Skip to main content

Is-Sena tal-Panama Papers

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 4 ta' Jannar 2017


Bdiet sena ġdida, u hekk kif issa waslu biex jgħaddu l-festi, mal-ewwel ħarsitna tmur fuq dak li ser tkun qed toffrielna din is-sena b’mod speċjali fuq sfond politiku. Mhux biss, imma bħal alla Janus, li kellu wiċċ iħares lura u ieħor iħares ‘il quddiem u li għalih hu msemmi x-xahar ta’ Jannar, nagħtu ħarsa lejn dak li għaddejna minnu matul is-sena l-oħra.

Is-sena 2016 tibqa’ msemmija madwar id-dinja bħala s-sena tal-Panama Papers. Dan kien l-ikbar leak ta’ informazzjoni fuq livell internazzjonali, li kixef kif dittaturi, oligarki, politiċi korrotti u kriminali, jaħbu flushom u d-dħul li jagħmlu b’mod illegali, kemm biex dan id-dħul mill-kriminalità ma jiġix investigat, u wkoll biex dħul ieħor li jista’ jkun legali ma titħallasx taxxa fuqu. Dan l-iskandlu wera l-inġustizzja kbira li hawn madwar id-dinja, fejn il-ħaddiem komuni jħallas it-taxxa, filwaqt li s-sinjur u l-korporazzjonijiet jevaduha.

Skandlu

F’Malta dan l-iskandlu laqatna b’mod partikolari għax fih ħareġ kif iż-żewġ min-nies l-aktar qrib ta’ Joseph Muscat, u allura l-Ministru Konrad Mizzi u c-Chief of Staff Keith Schembri, kif ukoll persuna oħra li ma nafux min hi imma lkoll nistgħu nassumu min probabli hi, kollha kienu fetħu kumpaniji moħbija fil-Panama, b’istruzzjonijiet biex dawn il-kumpaniji jibqgħu moħbija mill-awtoritajiet Maltin, u magħhom pruvaw jiftħu kontijiet bankarji madwar id-dinja biex fihom ipoġġu dħul mis-“senseriji u konsulenzi”, jiġifieri mill-korruzzjoni. Sirna nafu li anke’ l-accountant tagħhom Brian Tonna, li wkoll għandu uffiċċju Kastilja, fetaħ kumpaniji fil-British Virgin Islands fejn fost l-oħrajn qed idaħħal commissions mill-bejgħ tal-passaporti (li suppost daħħalna minnhom mijiet ta’ miljuni li ħadd ma jaf fejn marru).

Agħar minn hekk, il-Prim Ministru iddefenda dan kollu u ma ħa l-ebda passi. U dan, flimkien ma’ numru ta’ skandli oħra li impossibli nsemmuhom kollha hawn, neħħa kull dubju minn moħħ kulħadd li dan hu Gvern korrott. Illum m’hawn ħadd f’Malta li ma jemminx li l-Prim Ministru u l-Gvern tiegħu huma qatta’ korrotti moħħhom biss kif ħa jimlew buthom, litteralment f’sakra ta’ regħba ma jarawx art (saqsu ‘l Chris Cardona).

Responsabbiltà

U dan xi jfisser għalina issa li ser nibdew is-sena 2017? L-ewwel nett dan jitfa’ fuqna responsabbilità kbira. Pajjiżna ma jistax jerġa’ jagħmel ħames snin bħal dawn, inkella ser jitlef kull sens ta’ diċenza u ta’ serjetà, filwaqt li l-ħsara li qed issir lir–reputazzjoni tagħna tispiċċa tkun waħda irreparabbli. Pero’ ma nistgħux naħsbu li nistgħu nirbħu biss għax il-Gvern preżenti huwa korrott. Irridu noffru viżjoni ta’ Gvern alternattiva, irridu noffru programm ta’ ħidma li juri li meta l-politika titmexxa b’serjetà u onestà, igawdi kulħadd u jirnexxi kulħadd. Diġa’ ħriġna numru sabiħ ta’ dokumenti li jispjegaw il-viżjoni u l-politika tagħna. Matul din is-sena irridu naraw li dawn nispjegawhom sew u nwassluhom għand in-nies, biex il-viżjoni u l-ħolma tagħna issir il-viżjoni u l-ħolma tal-kumplament tal-poplu.

Hekk għamilna snin ilu, meta l-ħolma u l-viżjoni tagħna ta’ Malta fl-Ewropa, ta’ Malta Ewropea, saret il-ħolma u l-viżjoni tal-poplu kollu, minkejja kull intopp u gidba li mexxa l-Partit Laburista u Joseph Muscat dak iż-żmien. U frott ta’ dan, f’dawn is-sitt xhur Malta ħa jkollha r-riedni tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Ironika li ħa jkun proprju Joseph Muscat li jassumi dan ir-rwol wara li ħadem tant kontrieh. Pero’ dan hu r-riżultat tal-politika tagħna, li mill-frott ta’ ħidmietna jirnexxi kulħadd għal snin sħaħ wara, inkluż minn ħadem tant kontra.

Il-verità hi li ma nafux jekk l-2017 hix ser tkun is-sena tal-elezzjoni. Nistgħu biss nispekulaw. Li hu żgur hi li l-elezzjoni mihix aktar minn sena u 3 xhur ‘il bogħod, u allura din żgur ser tkun is-sena tar-rankatura finali. Sena li trid issibna preparati, biex meta jasal il-mument, nerġgħu nikkonvinċu lil poplu li t-triq vera ‘l quddiem mihix it-triq tal-korruzzjoni u l-bejgħ ta’ dak kollu li hu tagħna, imma t-triq tas-serjetà u tal-integrità, biex verament nirnexxu lkoll.

Nawgura sena mimlija saħħa, ġid u hena lilkom ilkoll.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…