Skip to main content

Is-Sena tal-Panama Papers

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 4 ta' Jannar 2017


Bdiet sena ġdida, u hekk kif issa waslu biex jgħaddu l-festi, mal-ewwel ħarsitna tmur fuq dak li ser tkun qed toffrielna din is-sena b’mod speċjali fuq sfond politiku. Mhux biss, imma bħal alla Janus, li kellu wiċċ iħares lura u ieħor iħares ‘il quddiem u li għalih hu msemmi x-xahar ta’ Jannar, nagħtu ħarsa lejn dak li għaddejna minnu matul is-sena l-oħra.

Is-sena 2016 tibqa’ msemmija madwar id-dinja bħala s-sena tal-Panama Papers. Dan kien l-ikbar leak ta’ informazzjoni fuq livell internazzjonali, li kixef kif dittaturi, oligarki, politiċi korrotti u kriminali, jaħbu flushom u d-dħul li jagħmlu b’mod illegali, kemm biex dan id-dħul mill-kriminalità ma jiġix investigat, u wkoll biex dħul ieħor li jista’ jkun legali ma titħallasx taxxa fuqu. Dan l-iskandlu wera l-inġustizzja kbira li hawn madwar id-dinja, fejn il-ħaddiem komuni jħallas it-taxxa, filwaqt li s-sinjur u l-korporazzjonijiet jevaduha.

Skandlu

F’Malta dan l-iskandlu laqatna b’mod partikolari għax fih ħareġ kif iż-żewġ min-nies l-aktar qrib ta’ Joseph Muscat, u allura l-Ministru Konrad Mizzi u c-Chief of Staff Keith Schembri, kif ukoll persuna oħra li ma nafux min hi imma lkoll nistgħu nassumu min probabli hi, kollha kienu fetħu kumpaniji moħbija fil-Panama, b’istruzzjonijiet biex dawn il-kumpaniji jibqgħu moħbija mill-awtoritajiet Maltin, u magħhom pruvaw jiftħu kontijiet bankarji madwar id-dinja biex fihom ipoġġu dħul mis-“senseriji u konsulenzi”, jiġifieri mill-korruzzjoni. Sirna nafu li anke’ l-accountant tagħhom Brian Tonna, li wkoll għandu uffiċċju Kastilja, fetaħ kumpaniji fil-British Virgin Islands fejn fost l-oħrajn qed idaħħal commissions mill-bejgħ tal-passaporti (li suppost daħħalna minnhom mijiet ta’ miljuni li ħadd ma jaf fejn marru).

Agħar minn hekk, il-Prim Ministru iddefenda dan kollu u ma ħa l-ebda passi. U dan, flimkien ma’ numru ta’ skandli oħra li impossibli nsemmuhom kollha hawn, neħħa kull dubju minn moħħ kulħadd li dan hu Gvern korrott. Illum m’hawn ħadd f’Malta li ma jemminx li l-Prim Ministru u l-Gvern tiegħu huma qatta’ korrotti moħħhom biss kif ħa jimlew buthom, litteralment f’sakra ta’ regħba ma jarawx art (saqsu ‘l Chris Cardona).

Responsabbiltà

U dan xi jfisser għalina issa li ser nibdew is-sena 2017? L-ewwel nett dan jitfa’ fuqna responsabbilità kbira. Pajjiżna ma jistax jerġa’ jagħmel ħames snin bħal dawn, inkella ser jitlef kull sens ta’ diċenza u ta’ serjetà, filwaqt li l-ħsara li qed issir lir–reputazzjoni tagħna tispiċċa tkun waħda irreparabbli. Pero’ ma nistgħux naħsbu li nistgħu nirbħu biss għax il-Gvern preżenti huwa korrott. Irridu noffru viżjoni ta’ Gvern alternattiva, irridu noffru programm ta’ ħidma li juri li meta l-politika titmexxa b’serjetà u onestà, igawdi kulħadd u jirnexxi kulħadd. Diġa’ ħriġna numru sabiħ ta’ dokumenti li jispjegaw il-viżjoni u l-politika tagħna. Matul din is-sena irridu naraw li dawn nispjegawhom sew u nwassluhom għand in-nies, biex il-viżjoni u l-ħolma tagħna issir il-viżjoni u l-ħolma tal-kumplament tal-poplu.

Hekk għamilna snin ilu, meta l-ħolma u l-viżjoni tagħna ta’ Malta fl-Ewropa, ta’ Malta Ewropea, saret il-ħolma u l-viżjoni tal-poplu kollu, minkejja kull intopp u gidba li mexxa l-Partit Laburista u Joseph Muscat dak iż-żmien. U frott ta’ dan, f’dawn is-sitt xhur Malta ħa jkollha r-riedni tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Ironika li ħa jkun proprju Joseph Muscat li jassumi dan ir-rwol wara li ħadem tant kontrieh. Pero’ dan hu r-riżultat tal-politika tagħna, li mill-frott ta’ ħidmietna jirnexxi kulħadd għal snin sħaħ wara, inkluż minn ħadem tant kontra.

Il-verità hi li ma nafux jekk l-2017 hix ser tkun is-sena tal-elezzjoni. Nistgħu biss nispekulaw. Li hu żgur hi li l-elezzjoni mihix aktar minn sena u 3 xhur ‘il bogħod, u allura din żgur ser tkun is-sena tar-rankatura finali. Sena li trid issibna preparati, biex meta jasal il-mument, nerġgħu nikkonvinċu lil poplu li t-triq vera ‘l quddiem mihix it-triq tal-korruzzjoni u l-bejgħ ta’ dak kollu li hu tagħna, imma t-triq tas-serjetà u tal-integrità, biex verament nirnexxu lkoll.

Nawgura sena mimlija saħħa, ġid u hena lilkom ilkoll.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…