Skip to main content

Istħu!

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 9 ta' Novembru 2016
F’Mejju 2015, Konrad Mizzi, bħala Ministru tas-Saħħa, kien ħabbar li l-Vitals Global Healthcare kienu ġew magħżula bħala l-aħjar bidders għall-investiment ta’ €200 miljun fis-settur tas-saħħa.

Bażikament, b’dan il-ftehim din il-kumpanija kienet ħa tixtri l-Isptar San Luqa, l-Isptar Karen Grech, u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, u tirrinovahom.

Wieħed jistenna li meta Gvern ikun ħa jbiegħ servizz tant essenzjali bħalma hu dak tas-saħħa, mhux biss jagħmel due diligence bis-serjeta’ fuq min huma l-investituri, imma jassikura li dawn l-investituri jkunu nies b’esperjenza twila fit-tmexxija tas-servizzi tas-saħħa. Pero’ ejja nħarsu ftit lejn kif ġara dan il-ftehim, u min huma dawn il-Vitals Global Healthcare, għax hawnhekk ġara kompletament l-oppost.

Ejja nibdew mill-fatt li kien ġa f’Marzu tal-2015, xahrejn qabel ingħata t-tender, li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienet ġa ħabbret ma’ min iltaqa’ l-Gvern u ma’ min ftiehem biex jgħaddi s-servizz tas-saħħa. Fi blog ħabbret li dawn huma Oxley Capital, u kellha raġun, Oxley Capital huma l-grupp ta’ investituri li għandhom sehem fil-kumpanija Vitalis Global Healthcare. Iva, għax fi żmien li applikaw għat-tender kien jisimhom Vitalis. Ħaġa tal-iskantament pero’ it-tender ġie iffirmat mal-Vitals. Forsi ittra biss hemm differenti, imma fil-verita’ dan jagħmilha kumpanija kompletament separata. Tant hi separata li din il-Vitals twaqqfet f’Malta f’Mejju 2015 stess, ġurnata biss qabel tħabbar min ingħata t-tender! Nixtieq inkun naf xi due diligence sar allura fil-ġimgħat ta’ qabel fuq kumpanija li kienet għadha lanqas biss teżisti!

Imbagħad kien hemm kumbinazzjoni oħra. Il-kuntratt mal-Vitals ġie iffirmat fit-30 ta’ Novembru 2015. U kumbinazzjoni, l-email biex jinfetħu l-kontijiet sigrieti ta’ Konrad Mizzi, Keith Schembri, u l-misterjuż Sur Egrant, intbagħtet mis-Sur Karl Cini tan-Nexia BT jumejn wara. Kontijiet li fihom ikkonfermaw li ħa jġoġġu €1 miljun fis-sena.

Kumbinazzjoni, f’daqqa waħda Malta saret ħabiba speċjali tal-Montenegro. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel żjara ma’ Konrad Mizzi fil-Montenegro, fejn iltaqa’ mal-Prim Ministru Montenegrin li ġie ivvutat bħala l-Persuna tas-Sena fil-Korruzzjoni u l-Kriminalita’ Organizzata mill-OCCRP. Dan il-Prim Ministru żar ukoll Malta din is-sena. Anke’ l-President Coleiro Preca bgħattna l-Montenegro twitti t-triq! U kumbinazzjoni fuq il-kumibazzjonijiet, il-Montenegro issa wkoll qed jidħlu fi ftehim eżatt bħal ta’ Malta ma’ din il-Vitals Global Healthcare biex jingħaddula s-servizzi tas-saħħa ta’ hemmhekk.

Pero’ dawn il-kumibazzjonijiet mhumiex biżżejjed. Minn due diligence li sar minn klijent li ġie avviċinat mill-Vitalis Global Healthacare biex jaħdem fuq dan il-proġett, sirna nafu li “ekx-Ministru tal-Gvern Malti” (probabilment John Dalli), mar Dubai biex jinnegozzja mas-sub-contractors li kienu interessati jaħdmu fuq dan il-proġett, u qallhom li jekk riedu dan ix-xogħol kellhom javviċinaw lil Ram Tumuluri, il-persuna li qed titkellem għal Vitalis. Id-due diligence li sar minn dan il-klijent jagħmillu din ir-rakkomandazzjoni:

“Ibbażat fuq dan kollu, nirrakkomandaw lill-klijent tagħna biex ma jinvolvi ruħu bl-ebda mod f’dan il-proġett. Il-kuntrattur (Vitalis) huwa kumpanija falza (sham company), u m’għandux l-esperjenza la biex iwettaq u lanqas biex imexxi l-proġett. Barra minn hekk, ir-risku ta’ ħsara lir-reputazzjoni tiegħek huwa kbir, għax il-partijiet li qed jirrapreżenta Ram Tumuluri huma l-istess kukkanja li inkixfet mill-Panama Papers. Hemm riskju serju ta’ investigazzjoni mill-UE fuq korruzzjoni fil-kuntratti tal-Gvern, partikolarment dawk li ħarġu minn Projects Malta.”

Iva ħbieb, il-kuntratturi interessati fil-proġett qed jiġu rakkomandati biex iżommu l-bogħod minn Ram Tumuluri u mill-Gvern Malta minħabba l-korruzzjoni.

U min hu dan Ram Tumuluri li qed jirrapreżenta lil Vitals Global Healthcare? Li nafu fuqu hu li seraq $400,000 minn kontijiet ta’ hotel li kellu fil-Kanada u ħarab, u li kumpanija li ħadmet miegħu qalet lil David Thake f’telefonata fuq ir-radju li “ix-xamma ta’ korruzzjoni li għandkom hija probabli minnha…li hu involut f’attivitajiet illeċiti, ma tiskantanix…mhuwiex persuna affidabbli…qatt f’ħajjitna ma naħdmu miegħu jew nafdawh.”

U għadkom mhux konvinti li dan huwa ftehim jinten, korrott, u maħmuġ? Mela ħa nżidu din. Din il-ġimgħa fuq il-blog ta’ Daphne Caruana Galizia ġie leaked il-kuntratt, li l-Gvern ippubblika b’ħafna faċċati vojta jew mgħottija bit-tipex. U taf xi skoprejna? Li l- “investiment ta’ €200 miljun mill-privat” huwa gidba. Għax il-Gvern Malti ftiehem li jħallashom €50 miljun fis-sena għat-tletin sena li ġejjin.

Iva ħbieb. L-investituri li ħa jieħdu f’idejhom is-servizz tas-saħħa ta’ pajjiżna, u li ma nafux minn huma għax moħbija wara kumpanija moħbija fil-British Virgin Islands, ħa jieħdu minn fuq daharna €1.5 biljun fuq 30 sena!

Anke mis-saħħa tagħna qed tabbużaw! Istħu! Korrotti!Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…