Skip to main content

Biex inpoġġu l-allegazzjonijiet f'kuntest

Fuq talba ta' ħafna, qed naqleb għall-Malti l-blog preċedenti, biex jintlaħaq u jinftiehem minn aktar nies.

L-allegazzjoni li għamlet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li l-benefiċċjarju tal-kumpanija Egrant Inc hija l-mara tal-Prim Ministru, Michelle Muscat, ixxukkjat lil kulħadd. Uħud għażlu li jemmnu ċ-ċaħda tal-Prim Ministru, u jibqgħu jinsistu li l-allegazzjonijiet għandhom jiġu injorati sakemm ma jkollna l-provi li jissostanzjawhom quddiemna.L-ewwel nett, huwa x-xogħol tal-Kummissarju tal-Pulizija li minflok imur għal fenkati, jara li tinġabar l-evidenza qabel ma titneħħa jew tiġi mbagħbsa quddiem għajnejn kulħadd. Kuntrarjament għal dak li qal, huwa dmiru li jaġixxi fuq kull informazzjoni li tasal, ġejja minn fejn ġejja. Jekk imbagħad jara li ma kien hemm xejn li hu minnu, kien ikun jista' jressaq lil Daphne Caruana Galizia 'l Qorti u jakkuża b'rapport falz. Imma la kien hu li naqas minn dmiru, huwa hu li għandu jitressaq il-Qorti.Imma ejja għalissa nħallu barra l-allegazzjonijiet li għad ma rajniex "l-evidenza" tagħhom barra, u niffukaw biss fuq il-fatti li s'issa nafu li ġraw, iswed fuq l-abjad, u li huma ippruvati u mhux miċħuda. Dawn il-fatti ta' hawn jistgħu jiġu vverifkati online fil-Panama Papers, fir-reġistru tal-kumpaniji Maltin, u fir-rapporti tal-gazzetti.9 ta' Marzu 2013

Issir l-elezzjoni ġenerali - il-Partit Laburista jirbaħ b'35,107 voti.


13 ta' Marzu 2013

Jieħu l-ġurament tal-ħatra l-ewwel Kabinett minn ħafna ta' Joseph Muscat. Keith Schembri jsir ic-Chief of Staff tieħu, Konrad Mizzi jiġi appuntat Ministru tal-Enerġija. Brian Tonna, is-sid ta' Nexia BT, jingħata uffiċċju f'Kastilja mingħajr ma għandu l-ebda rwol fil-Gvern. Ħadd ma jaf għala.


14 ta' Marzu 2013

L-għada tal-ġurament, il-partner f'Nexia BT Karl Cini jibgħat email lil Mossack Fonseca biex jinbeda l-proċess biex jinfetħu "kumpaniji fil-Panama u possibilment trust".


21 ta' Marzu 2013

Karl Cini jerġa' jibgħat reminder lil Mossack Fonseca, u jikkjarifika li l-Benefiċċjarju ta' waħda minn dawn il-kumpaniji "ħa jkun (jew tkun) individwu", mhux Nexia BT, u li d-dettalji tiegħu jew tagħha ħa jingħataw b'telefonata fuq Skype. Huwa jitlob ukoll biex isir il-persuna ta' kuntatt il-ġdid għal 3 kumpaniji oħra reġistrati fil-British Virgin Islands, li huma ta' Keith Schembri, Malcolm Scerri (li jmexxi l-Kasco) u Adrian Hillman, u jitlob biex is-sidien jinħbew wara "nominee shareholders". B'hekk, is-sid u l-benefiċċjarju tal-kumpaniji ma jidher imkien u ma jkollu għalfejn jiffirma mkien, u l-unika post fejn jidher ikun fuq Declaration of Trust li tinżamm f'post sikur minn Bank jew minn uffiċċju legali, li tkun turi li n-"nominees" qegħdin iżommu l-ishma f'isem ħaddieħor.


Fl-applikazzjoni ta' dawn il-kumpaniji, jiġu mmarkati l-kaxxi li jitolbu "No Audit" (biex ma jsir awditjar) u "Total Secrecy and Confidentiality" (biex jinżammu f'segretezza u kunfidenzjalita' assoluta, u l-informazzjoni ma tingħata lill-ebda awtorita' oħra).Nexia BT jwaqqfu wkoll il-kumpanija Torbridge Services Inc.


12 ta' April 2013
John Rizzo jitneħħa minn Kummissarju tal-Pulizija mingħajr ebda raġuni. L-investigazzjonijiet kollha pendenti fuq John Dalli jieqfu. L-investigazzjonijiet fuq l-iskandlu taż-żejt jieqfu wkoll.


Mejju 2013

Mossack Fonseca jwaqqfu l-uffiċċju tagħhom f'Malta. L-ishma huma 100% ta' Brian Tonna. L-uffiċċju huwa konġunt mal-uffiċċju ta' Nexia BT f'San Ġwann.


Ottubru 2013

Socar (il-kumpanija tal-enerġija tal-Gvern tal-Azerbaijan), Gasol (kumpanija mill-Afrika) u grupp ta' investituri Maltin, jirbħu l-kuntratt tal-powerstation il-ġdid tal-gass.


Diċembru 2013

Il-kumpanija li jopera taħtha Pilatus Bank tiġi reġistrata f'Malta.


Frar 2014

Torbridge Services Inc tiġi trasferita mingħand Brian Tonna għal għand Cheng Chen, uffiċċjal għoli fis-Shanghai Electric Power.


11 ta' Marzu 2014

Shanghai Electric Power tiffirma l-ftehim ma' Konrad Mizzi, Ministru tal-Enerġija f'isem il-Gvern Malti, biex tixtri l-powerstation tal-BWSC għal €220 miljun u 33% tal-Enemalta għal €100 miljun.


Diċembru 2014

Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Keith Schembri u Kurt Farrugia jżuru l-Azerbaijan għal laqgħat mal-President tal-Azerbaijan. Għall-ewwel darba fl-istorja, għal żjara bħal din ma jattendi l-ebda ġurnalist, l-ebda membru tal-korp diplomatiku, u l-ebda membru tas-servizz pubbliku. Jiġi ffirmat ftehim ta' xiri ta' fuel mingħajr ħadd mill-Kumitat tax-Xiri tal-Fuel preżenti. Il-poplu Malti jsir jaf b'din iż-zjara biss minn fuq il-media tal-Azerbaijan.


Frar 2015

Jiġi ppublikat il-Kodiċi tal-Etika Ministerjali l-ġdid. Jitneħħa l-bżonn li Ministru jiddikjara anke' l-assi li jkunu f'isem martu jew żewġha skont il-każ. Il-Partit Nazzjonalista jopponi din il-bidla, u jwiegħed li jerġa' jdawwarha lura meta jkun fil-Gvern.


Marzu 2015

L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jippublika rapport fuq il-hedging agreements tal-2014. Jikkritika lill-Konrad Mizzi tal-indħil Ministerjali bla preċedent fix-xiri tal-fuel, u jikkonferma li l-Enemalta tilfet €14.1 miljun minn dan il-ftehim.


April 2015

Muscat jerġa' jmur l-Azerbaijan. Għal darb'oħra, l-ebda ġurnalist jew impjegat taċ-ċivil ma jattendi miegħu.


Ġunju 2015

Konrad Mizzi  jiffirma statement li Hearnville Inc ħa tieħu ħsieb transazzjonijiet tiegħu iffinanzjati minn "assi personali u dħul min-negozju", u li Hearnville "għadha ma bdietx tinnegozja, u eventwalment tieħu flus mill-konsulenzi u senseriji."


22 ta' Lulju 2015

Il-kumpanija reġistrata l-Panama ta' Konrad Mizzi (Hearnville Inc), tiġi trasferita għal ġot-trust fi New Zealand, fl-istess jum li Gasol tbiegħ l-ishma tagħha fl-Electrogas li l-kumplament tal-partners fil-konsorzju, għal somma mhux magħrufa (imma li skont il-Malta Independent tiswa għexieren ta' miljuni ta' ewro). Il-kumpanija li għanda l-Gasol hija wkoll klijent ta' Mossack Fonseca.


Awissu 2015

Pilatus Bank, li sidu huwa Iranjan ta' 32 sena li juża passaporti differenti maħruġa minn St Kitts u Nevis, jieħu l-liċenzja biex jopera bħala Bank f'Malta. Kien ġie rifjutat liċenzja minn pajjiżi Ewropej oħra. Illum qed iqumu mistoqsijiet fuq kif din inħarġitlu mill-MFSA meta flus mill-Iran huma taħt sanzjonijiet mill-UE.


Settembrur 2015

Jibdew l-emails li ħarġu fil-Panama Papers fejn Nexia BT tibda tipprova tiftaħ kontijiet f'postijiet differenti għal dawn it-tliet kumpaniji.


17 ta' Ottubru 2015

Karl Cini jibgħat email lil Mossack Fonseca biex jispjega li l-kumpaniji ħa jintużaw għal operazzjonijiet ta' "riċiklaġġ u remote-gaming".


26 ta' Novembru 2015

Karl Cini jibgħat email lil Mossack Fonseca u jsaqsi fuq il-bżonn ta' depositu ta' miljun dollaru Amerikan li qed jitolbu l-banek. "Huma (Schembri u Mizzi) qed jistaqsu fuq dan il-miljun dollaru. Dan għall-ewwel depożitu biss? Hemm minimu li jridu jħallu fil-kont bħala running balance?"


2 ta' Diċembru 2015

Wara li l-Bank jgħidlu li d-depożitu jrid ikun ta' miljun dollaru fis-sena, Karl Cini jikkonferma li ġab il-konferma t'a Schembri u Mizzi biex jinfetħu dawn il-kontijiet għal "dawk iż-żewġ kumpaniji fil-Panama".


10 ta' Diċembru 2015

Mossack Fonseca jibgħatu email li sabu problema biex jiftħu l-kontijiet, għax il-bank fejn kienu ħa jinfetħu ġie mixtri minn bank ieħor, li issa qed jitlob lis-sidien tal-kontijiet biex ikollhom Visa tal-Panama.


15 ta' Diċembru 2015

Karl Cini jibgħat lura li qed jiġbor l-informazzjoni neċessarja. L-emails jieqfu hawn għax il-hack tas-servers ta' Mossack Fonseca li ħarġet fil-Panama Papers tieqaf hawn.


22 ta' Frar 2016

Daphne Caruana Galizia ttella' blog-post fejn tagħti x'tifhem li hemm rabta bejn Konrad Mizzi u New Zealand.


24 ta' Frar 2016

Konrad Mizzi jiddikjara li hu fetaħ trust f'New Zealand biex tiħodlu ħsieb l-affarijiet tal-familja. Jaħbi l-fatt li din iżżomm kumpanija reġistrata fil-Panama.


Filgħaxija Daphne Caruana Galizia tikxef li din it-trust iżżomm kumpanija fil-Panama.25 ta' Frar 2016

Joseph Muscat jgħid li "ma hemm xejn ħażin" billi Konrad Mizzi għandu kumpanija fil-Panama. Jiżżufjetta bil-ġurnalisti li skont hu qed jemmnu "hate blogger" li mhix kredibbli.


27 ta' Frar 2016

Daphne Caruana Galizia tikxef li Keith Schembri għandu l-istess struttura finanzjarja eżatt bħal Keith Schembri, trust fi New Zealand li taħbi fiha kumpanija reġistrata l-Panama.


Keith Schembri ma jweġibx il-mistoqsijiet tal-media, u Muscat jgħidilna li "Schembri huwa businessman ta' suċċess".11 ta' Marzu 2016

Xaba' karti jintremew mill-uffiċċji ta' Nexia BT. Jinġabru minn vannijiet tal-Kasco.


23-29 ta' Marzu 2016

Joseph Muscat u l-familja tiegħu jżuru Dubai għal sitt ijiem. Jonfqu aktar minn €11,000 f'lukanda biss.


3 ta' April 2016

L-ICIJ jippubblikaw l-Panama Papers mad-dinja kollha. Dawn jikkonsistu fi 11.5 miljun dokument u email li ġew hacked mis-servers tal-Mossack Fonseca.


4-13 ta' April 2016

Isiru raids mill-Pulizija fuq l-uffiċċji tal-Mossack Fonseca madwar id-dinja, fosthom fl-El Salvador, fil-Peru u fil-Panama. Ma ssir l-ebda investigazzjoni fuq ir-rappreżentanti tal-Mossack Fonseca f'Malta (Nexia BT).


27 ta' April 2016

Michael Cassar jirriżenja minn Kummissarju tal-Pulizija wara li jirċievi r-rapport tal-FIAU fuq dawn il-kumpaniji, li skont kif rappurtat kellu struzzjonijiet biex il-Pulizija jtellgħu l-Qorti lil Keith Schembri u Konrad Mizzi. Minfloku jiġi appuntat l-Assistent Kummissarju Lawrence Cutajar, li ftit qabel kien ftaħar fuq Facebook kemm għandna "Prim Ministru bil-bajd".


28 ta' April 2016

Joseph Muscat jagħmel reshuffle tal-Kabinett. Mizzi jsir Ministru bla portafoll, imma jinżamm fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.


2 ta' Awissu 2016

Wara li ma tinfetaħ l-ebda prosekuzzjoni mill-Kummissarju l-ġdid, jirriżenja l-Kap tal-FIAU Manfred Galdes.


19 ta' Frar 2017

Brian Tonna jgħid li Egrant Inc (it-tielet kumpanija), minn dejjem kienet ta' Nexia BT, għalkemm l-email tal-21 ta' Marzu 2013 tgħid ċar u tond li "l-benefiċċjarju mhux ser ikun Nexia BT".


20 ta' April 2017

Daphne Caruana Galizia tallega li l-benefiċċjarju ta' Egrant Inc hija Michelle Muscat, il-mara tal-Prim Ministru. Tagħti d-dettalji ta' fejn qegħdin id-Dikjarazzjonijiet li juru li l-kumpaniji li jżommu l-ishma tagħha qed jagħmlu dan f'isimha, u tgħid li dawn qegħdin f'Pilatus Bank, f'safe fil-kċina. Jasal Malta sid il-Bank fuq titjira privata, u jiġi ffilmjat ħiereġ mill-Bank b'żewġ bagalji mimlija flimkien mar-Risk Manager tal-bank. Minflok jimxu 100 metru sal-karozza, joħorġu minn wara u jduru l-blokka kollha.


Sadattant, il-Kummissarju tal-Pulizija jibqa' jmexmex il-fenek, u l-Prim Ministru jgħid li mhux ser jiftaħ investigazzjoni "biex ma jagħmilx ħsara lis-servizzi finanzjarji f'Malta". L-MFSA ma tidher imkien.Wara li sid il-bank u r-Risk Manager jitilqu bil-bagalji, il-Prim Ministru jordna inkjesta maġisterjali.Fl-3.50am, jitlaq ajruplan minn Malta għal Baku (fl-Azerbaijan), li jibqa' sejjer f'Dubai (fejn hu allegat li jinżamm il-kont ta' Egrant Inc).-------------------------------------------

Dawn il-fatti huma kollha dokumentati. Iswed fuq l-abjad. Ippruvati. U mhux miċħuda. Dawn fatti mhux allegazzjonijiet.


Issa, li rajt kulma ġara f'kuntest, għidli li trid aktar 'evidenza' biex titlob li l-Prim Ministru li ippermetta dan kollu u l-Kummissarju tal-Pulizija li naqas minn dmiru jirriżenjaw minnufih.L-istituzzjonijiet tagħna fallew. Il-fibra morali tagħna qed tispiċċa. Ir-reputazzjoni tagħna marret il-baħar. Dan kollu qed jagħmel ħsara irreparabbli lill-ekonomija tagħna.Bħala pajjiż, qegħdin f'salib it-toroq. Jekk għandek għal qalbek lil pajjiżek u l-futur ta' uliedek, ma tistax toqgħod aktar gallarija. Ma tistax tistenna aktar li l-affarijiet jitranġaw waħedhom.Tkellem. Aġixxi. U meta jasal il-waqt, ivvota. Malta għandha bżonn li għal darb'oħra terġa' ssir pajjiż Ewropew u demokratiku, fejn tmexxi s-saltna tad-dritt u fejn il-ġustizzja tilħaq lil kulħadd.
Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…