru fl-istorja ta’ pajjiżna li beża’ jieħu deċiżjoni u jew prova jaħrab minnha bit-tama li l-poplu jinsa, jew prova jfarfarha fuq ħaddieħor. Pero’ f’dan il-każ mhux ħa jirnexxielu. Jekk hemm bżonn, ħa nkomplu nfakkruh kuljum. U issa, mhux ħa nfakkruh biss li messu jkeċċi lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri. Issa li iddefendiehom għal dawn il-ġimgħat kollha meta kellu l-fatti quddiemu qabel biss dawn ħarġu fil-pubbliku, dmirna huwa li nfakkru li għal ġid ta’ pajjiżna, għandu jiddeċiedi li jwarrab hu. Dik hija l-unika deċiżjoni iebsa u onorabbli li baqagħlu.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…