Skip to main content

Kummissarju għas-sens komun

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Ħamis 21 ta' Lulju 2016


Bħalissa fil-Parlament qed tiġi diskussa liġi mressqa mill-Oppożizzjoni ftit xhur biss wara l-elezzjoni tal-2013, illi biha jitwaqqaf Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Ir-rwol ta’ dan il-Kummissarju jkun li jinvestiga imġieba mhux xierqa ta’ politiċi, kemm Ministru u kemm Membri Parlamentari, kif ukoll fejn hemm bżonn ta’ persuni f’karigi pubbliċi u ‘positions-of-trust’. Dan il-Kummissarju jkun maħtur minn żewġ terzi tal-kamra biex igawdi indipendenza assoluta mill-Gvern u minn kull influwenza partiġġjana. Din il-proposta, il-Partit Nazzjonalista infatti fid-dokument tal-governanza tajba qed jagħmel anke’ għal ħatriet tal-Kummissarju tal-Pulizija, tal-President, tal-Avukat Ġenerali, tal-Prim Imħallef, u ta ħatriet importanti oħra.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien qisu intebaħ mill-ewwel li l-intenzjonijiet ta’ dan il-Gvern fejn tidħol imġieba etika, integra u trasparenti, ma kienu xejn sbieħ. U infatti f’dawn it-tliet snin rajna diversi skandli ta’ kif il-Gvern u l-membri tiegħu imxew ħażin. Agħar minn hekk, fl-imġieba tagħhom sabu s-sostenn u l-appoġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat, minflok il-kundanna tiegħu. Kundanna illi, ngħiduha kif inhi, ftit seta’ jagħmel għax hu l-eżempju tiegħu ma tantx qed jagħtihom x’jifhmu li jistenna standards ta’ imġieba għoljin minn għandhom.

Infakkru li dan huwa l-Prim Ministru li qed jikri l-karozza tiegħu stess lilu nnifsu, illi mdawwar b’nies f’Kastilja illi fetħu kumpaniji sigrieta fil-Panama u kontijiet moħbija biex idaħħlu flus minn senserija ftit ġranet biss wara l-elezzjoni, illi mill-email privat tiegħu approva pagament ta’ €4.2 miljun ewro minn flusna lil ħbieb tiegħu tal-Café Premier mingħajr ma kellna bżonn, illi ta l-Australia Hall b’rigal lill-Partit Laburista, illi ta l-art taż-Żonqor b’rigal lil kuntrattur li iltaqa’ miegħu għal ħames minuti, u li fil-Ministeru tiegħu għamel lil Gaffarena miljunarju.

Issa ejja nkunu onesti. Fil-verità, hemm bżonn ta’ Kummissarju biex jgħidlek li din l-imġieba hija ħażina? Hemm bżonn ta’ Kummissarju biex jgħidlek li jekk tipprova tqarraq f’applikazzjoni tal-permess tal-MEPA u jaqbdek l-Ombudsman, għandek twarrab? Hemm bżonn Kummissarju biex jgħidlek illi mhuwiex sew li tigdeb meta x-xufier tiegħek jinqabad jispara fuq in-nies? Hemm bżonn Kummissarju biex jgħidlek li huwa ħażin tagħmel lil xi ħadd miljunarju bi skambju għal nofs proprjeta’ li l-pajjiż m’għandux bżonn? Hemm bżonn Kummissarju biex jgħidlek li mhux etiku li Ministru jaċċetta kirja b’xejn minn għand negozjant? Iva dawn mhux affarijiet tas-sens komun?

Pero’ sfortunatament hekk ġejna f’dan il-pajjiż. Tant il-Gvern tilef l-awtorità morali, illi jekk xi ħaġa mhix speċifikata bil-liġi li hija illegali, ma jimpurtahx mill-implikazzjonijiet etiċi jew morali tagħha, u jagħmilha. X’ħasra. Hija tassew ħasra li għandna Gvern li qed jimbutta soċjetà fejn dak kollu li mhux illegali jiġi aċċettat bħalha tajjeb. Fejn tintilef il-boxxla morali u s-sens tar-raġuni. Fejn anke’ għal affarijiet li suppost jurihomlok is-sens komun u kuxjenza iffurmata, għandek bżonn Kummissarju għassa tiegħek.

U din l-attitudni ġiet ikkonfermata anke’ minn Deborah Schembri fil-Parlament. Skont Schembri, l-iskandlu Gaffarena sar għax ma kienx hemm liġijiet illi jwaqqfu xi ħaġa hekk milli ssir.  L-iskandlu sar mhux għax il-Gvern mexa ħażin, imma għax il-liġi ħallietu jimxi ħażin. F’kelma waħda, Deborah Schembri qed tgħidilna li fejn hemm loophole fil-liġi, fejn m’hemmx reat, il-Gvern lest jimxi ħażin basta jilħaq l-għanijiet partiġġjani tiegħu.


Quddiem din it-tip ta’ attitudni u ta’ nuqqas ta’ sens komun, huwa dmir tal-Partit Nazzjonalista li jara fejn il-liġijiet qed jippermettu dawn in-nuqqasijiet, u jkompli jkun proattiv bil-proposti tiegħu biex dawn jitranġaw u jingħalqu, kif għamel b’dan l-abbozz għal Kummissarju għall-Istandards.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…