Skip to main content

Differenzi kbar, imma sfidi komuni

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 6 ta' Lulju 2016Ftit tal-ġimgħat ilu, kelli l-opportunità li nagħmel parti minn delegazzjoni ta’ membri żgħażagħ tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, immexxija mis-Segretarju Ġenerali Rosette Thake, li kienet mistiedna mill-Partit Komunista Ċiniż għal żjara ġewwa ċ-Ċina. Din kienet parti minn programm ta’ żjarat li l-Partit Komunista fiċ-Ċina jorganizza għal delegazzjonijiet minn partiti Ewropej, bil-għan li jibni relazzjonijiet diplomatiċi ma’ dawn il-partiti u biex jipprova jikkoreġi ċertu preġudizzji li jeżistu rigward dan il-pajjiż enormi.

Ir-relazzjonijiet bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Komunista Ċiniż ilhom sa mis-sebgħinijiet. Minkejja li hemm diverġenzi, kultant kbar, bejn l-istili, il-prinċipji u l-politika taż-żewġ partiti, wieħed ma jistax ikun parti mid-dinja u jinjora l-iktar pajjiż popolat fid-dinja, b’popolazzjoni li taqbeż il-1.35 biljun ruħ. U peress li fis-sistema politika Ċiniża, il-Partit Komunista hu l-unika partit li jista’ jiggverna, ma tistax tibni relazzjoni ma’ dan il-pajjiż mingħajr ma tibni relazzjoni ma’ dan il-Partit.

Iż-żjara kienet waħda interessanti li minnha tgħallimna ħafna, kemm fuq is-sistema politika u ekonomika taċ-Ċina, kif ukoll fuq il-kultura u l-istorja ta’ waħda mill-eqdem ċiviltajiet fid-dinja. Iż-żjara bdiet f’Shanghai, belt moderna fejn issa l-Gvern beda wkoll jesperimenta b’zona ta’ kummerċ u ekonomija ħielsa, simili ħafna għal dak li mdorrijin bih fid-dinja tal-Punent. Hawnhekk kellna numru ta’ lectures fuq is-sistema politika u ekonomika ta’ dan il-pajjiż, kif ukoll żjajjar f’ċentri tal-komunità għall-anzjani u persuni b’diżabilità, kif ukoll f’villaġġ rurali li qed jiġi modernizzat abbażi ta’ turiżmu u agrikoltura sostenibbli.

Iż-żjara kompliet f’Weihai, belt mal-baħar li qed tkun benniena għal ħafna industriji ġodda u start-ups Ċiniżi. L-innovazzjoni qiegħda tikber, pero’ l-ikbar sfida tagħhom biex ikunu jistgħu jiftħu l-esportazzjoni lejn il-pajjiżi Ewropej tibqa’ l-istandards li titlob l-Ewropa għal prodotti li jidħlu fiha, standards li mhux dejjem jintlaħqu mill-manifattura Ċiniża. Fuq dan l-aspett pero’ sar ħafna avvanz, u iltqajna wkoll ma’ numru ta’ azjendi li ġew ċertifikati bl-ISO standards jew li għandhom prodotti li laħqu l-livelli mitluba għal ċertifikazzjoni CE.

L-aħħar żjara kienet f’Beijing, fejn apparti li kellna l-opportunità naraw mill-viċin iċ-ċentru tal-kultura u l-istorja Ċiniża, kellna laqgħat ma’ uffiċċjali għolja tal-Partit Komunista u tal-Gvern Ċiniż, kif ukoll mal-fergħa taż-żgħażagħ tal-Partit Komunista Ċiniż. Dawn il-laqgħat għenuna nifhmu d-differenzi li hemm bejnietna, pero’ fetħulna għajnejna wkoll fuq l-isfidi komuni li qed naffaċċjaw bħalissa, fosthom il-prijorità li kemm il-Partit Komunista Ċiniż u l-Partit Nazzjonalista f’Malta qed nagħtu lill-ambjent, il-ġlieda li l-Gvern Ċiniż qed jagħmel lill-korruzzjoni bħalma qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista f’Malta, u l-importanza li t-tnejn li aħna nagħtu wkoll lill-element soċjali fil-politika.

Bħala Partit, aħna dejjem ħarisna lejn iċ-Ċina bħala partner kummerċjali u mhux bħala theddida. Hemm diversi setturi fejn jista’ jkun hemm investiment konġunt li minnu jgawdu ż-żewġ partijiet. Minkejja dan, qatt ma qgħadna lura milli nesprimu n-nuqqas ta’ qbil tagħna mal-mod kif il-Gvern Ċiniż jittratta kwistjonijiet ta’ drittijiet tal-bniedem, man-nuqqas ta’ libertà ta’ espressjoni u ċ-ċensura li hemm fuq l-Internet, u man-nuqqas ta’ libertà ta’ assoċjazzjoni politika fl-elezzjonijiet. Biss wieħed irid jifhem li minħabba elementi kulturali u storiċi, il-mentalità ta’ poplu taf tkun differenti ħafna minn dik li mdorrijin biha aħna, u allura wieħed irid jirrispetta ċertu differenzi.

Fl-istess waqt, aħna nibqgħu nagħmlu l-kritika ġusta tagħna fuq il-Gvern ta’ pajjiżna, li kull tip ta’ kuntratt li ffirma, kemm mal-Gvern Ċiniż u kemm ma’ ħaddieħor, jiġi ppublikat, u nibqgħu inwissu li għandna noqogħdu attenti milli nagħtu monopolju tas-servizzi essenzjali tagħna, bħall-enerġija, f’idejn Gvern barrani. Il-kritika tagħna mihiex jekk investiment jiġix minn pajjiż jew ieħor, imma li kull tip ta’ ftehim li jsir f’isimna jsir b’mod trasparenti, taħt l-iskrutinju tal-Parlament Malti, u li s-servizzi essenzjali tagħna jibqgħu taħt il-kontroll tal-poplu Malti.
Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…