Skip to main content

Istħu!

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 9 ta' Novembru 2016
F’Mejju 2015, Konrad Mizzi, bħala Ministru tas-Saħħa, kien ħabbar li l-Vitals Global Healthcare kienu ġew magħżula bħala l-aħjar bidders għall-investiment ta’ €200 miljun fis-settur tas-saħħa.

Bażikament, b’dan il-ftehim din il-kumpanija kienet ħa tixtri l-Isptar San Luqa, l-Isptar Karen Grech, u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, u tirrinovahom.

Wieħed jistenna li meta Gvern ikun ħa jbiegħ servizz tant essenzjali bħalma hu dak tas-saħħa, mhux biss jagħmel due diligence bis-serjeta’ fuq min huma l-investituri, imma jassikura li dawn l-investituri jkunu nies b’esperjenza twila fit-tmexxija tas-servizzi tas-saħħa. Pero’ ejja nħarsu ftit lejn kif ġara dan il-ftehim, u min huma dawn il-Vitals Global Healthcare, għax hawnhekk ġara kompletament l-oppost.

Ejja nibdew mill-fatt li kien ġa f’Marzu tal-2015, xahrejn qabel ingħata t-tender, li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienet ġa ħabbret ma’ min iltaqa’ l-Gvern u ma’ min ftiehem biex jgħaddi s-servizz tas-saħħa. Fi blog ħabbret li dawn huma Oxley Capital, u kellha raġun, Oxley Capital huma l-grupp ta’ investituri li għandhom sehem fil-kumpanija Vitalis Global Healthcare. Iva, għax fi żmien li applikaw għat-tender kien jisimhom Vitalis. Ħaġa tal-iskantament pero’ it-tender ġie iffirmat mal-Vitals. Forsi ittra biss hemm differenti, imma fil-verita’ dan jagħmilha kumpanija kompletament separata. Tant hi separata li din il-Vitals twaqqfet f’Malta f’Mejju 2015 stess, ġurnata biss qabel tħabbar min ingħata t-tender! Nixtieq inkun naf xi due diligence sar allura fil-ġimgħat ta’ qabel fuq kumpanija li kienet għadha lanqas biss teżisti!

Imbagħad kien hemm kumbinazzjoni oħra. Il-kuntratt mal-Vitals ġie iffirmat fit-30 ta’ Novembru 2015. U kumbinazzjoni, l-email biex jinfetħu l-kontijiet sigrieti ta’ Konrad Mizzi, Keith Schembri, u l-misterjuż Sur Egrant, intbagħtet mis-Sur Karl Cini tan-Nexia BT jumejn wara. Kontijiet li fihom ikkonfermaw li ħa jġoġġu €1 miljun fis-sena.

Kumbinazzjoni, f’daqqa waħda Malta saret ħabiba speċjali tal-Montenegro. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel żjara ma’ Konrad Mizzi fil-Montenegro, fejn iltaqa’ mal-Prim Ministru Montenegrin li ġie ivvutat bħala l-Persuna tas-Sena fil-Korruzzjoni u l-Kriminalita’ Organizzata mill-OCCRP. Dan il-Prim Ministru żar ukoll Malta din is-sena. Anke’ l-President Coleiro Preca bgħattna l-Montenegro twitti t-triq! U kumbinazzjoni fuq il-kumibazzjonijiet, il-Montenegro issa wkoll qed jidħlu fi ftehim eżatt bħal ta’ Malta ma’ din il-Vitals Global Healthcare biex jingħaddula s-servizzi tas-saħħa ta’ hemmhekk.

Pero’ dawn il-kumibazzjonijiet mhumiex biżżejjed. Minn due diligence li sar minn klijent li ġie avviċinat mill-Vitalis Global Healthacare biex jaħdem fuq dan il-proġett, sirna nafu li “ekx-Ministru tal-Gvern Malti” (probabilment John Dalli), mar Dubai biex jinnegozzja mas-sub-contractors li kienu interessati jaħdmu fuq dan il-proġett, u qallhom li jekk riedu dan ix-xogħol kellhom javviċinaw lil Ram Tumuluri, il-persuna li qed titkellem għal Vitalis. Id-due diligence li sar minn dan il-klijent jagħmillu din ir-rakkomandazzjoni:

“Ibbażat fuq dan kollu, nirrakkomandaw lill-klijent tagħna biex ma jinvolvi ruħu bl-ebda mod f’dan il-proġett. Il-kuntrattur (Vitalis) huwa kumpanija falza (sham company), u m’għandux l-esperjenza la biex iwettaq u lanqas biex imexxi l-proġett. Barra minn hekk, ir-risku ta’ ħsara lir-reputazzjoni tiegħek huwa kbir, għax il-partijiet li qed jirrapreżenta Ram Tumuluri huma l-istess kukkanja li inkixfet mill-Panama Papers. Hemm riskju serju ta’ investigazzjoni mill-UE fuq korruzzjoni fil-kuntratti tal-Gvern, partikolarment dawk li ħarġu minn Projects Malta.”

Iva ħbieb, il-kuntratturi interessati fil-proġett qed jiġu rakkomandati biex iżommu l-bogħod minn Ram Tumuluri u mill-Gvern Malta minħabba l-korruzzjoni.

U min hu dan Ram Tumuluri li qed jirrapreżenta lil Vitals Global Healthcare? Li nafu fuqu hu li seraq $400,000 minn kontijiet ta’ hotel li kellu fil-Kanada u ħarab, u li kumpanija li ħadmet miegħu qalet lil David Thake f’telefonata fuq ir-radju li “ix-xamma ta’ korruzzjoni li għandkom hija probabli minnha…li hu involut f’attivitajiet illeċiti, ma tiskantanix…mhuwiex persuna affidabbli…qatt f’ħajjitna ma naħdmu miegħu jew nafdawh.”

U għadkom mhux konvinti li dan huwa ftehim jinten, korrott, u maħmuġ? Mela ħa nżidu din. Din il-ġimgħa fuq il-blog ta’ Daphne Caruana Galizia ġie leaked il-kuntratt, li l-Gvern ippubblika b’ħafna faċċati vojta jew mgħottija bit-tipex. U taf xi skoprejna? Li l- “investiment ta’ €200 miljun mill-privat” huwa gidba. Għax il-Gvern Malti ftiehem li jħallashom €50 miljun fis-sena għat-tletin sena li ġejjin.

Iva ħbieb. L-investituri li ħa jieħdu f’idejhom is-servizz tas-saħħa ta’ pajjiżna, u li ma nafux minn huma għax moħbija wara kumpanija moħbija fil-British Virgin Islands, ħa jieħdu minn fuq daharna €1.5 biljun fuq 30 sena!

Anke mis-saħħa tagħna qed tabbużaw! Istħu! Korrotti!Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…