Skip to main content

Safe Passage - What should be the top three priorities to stop or, at least, lessen road fatalities?

My contribution in the Q&A feature in The Times of Malta, Saturday 29th Januray 2017

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20170128/opinion/safe-passage.637799The steady increase in road accidents and the resulting injuries and fatalities is not simply a perception but is proven by statistics.
Moreover, the disproportionate increase in motorcycle accidents, which is greater than the increase in the proportion of people using them, shows that motorcyclists and cyclists are more vulnerable. This needs to be addressed if we want to encourage people to move away from their cars and use these modes of transport to ease traffic congestion problems.
The Nationalist Party last year published a policy document entitled ‘Reducing traffic congestion’. Although its proposals aim to tackle traffic congestion, some of them overlap with improving road safety.
Decreasing the number of cars on the road is the most obvious way of reducing the number of accidents. Therefore, measures intended to encourage people to use different types of transport, like providing dedicated transport for students and government employees, incentivising motorbike and bicycle take-up schemes, car-sharing, voluntary opt-in schemes for selected-day car usage and increasing soft-node bicycle and walking lanes, intermodal systems and bus-to-bike-to-walk connection points are all positive proposals that can take people away from their cars, ease traffic and the associated road rage impatience, and reduce traffic accidents.
Another top priority is to increase investment aimed at improving our road infrastructure. Many road hazards exist because of lack of maintenance: potholes, debris and fuel spills can all be fatal for motorcyclists and cyclists and immediate response teams should be in place to address and clean up any such occurrences from our roads.
Moreover, an effort should be made to invest in suitable crash barriers, non-slippery road markings and ensure road surfaces in general are more resistant to our weather conditions.
A bigger effort should be made to educate road users and raise awareness on road safety. This needs to go hand-in-hand with enforcement. Unfortunately, no matter how many safety campaigns are run and how much money is spent in educating people, some will never listen unless they are disciplined for their erratic and dangerous behaviour.
There need to be tougher fines and licence suspensions for people caught using their mobile phones while driving. Same goes for those driving under the influence of alcohol.
The recent amendments on drink-driving are a positive initiative but, like all laws, unless these are properly enforced nothing will come out of them.
And what about double-parking? Have you ever tried counting the number of cars double-parked on our roads, closing a whole lane, simply because the driver did not feel like walking an extra couple of metres to buy his newspaper or breakfast pastizzi? And where are the local wardens and the police when they are really needed?
Switching on your hazard lights has become a free pass to park wherever you feel like, be it on the pavement, a double yellow-line or be even the middle of the road. Such haphazard parking causes motorcyclists and cars to drive the wrong way to overtake, increasing traffic hazards and traffic congestion.
It is not enough to enact laws. They need to be enforced. To do that we need to increase police presence on our roads.
This needs to be accompanied by education campaigns stressing the mutual respect required by all road users: pedestrians, motorcyclists, bikers and car drivers.
When crossing the road we should use traffic lights or zebra crossings, wherever available.
When overtaking motorcycles and bicycles, car drivers should leave them enough space to manoeuvre and motorcyclists need to remember that our roads are no racetrack.
If we are all better aware of how the way we behave may endanger others and be more respectful to each other, roads can become a safer place for everyone.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…