Skip to main content

Kummissarju għas-sens komun

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Ħamis 21 ta' Lulju 2016


Bħalissa fil-Parlament qed tiġi diskussa liġi mressqa mill-Oppożizzjoni ftit xhur biss wara l-elezzjoni tal-2013, illi biha jitwaqqaf Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Ir-rwol ta’ dan il-Kummissarju jkun li jinvestiga imġieba mhux xierqa ta’ politiċi, kemm Ministru u kemm Membri Parlamentari, kif ukoll fejn hemm bżonn ta’ persuni f’karigi pubbliċi u ‘positions-of-trust’. Dan il-Kummissarju jkun maħtur minn żewġ terzi tal-kamra biex igawdi indipendenza assoluta mill-Gvern u minn kull influwenza partiġġjana. Din il-proposta, il-Partit Nazzjonalista infatti fid-dokument tal-governanza tajba qed jagħmel anke’ għal ħatriet tal-Kummissarju tal-Pulizija, tal-President, tal-Avukat Ġenerali, tal-Prim Imħallef, u ta ħatriet importanti oħra.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien qisu intebaħ mill-ewwel li l-intenzjonijiet ta’ dan il-Gvern fejn tidħol imġieba etika, integra u trasparenti, ma kienu xejn sbieħ. U infatti f’dawn it-tliet snin rajna diversi skandli ta’ kif il-Gvern u l-membri tiegħu imxew ħażin. Agħar minn hekk, fl-imġieba tagħhom sabu s-sostenn u l-appoġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat, minflok il-kundanna tiegħu. Kundanna illi, ngħiduha kif inhi, ftit seta’ jagħmel għax hu l-eżempju tiegħu ma tantx qed jagħtihom x’jifhmu li jistenna standards ta’ imġieba għoljin minn għandhom.

Infakkru li dan huwa l-Prim Ministru li qed jikri l-karozza tiegħu stess lilu nnifsu, illi mdawwar b’nies f’Kastilja illi fetħu kumpaniji sigrieta fil-Panama u kontijiet moħbija biex idaħħlu flus minn senserija ftit ġranet biss wara l-elezzjoni, illi mill-email privat tiegħu approva pagament ta’ €4.2 miljun ewro minn flusna lil ħbieb tiegħu tal-Café Premier mingħajr ma kellna bżonn, illi ta l-Australia Hall b’rigal lill-Partit Laburista, illi ta l-art taż-Żonqor b’rigal lil kuntrattur li iltaqa’ miegħu għal ħames minuti, u li fil-Ministeru tiegħu għamel lil Gaffarena miljunarju.

Issa ejja nkunu onesti. Fil-verità, hemm bżonn ta’ Kummissarju biex jgħidlek li din l-imġieba hija ħażina? Hemm bżonn ta’ Kummissarju biex jgħidlek li jekk tipprova tqarraq f’applikazzjoni tal-permess tal-MEPA u jaqbdek l-Ombudsman, għandek twarrab? Hemm bżonn Kummissarju biex jgħidlek illi mhuwiex sew li tigdeb meta x-xufier tiegħek jinqabad jispara fuq in-nies? Hemm bżonn Kummissarju biex jgħidlek li huwa ħażin tagħmel lil xi ħadd miljunarju bi skambju għal nofs proprjeta’ li l-pajjiż m’għandux bżonn? Hemm bżonn Kummissarju biex jgħidlek li mhux etiku li Ministru jaċċetta kirja b’xejn minn għand negozjant? Iva dawn mhux affarijiet tas-sens komun?

Pero’ sfortunatament hekk ġejna f’dan il-pajjiż. Tant il-Gvern tilef l-awtorità morali, illi jekk xi ħaġa mhix speċifikata bil-liġi li hija illegali, ma jimpurtahx mill-implikazzjonijiet etiċi jew morali tagħha, u jagħmilha. X’ħasra. Hija tassew ħasra li għandna Gvern li qed jimbutta soċjetà fejn dak kollu li mhux illegali jiġi aċċettat bħalha tajjeb. Fejn tintilef il-boxxla morali u s-sens tar-raġuni. Fejn anke’ għal affarijiet li suppost jurihomlok is-sens komun u kuxjenza iffurmata, għandek bżonn Kummissarju għassa tiegħek.

U din l-attitudni ġiet ikkonfermata anke’ minn Deborah Schembri fil-Parlament. Skont Schembri, l-iskandlu Gaffarena sar għax ma kienx hemm liġijiet illi jwaqqfu xi ħaġa hekk milli ssir.  L-iskandlu sar mhux għax il-Gvern mexa ħażin, imma għax il-liġi ħallietu jimxi ħażin. F’kelma waħda, Deborah Schembri qed tgħidilna li fejn hemm loophole fil-liġi, fejn m’hemmx reat, il-Gvern lest jimxi ħażin basta jilħaq l-għanijiet partiġġjani tiegħu.


Quddiem din it-tip ta’ attitudni u ta’ nuqqas ta’ sens komun, huwa dmir tal-Partit Nazzjonalista li jara fejn il-liġijiet qed jippermettu dawn in-nuqqasijiet, u jkompli jkun proattiv bil-proposti tiegħu biex dawn jitranġaw u jingħalqu, kif għamel b’dan l-abbozz għal Kummissarju għall-Istandards.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…