Skip to main content

X'differenza!

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tal-ġurnal In-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 27 ta' April 2016

Nhar it-Tnejn li għadda sar magħruf li l-inkjesta maġisterjali li infetħet biex tinvestiga l-użu tal-fuel tal-karozza ta’ Simon Busuttil waslet fit-tmiemha. Kif kulħadd stenna, l-inkjesta sabet li ma kien hemm ebda abbuż, anzi lanqas biss kien hemm każ x’jinfetaħ, u eżonerat lix-xufier Toni Tabone minn kull akkuża.

Ilkoll niftakru kif beda dan il-każ. Kien l-Ispeaker Anġlu Farrugia li fetaħ dan il-każ billi bagħat għal Pulizija, għax qal li sab xi diskrepanzi f’kemm qed jiġu reġistrati mili fuq il-karozza u kemm qed jintalab fuel (li kien jammonta għal medja ta’ €75 fil-ġimgħa). Kumbinazzjoni dan il-każ infetaħ l-għada li l-Oppożizzjoni ppreżentat id-dokument tagħha għal governanza tajba, “Nibnu fiduċja ġdida fil-politika”, u kumbinazzjoni ġimgħa wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni kkontesta ruling tal-Ispeaker. Biex ma nżidux li kumbinazzjoni wkoll, ftit ġimgħat wara, it-tifla tal-Ispeaker ġiet nominata għal magistrat, minkejja li kienet għadha ma laħqitx l-esperjenza mitluba mill-Kostituzzjoni.

Dakinhar, il-Partit Laburista kien qal li “għandha tintrefa’ r-responsabbilità politika mill-Kap tal-Oppożizzjoni li nqabada f’wieħed mill-akbar frodi ta’ fondi pubbliċi f’pajjiżna”.

Ngħidilkom il-verità, meta nħares lura ma nafx għandix nidħak jew nibki. Għax hija altru milli tal-biki li Partit maqbud fl-akbar skandli li qatt baxxew il-politika Maltija f’qiegħ: l-Australia Hall, l-€4.2 miljuni tal-Café Premier, it-€3.5 miljuni ta’ Gaffarena, u l-ħabi ta’ kumpaniji sigrieti fil-Panama, isejjaħ bħala l-“akbar skandlu” l-użu ta’ €75 ta’ fuel fil-ġimgħa, u jitlob għar-responsabbilità politika meta għal dawk l-iskandli kollha li semmejt, għaddew xhur u min hu responsabbli ma refa’ r-responsabbilità tiegħu qatt.

U hija altru milli ironika li waqt li l-Ispeaker għokritu għajnu minn €75 fil-ġimgħa li tuża l-karozza tal-Kap tal-Oppożizzjoni, li jgawdi kariga kostituzzjonali li tirrikjedi minnu li jiġri ma’ Malta l-ħin kollu, fl-istess ħin li l-mara tal-Prim Ministru, li m’għandha l-ebda kariga, taħli kważi d-doppju ta’ fuel minn fondi pubbliċi, waqt li żewġha l-Prim Ministru jikri l-karozza tiegħu stess lilu nnifsu.

U hija traġika li l-Pulizija ħassew il-ħtieġa li jiftħu inkjesta maġisterjali fuq l-użu ta €75 fuel fil-ġimgħa mill-Kap tal-Oppożizzjoni, imma ma ħassew il-bżonn li jagħmlu l-ebda investigazzjoni fuq it-taħwida tal-iskandlu Gaffarena. Ma ħassew il-bżonn jagħmlu l-ebda investigazzjoni fuq min ħa l-commission tal- Café Premier. U ma ħassew il-bżonn li jagħmlu l-ebda investigazzjoni fuq għalfejn infetħu kumpaniji sigrieta fil-Panama minn Persuni Esposti għal Politika. Fid-dinja kollha, inkluż pajjiżi bħal El Salvador, il-Pulizija issekwestraw l-uffiċċji tar-rappreżentanti ta’ Mossack Fonseca biex jiġbru l-evidenza kollha possibli. F’Malta, il-Pulizija għadhom friski bħal ħassa, waqt li Nexia BT (ir-rappreżentanti ta’ Mossack Fonseca f’Malta), jarmu xkejjer u boroż ta’ karti l-barra, u jiġi jiġborhomlhom van tal-Kasco.

Imma f’Malta, il-Korp tal-Pupazzi jidher li għandu iżjed ħin jinvestiga l-għexieren ta’ ewro tal-fuel, milli l-miljuni li jista’ jkun qed jinħaslu minn kumpaniji sigrieti tas-senserija u riċiklaġġ. F’Malta, is-Servizz Sigrieti għandhom iżjed ħin jattendu l-protesti tal-Partit Nazzjonalista biex jaraw min hemm, milli jindagaw it-telefonati li hemm għaddejjin f’Kastilja u bejn in-nies involuti biex jaraw jiġbrux xi evidenza, jew biex jinvestigaw il-kriminalità organizzata. Dan hu l-qiegħ li niżel fih pajjiżna, u xhieda ċara aktar minn qatt qabel li ma għandniex istituzzjonijiet indipendenti li jiffunzjonaw kif suppost.

Id-differenza fl-istandards ta’ bejn Simon Busuttil u Joseph Muscat hi ċara daqs il-kristall. Iffaċċjat minn akkuża, il-Kap tal-Oppożizzjoni talab mill-ewwel is-sospensjoni tal-persuna involuta sa ma ssir l-investigazzjoni. L-istess kif b’irġulija u responsabbilità Samuel Azzopardi irriżenja mill-kariga ta’ Sindku tar-Rabat, Għawdex, sa ma jitlesta l-każ li għandu għaddej il-Qorti fuq ħabta bil-karozza.

Mill-banda l-oħra għandna lil Joseph Muscat li ma jieħu l-ebda deċiżjoni. La quddiem il-każ tal-ħabta b’karozza bla liċenzja tal-Ministru Refalo. La quddiem il-każ ta’ permess qarrieqi li nħareġ fuq proprjeta ta’ Ian Borġ, u l-misapproprjazzjoni ta’ fondi Ewropej li qed jiġi investigat għalihom l-istess Borġ, la meta kellu jieħu deċiżjoni wara l-gideb minħabba l-isparatura tax-xufier ta’ Manwel Mallia, la meta kellu jieħu deċiżjoni meta ħareġ il-każ ta’ Gaffarena, u aktar u aktar meta kellu jieħu deċiżjoni xahrejn ilu fuq il-kumpaniji sigrieti ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi. Mhux ta’ b’xejn li mmexxi minn Prim Ministru mingħajr awtorità morali, pajjiżna niżel fi kriżi ta’ immoralità li s-sistema politika tagħna qatt ma rat bħalha.

Minn qalbi nifraħ lil Toni Tabone, u nawguralu fir-ritorn tiegħu għax-xogħol, xogħol li dejjem għamel b’serjetà, b’impenn u b’lealtà assoluta.  Tul dan il-każ, Toni kien eżempju b’saħħtu ta’ irġulija. U grazzi għalih erġajna ftakarna li jekk isib min jiġġieled għalih, is-sewwa jirbaħ żgur.
Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…