Skip to main content

Xi tfisser “stabbilità” għal Joseph Muscat?

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 18 ta' Jannar 2017


Lura f’April 2014, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien sejjaħ konferenza stampa “urġenti”. Ġurnalisti, politiċi, in-nies, kulħadd stenna bi ħġaru biex jara l-Prim Ministru x’kien ħa jħabbar li kien ta’ materja daqshekk urġenti. Kien hemm min spekula li kien ħa jitħabbar xi investiment barrani kbir li ser joħloq ħafna impjiegi. Kien hemm min ħaseb li kien hemm xi re-shuffle ieħor. Kien hemm min basar li kien hemm xi suċċess fin-negozjati fuq l-Air Malta.

Iżda oħroġ il-għaġeb, dakinhar l-aħbar il-kbira u urġenti li ried iħabbrilna l-Prim Ministru flimkien mal-Ministru tal-Panama Konrad Mizzi kienet li l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel kienu ħa jorħsu b’żewġ ċenteżmi. Dan meta l-prezz internazzjonali taż-żejt kien fl-iktar livell baxx ta’ dawn l-aħħar għoxrin sena.

Meta mistoqsija għalfejn ir-roħs kien daqshekk żgħir, meta bil-prezz internazzjonali taż-żejt ir-roħs kellu jkun ta’ għexieren ta’ ċenteżmi, huma kienu qalu li l-Gvern ser ikun qed jagħti stabbilità, u allura mhux ħa jkun qed jogħla u jitbaxxa skont is-suq.

Il-poplu jħallas aktar

Kulħadd kien fehem li dan ifisser li l-prezz ser jinżamm stabbli, u allura l-poplu ħa jkun qed iħallas aktar milli suppost meta l-prezz taż-żejt huwa baxx, biex imbagħad jibqa’ jħallas l-istess anke’ meta l-prezz jogħla.

Iżda tisbaħ l-ewwel ġurnata tax-xogħol tal-2017, ftit tal-ġranet wara li l-Ministru tal-Panama qassmilna kalendarju fi djarna biex ifakkarna kemm kien imdaħħal fi proġetti li setgħu imlewlu l-kontijiet tal-kumpanija sigrieta li waqqaf (jew biex nikkwotaw lilu, “to populate it with assets”): il-bejgħ tal-Enemalta, il-bejgħ tal-BWSC, it-tender tal-power-station tal-Electrogas, il-bejgħ tal-isptarijiet, il-ftehim jinten għall-immaniġġjar tal-isptarijiet, u l-iżvilupp propost f’San Ġiljan u Paceville (permezz ta’ Projects Malta li għadu responsabbli tagħha). Naqraw il-kalendarju fejn il-Ministru tal-miljun ewro fis-sena jwegħdna aktar roħs fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Niftħu l-gazzetti. U x’insibu?

Id-doppju tat-traħħis grandjuż

Insibu li l-prezz tal-petrol ogħla b’4 ċenteżmi. Id-doppju tat-traħħis grandjuż li kien ħabbrilna Joseph Muscat f’April 2014. Mhux hekk biss, imma dan ifisser li l-prezz tal-petrol issa tela’ għal €1.31, li huwa l-istess prezz eżatt li kien il-petrol meta Joseph Muscat niżżel in-nies fit-toroq jipprotestaw għax il-prezz tal-petrol kien għoli. U taf x’inhi l-ironija? Li l-prezz taż-żejt dakinhar kien id-DOPPJU ta’ dak li hu illum.

Mela jekk f’Jannar 2011 protestajna għax il-prezz tal-petrol kien €1.31 meta l-prezz taż-żejt kien $110-il barmil, kemm aktar għandna għax nipprotestaw illum meta l-prezz tal-petrol tela’ għal €1.31 waqt li l-prezz taż-żejt huwa biss ta’ $50-il barmil!

Il-Gvern għadu jinsisti li minkejja dan il-prezzijiet tal-fuels f’Malta huma inqas mill-medja Ewropea. Pero’ dan mhux vera. Il-Ħadd li għadda t-Times ippublikat studju li wettqet hija stess fejn ikkumparat il-prezzijiet tal-fuels fl-Ewropa matul l-2016 mal-prezzijiet tal-fuels f’Malta matul l-istess sena, u ħareġ illi f’Malta ħallasna madwar 5ċ aktar fil-litru mill-medja Ewropea. Mela anke’ din il-propoganda tal-Gvern, bħal kumplament tal-istqarrijiet tiegħu, hija gidba.

Stabbilità xejn

Il-verità hija waħda. Li l-istabbilità li fehem biha Joseph Muscat kienet tfisser li l-prezzijiet jibqgħu għoljin meta ż-żejt jorħos, u xorta jogħlew meta ż-żejt jitla’ imqar bi ftit. Din mhi stabbilità xejn. Din hi politika ta’ “ejja ħa nieħdu kemm nistgħu”. U għalfejn? Biex nilħqu l-miljun fis-sena li riedu jiddepożitaw fil-kontijiet sigrieti? Biex nagħmlu xi hedging agreement ieħor mal-Azerbaijan  u kumbinazzjoni nerġgħu nitilfu xi €11-il miljun oħra?

U l-iktar li tirrabbja meta tiftakar li wara dan kollu, hemm pajjiż fejn l-anzjani u n-nies morda bil-kanċer għad iridu jixtru l-mediċini tagħhom huma, jew jittalbu għall-karità għand il-President.

Din hi l-“ġustizzja soċjali” ta’ Joseph Muscat u l-kukkanja tal-qalba ta’ Kastilja.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…