Skip to main content

Ekonomija għan-nies - L-Informatika

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 15 ta' Frar 2017


Flimkien mad-Deputat Claudio Grech u l-kandidata Elaine Camilleri Schembri iltqajna mas-sezzjoni tal-ICT tal-Kamra tal-Kummerċ fejn komplejna niddiskutu l-politika tagħna dwar l-ICT


Fl-2015 il-Partit Nazzjonalista ippubblika d-dokument “Ekonomija għan-nies”, li kien wieħed minn sensiela ta’ dokumenti li l-Partit qed jippubblika sa mill-Oppożizzjoni biex kulħadd ikun jaf l-istrateġija tiegħu, il-politika tiegħu, u l-proposti tiegħu f’kull settur partikolari.

Hu imporanti li matul din is-sena nispjegaw aħjar x’fih dan id-dokument biex ma jkunx biss studju akkademiku, imma jiġi mifhum mill-poplu kollu. F’dan l-artiklu ħa niffoka fuq wieħed mill-kapitli ta’ dan id-dokument, li jitratta l-Informatika u t-teknoloġija.

Qatt ma konna pajjiż b’riżorsi naturali x’juża għat-tkabbir ekonomiku tiegħu. Ir-riżorsa tagħna dejjem kienet il-ħaddiem u l-bżulija tiegħu. Kien għalhekk li dejjem kien importanti li l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-ħaddiema jfasslu l-pedament tal-ekonomija li nippjanaw għall-għada.

L-informatika hija industrija li fiha nistgħu neċċellaw grazzi għal preparazzjoni tal-ħaddiema tagħna mingħajr il-bżonn ta’ riżorsi oħra. Il-Partit Nazzjonalista dejjem fehem dan, u kien għalhekk li l-ewwel ħaġa li beda jagħmel fl-1987 kien li jlesti l-pedamenti għal infrastruttura diġitali b’saħħitha, minkejja l-biża’ li prova jiżra’ l-Partit Laburista dak iż-żmien.

Reputazzjoni għolja

Fl-aħħar snin rajna l-Malta tikseb reputazzjoni dejjem aktar għolja f’dan il-qasam. Fl-2011 tlajna fl-ewwel post fl-Ewropa f’dik li hi provvista ta’ servizzi tal-e-Government fl-Unjoni Ewropea, u żammejna dak il-post sal-lum. Issa jekk irridu li dan is-settur ikompli jiffjorixxi, irridu nħarsu lejn il-passi li jmiss biex Malta tibqa’ tissaħħaħ bħala hub diġitali fir-reġjun. L-inċentivi fiskali u qafas regolatorju li fassalna wasslu biex kiber is-settur tal-online gaming li għen mhux ftit biex rajna tkabbir ekonomiku mgħaġġel. Pero’ ma nistgħu inserrħu biss fuq inċentivi fiskali biex nattiraw l-investiment, għax tibdil fir-regularizzazzjoni ta’ pajjiżi oħra jaf jaffetwana mill-ewwel. Id-dħul ta’ taxxa fil-post tal-konsum fuq l-online gaming fir-Renju Unit huwa eżempju ta’ bidla f’pajjiż ieħor li neħħietilna parti mill-vantaġġi tagħna. Għalhekk irridu kontinwament infittxu niċeċ ġodda li fihom jekk ninvestu u noffru qafas regolatorju b’saħħtu nistgħu nattiraw l-investiment, noħolqu impjiegi ta’ kwalità u nwasslu għal aktar ġid u tkabbir.

Id-dokument jgħid b’mod ċar li l-isfida li jmiss ser tkun mhux biss “kwistjoni ta’ nwasslux konnessjonijiet b’saħħithom ta’ internet u mobile, imma kif ħa nagħqdu sistemi, nies, negozji, bliet, irħula, pajjiżi, f’infrastruttura integrata u sigura li biha niġġeneraw aktar tkabbir ekonomiku.”

Diversi proposti

Fid-dokument hemm diversi proposti biex naslu għal dan il-għan. L-ewwel nett irridu nħarsu aktar lejn servizzi ibbażati fuq għarfien, bħal fintech (servizzi finanzjarji diġitali) u kura ta’ saħħa diġitali, u nwelldu dawn is-setturi bl-istess mod li wellidna is-settur tal-gaming snin ilu. Dan ħa jkun jeħtieġ ħaddiema preparati li mhux biss ikunu diġitalment litterati bħala konsumaturi passivi tat-teknoloġija, imma produtturi u ħallieqa innovattivi tat-teknoloġija! Għalhekk irridu li ndaħħlu l-programming bażiku minn etajiet żgħar fil-livell primarju, biex it-tfal jikbru jħarsu lejn it-teknoloġija bħala għodda li biha joħolqu l-ideat tagħhom, u mhux biss bħala prodott tal-logħob u tal-mogħdija taż-żmien.

Id-dokument jintroduċi wkoll il-kunċett ta’ Ċittadinanza Diġitali. Dan ifisser li mhux biss nipprovdu aktar servizzi b’mod diġitiali u li ċ-ċittadini jkunu involuti aktar fit-teħid tad-deċiżjonijiet permezz tat-teknoloġija, imma li anke’ nużaw il-valur tal-hekk imsejjħa big data (il-ġbir u l-analiżi ta’ ħafna informazzjoni) biex nipprovdu l-Kunsilli Lokali u l-Gvern innifsu bi statistika reali u immedjata li tista’ tkun kruċjali biex nipprovdu servizzi pubbliċi u infrastruttura aħjar. Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li Malta tkun fit-tmun ta’ dan u ssir hub reġjonali li tipprovdi pjattaforma ta’ servizzi integrati lil pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq.

Infrastruttura b'saħħitha

Dan jeħtieġ infrastruttura b’saħħitha u ta’ serħan il-moħħ, u għalhekk nemmnu li għandu jkun inċentivat investiment f’submarine cable ieħor kemm lejn l-Ewropa u kemm lejn l-Afrika.

Irridu wkoll nimbarkaw fuq programm ta’ ħames snin intiż biex jappoġġa u jinċentiva negozji żgħar u start-ups ġodda biex jipprovdu servizzi diġitali għaċ-ċittadini u n-negozji, u niffaċilitaw il-mod li bih dawn is-servizzi mhux biss jimxu ‘l quddiem fuq livell lokali imma jkunu jistgħu jinħarġu u jiġu reklamati fuq livell globali. Għal dan, apparti l-inċentivi fiskali u loan guarnatees li ġa twegħdu għall-istartups (minflok ma jintużaw għal powerstation li m’għandniex bżonn), qed nikkommettu wkoll ruħna li 25% tas-servizzi diġitali li jkollu bżonn il-Gvern jiġu akkwistati minn dawn it-tip ta’ startups ġodda.

Din hija biss togħma żgħir ta’ dak li għandu f’moħħu l-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur, li jwassal biex ikollna ekonomija aktar b’saħħita li ma tkunx biss tiddependi fuq il-bejgħ tal-passaporti u l-għoti ta’ art ODŻ b’xejn lill-barranin, imma li tkun mibnija fuq l-għarfien, l-investiment u t-teknoloġija. Biex nagħmlu dan pero’ għandna bżonn Gvern li jkun iffukat fuq dak li ħa jagħti għal pajjiżna u għal poplu tiegħu, u mhux fuq x’ħa jieħu biex jimla l-kotba tal-kumpaniji sigrieti tiegħu u biex jonfoq fil-briedel u fix-xalar.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…