Skip to main content

Theddida fuq il-ġurnaliżmu u fuq id-demokrazija

Hawn min jargumenta li għax xi ħaġa hija permessa mil-liġi hi ġusta u tajba. Infakkru li l-liġi magħmula mill-bniedem. Li ma jistax jissemma Eddie Fenech Adami fuq ix-xandir ukoll kienet legali. Li jiġi arrestat barrani jekk jitkellem fuq is-sitwazzjoni ta' pajjiżna ukoll kienet legali. Li jingħalqu l-ħwienet tal-Lhud ukoll kienet legali. B'danakollu ma jfissirx li dawn kienu mossi liberali u demokratiċi.
Il-punt kollu hu li jekk tkun Ministru, f'kariga li teżerċita poter, u toħroġ storja fuqek u tkun giddieba, toħroġ il-provi ħa turi lin-nies li dak hu gideb u ma ssirx ħsara lir-reputazzjoni tiegħek, u tiftaħ iva kawża ta' libell. Imma ma tagħmilx mandati fuq l-assi, għax meta tkun f'pożizzjoni li teżerċita poter trid turi li taf iżomm lura milli tagħmilha ta' bully fuq ċittadin jew ġurnalist li m'għandux dak il-poter. Speċjalment jekk jaf qed jgħid il-verita'.
Ordni ta' mandat fuq l-assi ta' ġurnalista mhi xejn għajr mossa intimidatorja u ta' tpattija, intiża biss biex tibgħat messaġġ ta' theddida lill-ġurnalisti oħra li anke' jekk ikollhom raġun, jaf jispiċċaw bl-assi tagħhom iffriżati sa ma tinqata' l-kawża u jingħatalhom raġun mill-Qorti. Hija mossa faxxista li ma nistgħux nagħlqu għajnejna għalija. Anke' jekk il-vittma ta' dan il-każ ġieli dejqitna u ma qbniliex magħha. Għax illum it-tirannija daret għaliha, imma għada taf iddur għalik. U quddiem it-tirannija, aħna ċ-ċittadini ma jibqgħalna xejn ħlief lil xulxin. U rridu nkun hemm għal xulxin, hu min hu u hu ta' liema kulur hu ċ-ċittadin li jisfa taħt attakk.
"Id-demokrazija ma ksibnihiex darba u daqshekk, imma rridu niġġieldu għaliha kuljum" kien qal Franco Debono. U qatt daqs illum ma kellna bżonn ningħaqdu biex nerġgħu niġġieldu għaliha.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…